I. Dárius király

Közzétette:

 

 

A perzsa Akhaimenida Birodalom fénykorának uralkodójaként I. Dáriust (Dareioszt) megállíthatatlan haderejéről és a pénzügyek intézésében mutatott tehetségéről ismerte meg a világ

 

Mit tenne, ha megörökölné a világ legnagyobb és legerősebb birodalmát? Nos, ha Ön lenne I. Dárius (görögösen Dareiosz, perzsa nevén Dárajavaus), a hatalmas Perzsa Birodalom harmadik királya, uralkodása során biztosan arra törekedne, hogy még jobb legyen az élet, átalakítaná a gazdaságot, és egy sor hadjáratot vezetne, amivel kiérdemelné a nagy Dárius nevet.

 

Darius-Vase

Dárajavaus alakja a Dárajavaus-vázán

 

Ám Dárius életének elején semmi sem utalt arra, hogy nagy ember lenne belőle. Hüsztaszpész öt fia közül ő volt az elsőszülött. Apja a perzsa királyi házhoz tartozott; szolgált Kürosz és II. Kambüszész alatt. Hérodotosz, „a történelem atyja” azt írta Történelem című művében, hogy Dárius „akkoriban jelentéktelen ifjú” volt, és a birodalom Egyiptom elleni hadjáratában egyszerű lándzsásként szolgált II. Kambüszész király seregében. Ám az események drámai fordulatot vettek, és ez furcsamód egy álommal kezdődött. Miután Kürosz király a fiát, Kambüszészt tette meg Perzsia uralkodójává, és Dárius rangban Kambüszész király lándzsás testőrévé emelkedett, a hadat viselő Kürosznak látomása volt: Dáriust látta hatalmas, szárnyas alakként, ahogy terpeszben áll Európa és Ázsia között. Kürosz felébredt, és úgy vélte: ez az álom figyelmeztetés, hogy ő, és fiának birodalma is veszélyben van, mert Dárius cselt sző Kambüszész megölésére. Fia életét féltve Kürosz visszaküldte Darius apját, Hüsztaszpészt az udvarba, azzal a paranccsal, hogy tartsa szigorú felügyelet alatt a fiát, amíg ő visszatér.

Az udvarba visszatérve Hüsztaszpész nem találta az összeesküvésnek semmi jelét. II. Kambüszész uralkodásának azonban hamarosan valóban véget vetettek; igaz, nem Dárius volt a tettes, hanem egy másik férfi, aki állítólag a király fivére volt. Bardíja ragadta magához a hatalmat. Dárius életrajzírói szerint Kambüszész megpróbálta megtámadni Bardíja csapatait, ám végül öngyilkos lett. Más leírások szerint Kambüszész egy elfekélyesedett sebbe halt bele. Akárhogyan is, Kürosz félelme valósággá vált; Kambüszész már nem volt hatalmon, és a Perzsa Birodalom káoszba hanyatlott. Dárius, akinek már nem kellett Kambüszész mellett lándzsahordozói szolgálatot ellátnia, csatlakozott azokhoz a nemesekhez, akik a trónbitorló ellen voltak. I. e. 522 szeptemberében összeesküvést szőttek, hogy Gaumata várában, Sikayauvatiban megöljék az új királyt. A trónbitorló halála több hónapos káosznak vetett véget, ám a világ legnagyobb birodalmának trónja megüresedett, és nem volt nyilvánvaló, vér szerinti utód. Ami ez után történt, nagymértékben vitatott. A történetírás számos változatban hagyta ránk Dárius trónra emelkedését; egyik változat bizarrabb, mint a másik. Mindazonáltal minden beszámoló megegyezik abban, hogy másnap reggel már Dárius volt Perzsia királya.

