Nagy Sándor

 

 

Nagy Sándor – Alexandros (*Kr.e. 356. Pella , Kr.e.323. Babilon) makedón király (ur. Kr.e. 336-323), ezen a néven a harmadik. Halhatatlanná történelmi szerepe tette (Nagy Sándor hadjáratai), hiszen uralkodó még előtte nem egyesített ekkora területet koronája alatt. Az antik források, amelyek előszeretettel írtak a hadvezérről s uralkodóról, legendás és nem feltétlenül tárgyilagos képet rajzolnak róla.

 

Nagy Sándor

Alexandros portréja. Szenvedélyes, balra vetett ifjúfej mélyen ülő szemekkel, duzzadó homlokkal. Az arcot középütt elválasztott fürtösen aláomló hajkoszorú övezi, amelyet a fejtetőn szalag font körül. A portré Lysipposnak, Alexandros udvari szobrászának egyik alkotása nyomán készült.

Atyja II. Philippos (ur. Kr.e. 355 – Kr.e. 336), a makedón birodalom alapjainak megteremtője, anyja Olympias. Már születését is álom jövendölte meg. Olympias – nászéjszakája előtt álmában – látta, hogy villámcsapás érte méhét, amely fellángolt. Philippos valamivel később azt álmodta, hogy felesége méhét oroszlános pecséttel zárták le. Oroszlánhoz hasonlatos csodálatos gyermeket vártak tehát. A hagyomány szerint a delphoi jósda már ekkor Ammón, az egyiptomi isten szerepét hangsúlyozta a gyermek születésénél. De ekkor még messze volt tőle a keleti isten-királyok dicsősége. Nevelője Aristotelés volt. Húsz éves korában lett király, és első saját hadjáratán kemény kezű uralkodóként leromboltatta Thébait, lakosait pedig rabszolgának adta el. Később állítólag megbánta vadságát, és ettől kezdve kegyesebben járt el a meghódított népekkel. A perzsák elleni hadjárattal már Göröghon megbosszulójaként lépett fel, félgörög-félbarbár makedónból Görögország igazi urává lett. Haditetteinek hősiessége, a hadjárat eredményessége hamar hérósi magasságba emelte, gyorsan terjedt tehát a hír az isteni segítségről, s az ezt bizonyító csodákról, melyek előre vezették. Gordion városában a gordiuszi csomó “kioldozásával” (szétvágásával) is bizonyította igényét s jogát a “világ ura” címre. Egyiptom több szempontból is a kiemelkedett a meghódított országok közül. A perzsa uralom alóli felszabadítóként fogadta őt az ország; Alexandria megalapításával, a későbbi korok műveltségének is meghatározó irányt adott itt, de Egyiptom is fontos hatást gyakorolt az ifjú uralkodóra: a Szíva-oázisban a papság Ammón (egyiptomiul: Amun), a főisten gyermekeként fogadta, s minden ember feletti uralmat ígért neki.

Az elpuhultság és a tékozlás azonban mindig idegen maradt tőle, s környezetét is gyakran megfeddte, ha a sikerektől elbizakodva a puhányság jeleit fedezte fel rajtuk. Az ellenszegülést azonban keményen megtorolta. A Birodalom egységére törekedett, ezért megkövetelte az isten-királynak kijáró tiszteletet és mindent megtett a meghódított népek Birodalomba illesztéséért: a híres Szúszai menyegzőn ő maga Stateirát, Dareios leányát vette el feleségül; a makedón előkelőket pedig perzsa főemberek lányával házasította össze. Alexandros álma a világ feletti uralomról nem teljesülhetett be. Indiai hadjáratát katonái zúgolódása miatt félbe kellett hagynia, Arábia és Afrika meghódítását pedig már el sem kezdhette. Halála (Kr.e. 323. jún. 13.) tisztázatlan okból következett be: betegség és mérgezés is szerepel a lehetséges okok közt, de már az ókori hagyomány sem volt egységes ebben. Sírjának helye vita tárgyát képezi: ókori források szerint végakaratával ellentétben nem Szívában, hanem Memphiszben, majd Alexandriában helyezték örök nyugalomra.

Halála után a Dunától az Indusig terjedő birodalma felbomlott; utódai, a diadochosok háborúi során Makedóniát Antigonos, Ázsiai területeit Seleukos, Egyiptomot Ptolemaios nevű makedón hadvezérei szerezték meg, s ők alapították meg dinasztiáikat. A birodalom rövid ideig tartó egysége bár politikai értelemben megszűnt, mégis az ő uralkodása volt az a határpont, mely új fejezetett nyitott a görögség életében, s az akkor ismert világ műveltségében: kezdetét vette a hellénizmus időszaka.