 

Letter_Darius_Gadatas_Louvre_Ma2934

Dárajavaus írása a királyi kertről

 

Hamarosan megkoronázták Pasargadaiban. Onnan Ekbatanába költözött, hogy megkezdje uralkodását hatalmas birodalma felett. Ám amint megérkezett a fővárosba, hírt kapott, hogy trónra lépése miatt lázadás tört ki Elámban és Babilóniában. Hadaival útra kelt, a lázadásokat gyorsan leverte, de hamarosan újabb lázadások kezdődtek Médiában, Párthiában, Asszíriában és Egyiptomban; birodalmának hatalmas területei viseltek ellene nyíltan háborút. Már úgy nézett ki, hogy rosszra fordulnak a dolgok, ekkor azonban Dárius segítségére sietett jelentős és nagyon hűséges hadserege. Brutális hadjárattal söpörtek végig egész Perzsián, minden lázadást eltiportak, a vezetőket kivégezték. Egyetlen év alatt minden ellenállást megtörtek, és Dárius Perzsia elvitathatatlan jogú királya lett.

 

Darius_I_the_Great's_inscription_crop

A behisztuni felirat (győzelmi felirat, erősen sérült)

 

Ettől kezdve Dárius uralma egyre erősödött. Számos hadjáratot vezetett Közép-Ázsiába, Aria és Szkítia területére; radikálisan átalakította a birodalom gazdaságát, jelentősen javította az infrastruktúrát: új utakat, csatornákat középületeket építtetett. A hatalmas Akhaimenida Birodalom Dárius hozzáértő vezetése alatt a világ leggazdagabb és legnagyobb hatalmú birodalma lett, területe gyorsan növekedett. Fegyverrel vagy kereskedelemmel elnyerte néhány erős görög városállam támogatását is. Dárius ekkor már gyakorlatilag azt tehetett, amit csak akart; akarata maga volt a törvény, és kétségtelenül az akkori világ leghatalmasabb uralkodója lett.

Csakhogy volt egy kis probléma. Egy olyan ügy, amely Dárius uralma alatt nemcsak egyre nyilvánvalóbb lett, de nem lehetett megoldani: az európai kontinens görögsége – nyíltan vagy burkoltan – ellenséges volt a Perzsa Birodalommal szemben. Ezt azzal is kinyilvánította, hogy folyamatosan támadta a Dárius által elfoglalt Ióniát, Lüdiát és Kis-Ázsiát. A jelentéktelen csatározások egyre nagyobb csatákká alakultak, a kereskedelem gyérült, a befolyás csökkent, egyre nőtt a feszültség a görögök és a perzsák között. Közel egy évtized után, mely idő alatt Dárius hadserege elfoglalta Trákiát és számos Égei-tenger melléki várost, ezek a feszültségek végül nyílt háborúkba torkolltak. A görögök sereget küldtek, hogy felégessék a mai Törökország területén található, akkor a perzsák kezén levő Szárdeisz városát.

Dárius erre azzal reagált, hogy nem csak az egész régiót foglalta vissza, amelybe több jón-tengeri sziget is beletartozott, hanem teljes haderejével megindult a görög szárazföld felé, hogy megbüntesse Athént és Eretriát, azt a két városállamot, amelyek kitervelték és végrehajtották Szárdeisz felégetését.

Dárius ekkor már azt tehetett, amit csak akart; akarata maga volt a törvény, és kétségtelenül az akkori világ leghatalmasabb uralkodója lett

Több mint húszezer emberből álló hadsereget állított ki, legmegbízhatóbb hadvezérét, Mardoniust állította a csapatok élére, és megindultak Trákiát és Makedóniát meghódítani. Ám mielőtt a perzsa király bármit is tehetett volna, flottája az Athosz-hegy közelében viharban elsüllyedt, így a görögök elleni támadás megtorpant. A vihar és a görögök folyamatos zaklatásainak hatására Dárius emberei kénytelenek voltak meghátrálni, és visszavonulni Perzsiába.