Parlagi Gáspár 2004 – Szépművészeti Múzeum

 

4 hozzászólás a következőhöz: “Nagy Sándor

  1. […] Alexandros – (*Kr.e. 356. Pella , †Kr.e. 323. Babilón) makedón király (ur. Kr.e. 336-323), egyben jelentős birodalomépítő hadvezér. Kr. e. 338-ban már részt vett a görög szövetség legyőzésében, a chairóneiai csatában. Húsz évesen került trónra (Kr.e. 336), vaskézzel verve le a thrák és illír lázadásokat, melyek az atyja ellen elkövetett merénylet hírére törtek ki. Apja hadvezéri öröksége a lovassággal megerősített “makedón ferde phalanx” elnevezésű hadrend, és Perzsia meghódításának terve, amihez Nagy Sándor uralma stabilizálása után (Thébai elpusztítása – Kr.e. 335) rögtön hozzá is látott. Kr.e. 334-ben átkelt a Helléspontoson, 4500 lovasával, 30000 gyalogosával és 7000 szövetséges görög katonával. Granikosnál rajtaütésszerű győzelmet aratott a perzsa seregen, ezzel megszerezve a kis-ázsiai partvidék feletti uralmat (Sardeis meghódolása); majd Halikarnassos és Milétos sikeres ostroma után, Gordion elfoglalásával (itt “oldotta meg”, azaz vágta át a gordiuszi-csomót) a szárazföld belseje felé vonult. Issosnál ütközött meg először a nagykirály, III. Dareios Koddomannos (uralk. Kr.e. 335-332) seregével. Győzelmével hadifogságba került a perzsa királyné, és Dareios két lánya is. Ezután Kappadókián keresztül Szíriába nyomult, ahol a föníciai városok sorra meghódoltak neki, csak Tyros állt ellen, így az ostrom (Kr.e. 332) befejezése után lakosait rabszolgának adta el. Még ugyanezen évben bevette Gházát, s bevonult a perzsa uralom alatt álló Egyiptomba, ahol felszabadítóként fogadták. A főváros, Memphisz meglátogatása után – ahol áldozatokat mutatott be a helyi isteneknek, s talán fáraóvá is koronázták – megalapította Alexandriát; majd a Nyugati Sivatag legjelentősebb jóshelyére, Szívába ment, ahol Amun (görögösen: Ammón) papjai az isten fiává nyilvánították. Ezzel az apoteózissal (megistenülés) vette kezdetét királyeszményének változása, az isten-király keleti ideológiájának átvétele. Kr.e. 331-ben a gaugaméliai csatában ismét megfutamította Dareiost, s ezután Ázsia királyává kiáltották ki. Meghódolt neki Babilón, s bevette Szúszát, Persepolist, és Ekbatanát is. A perzsáktól származó hatalmas nemesfém zsákmányból pénzt veretett. Erős kézzel igyekezett véget vetni a belső fenyegetéseknek is. Kr.e. 330-327-ig stabilizálta helyzetét Közép-Ázsiában. Kr.e. 327-ben bevonult Indiába, sikerrel birkózott meg az új hadviselési technikát igénylő helyzetekkel: harci elefántjai sem mentették meg Póros királyt a vereségtől (Kr.e. 326). De Nagy Sándor politikai stabilitásra törekedett: helytartóként a helyén hagyta a királyt, s még meg is növelte a fennhatósága alá rendelt területeket. A Gangeszen való átkelést, és a gandaraiak és praiszoiszok szövetségével való megütközést azonban kimerült hadserege megtagadta, így kénytelen-kelletlen visszafordult; Babilónt birodalma fővárosává tette (Kr.e. 323). Ettől kezdve birodalma megerősítésére, és összekovácsolására fordította figyelmét. Halála Kr.e. 323. június 13-án következett be Babilónban, s az uralkodó elvesztését a birodalom sem élte túl. A részekre szakadt birodalmat azonban összekötötte a közös örökség: a hellénisztikus kultúra. […]

  2. […] Egyiptom földközi-tengeri partján, a Nílus deltájának nyugati csücskében. Nevét Nagy Sándorról (Alexandros) kapta, aki egy viszonylag jelentéktelen egyiptomi település, Rhakótis helyén […]

  3. […] I. Ptolemaios Sótér alapította, aki Nagy Sándor (Alexandros) közvetlen utódja volt Egyiptom trónján; majd a Ptolemaios-dinasztia első felének […]

  4. […] fényes udvartartása különösen a görögök képzeletét ragadta meg, akik, miután a makedón Nagy Sándor (Kr. e. 336-323) seregében a saját szemükkel győződhettek meg a legendák igazáról, rögtön […]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s