 

AchaemenidMapBehistunInscription

Az Óperzsa Birodalom legnagyobb kiterjedése i. e. 550 – i. e. 330

 

Dárius azonban nem szokott hozzá a kudarchoz; rögtön átcsoportosította a birodalom hatalmas erőforrásait, hogy újabb hadműveletbe kezdhessen; ismét összetoborzott húszezer katonát, és elküldte őket a görögök ellen unokatestvére, Artaphernész és legmegbízhatóbb tengernagya, Datisz parancsnoksága alatt. Dárius hadseregének ezúttal semmi sem állta útját. A flotta sikeresen partra szállította a hadat. I. e. 490-ben megostromolták, és felégették Eretria városát, majd gyors menetben haladtak Marathón felé.

Dárius seregének győzelme szinte biztosnak tűnt, ám Marathón előtt hadseregét olyan görög sereg fogadta, amely a történelem legnagyobb győzelmét aratta, hiába voltak a perzsák kétszeres túlerőben. Véres csatában legyőzték a perzsákat, és a vert sereg maradékát másodszor is visszavonulásra kényszerítették Perzsiába.

 

Map_Greco-Persian_Wars-hu.svg

Hellász a görög-perzsa háborúk idején

 

A Marathónnál elszenvedett vereség véget vetett a görögség elleni perzsa támadásoknak, és bár I. Dárius még néhány évig élt, a nagy perzsa király egészsége a következő négy évben rohamosan romlott. Nagy Dárius i. e. 486-ban halt meg Perzsiában. Testét bebalzsamozták, és hatalmas síremléket állítottak neki. Királyságát fia, Xerxész örökölte, aki újabb hadjáratot indított a görögök ellen. Apjához hasonlóan ő sem járt sikerrel; bár a világ legnagyobb hadserege állt a rendelkezésére, ez sem volt elég a győzelemhez.

Nagy Dárius uralkodását a történészek manapság árnyaltabban értékelik; az ókori forrásoktól eltérően szélesebb perspektívából szemlélik, nemcsak jelentős hódításait veszik figyelembe. A Perzsa Birodalom határait valóban Dárius terjesztette ki, és néhány jelentős katonai győzelmet aratott, ám sikereit beárnyékolja, hogy nem tudta legyőzni sem a szkítákat, sem a görögöket. Ha inkább kulturális és gazdasági szempontból nézzük uralmát, kétségtelenül nagyon pozitív képet kapunk. Dárius érdeme, hogy az Akhaimenida-dinasztia birodalma a kereskedelem, a jólét és a technológiai újítások központja lett az ókori világban.

Takarékos kormányzás

Hogyan sikerült Dárius királynak elérnie, hogy a perzsa Birodalom a világ leggazdagabb országa legyen?

Achaemenid_coin_daric_420BC_frontUralkodása idején I. Dárius egységes nemesfém pénzt vezetett be birodalmában. A darik mint nemzeti valuta i. e. 500-ban jelent meg, és az egész birodalomban ez volt az érvényes fizetőeszköz; ezzel szabályozta a király a kereskedelmet. Ez az intézkedés annyira sikeres volt, hogy a darik a Perzsa Birodalom határain túl, Közép- és Kelet-Európában is elfogadott volt. Kétfajta darik létezett: arany és ezüst. Kizárólag magaDárius rendelhette el az aranydarik verését, míg ezüstdarikot fontos hadvezetők és szatrapák Pharnabazus_silver_stater_as_Satrap_of_Cilicia_379_374_BC(helytartók) is verethettek. A két pénz bevezetése és széles körű elfogadottságuk felvirágoztatta a Perzsa Birodalom exportját: textileket, szerszámokat, szőnyegeket, fémtárgyakat adtak el nagy mennyiségben. A kereskedelmi kapcsolatok elősegítése érdekében Dárius király utakat építtetett, komplex postai és szállítási rendszert alakíttatott ki. A darik növelte az állami bevételeket is; a földek, az állatállomány és az áruforgalom után darikban szedték az adókat. A megnövekedett bevételből fenntartották és javították a birodalom infrastruktúráját, és közvetlenül ebből fizették Dárius számos építkezését.

Forrás: Királyok, hősök, vezérek (97-99. oldal) Bookazine Kft.,Geopen Könyvkiadó Kft. (2014) ISSN 2064-8952 ISBN 978-963-12-0563-3

 

4 comments

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s