In memoriam 1956 – szabadtéri kiállítás a sortüzek áldozatainak emlékére

 

 

A Magyar Művészeti Akadémia tagjai képzőművészeti alkotásaikkal emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára két vidéki városban. A művek a sortüzek áldozatainak állítanak emléket, a szabadtéri kiállítás a tizenkét dicsőséges napra emlékeztet, azokon az ikonikus helyszíneken, Mosonmagyaróváron az egykori laktanya előtt és Salgótarjánban a valamikori Tanácsház téren, ahol a korabeli diktatórikus hatalom és szövetségese a fegyvertelen tömeget vette célba és sok száz ember életét oltotta ki.

 

In memoriam 1956

 

Mindkét helyszínen a sortüzek napjától tizenkét napig láthatók az installációk. Mosonmagyaróvár az első helyszín, ahol az ünnepségek okán három nappal a sörtűz évfordulója előtt, október 23-án a FLESCH Központnál Stefanovits Péter képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Képzőművészeti Tagozat vezetője nyitja meg a digitális nyomatokból álló kiállítást.
A 12 napig látható kiállítás megfelel az október 23. és november 4. között eltelt tizenkét napnak, Mosonmagyaróváron az egykori laktanya előtt 2016. október 26-tól november 7-ig, Salgótarjánban pedig a valamikori Tanácsház téren 2016. december 8-tól december 20-ig láthatóak.
A művek nagyméretű kültéri installáció formájában jelennek meg a két város emlékpontjain, mintegy emlékműként, szoborszerűen.

1956 — 2016
Mosonmagyaróváron 1956. október 26-án a laktanya előtti fegyvertelen tüntetőkre tüzeltek. A laktanya elé érkező fegyvertelen emberek nemzeti színű zászlókat lengettek, egyesek a Himnuszt, mások a Szózatot, a Kossuth-nótát énekelve haladtak, az élen állók követelték a vörös csillag leszedését a laktanyáról, és a néphez való csatlakozásra hívták a bent lévőket. Létszámukat 1000–2000 főre becsülték. A folyamatosan érkező tömeg az elsőket még előrébb nyomta. Egy tiszt a felvonulók elé ment, de a folyamatosan érkezők miatt állandó hátrálásra kényszerült. A géppuskafészektől kb. 25–30 méterre kézfeltartással megállította a tüntetőket. Látszólagos barátkozás kezdődött, de amikor a tömeg eleje úgy 15 méterre megközelítette a kaput, eldördült az első lövés. Két vagy három sorozatot adtak le, melynek számos halálos, súlyosabb és könnyebb sebesült áldozata volt. Számukat az is növelte, hogy a laktanyaépület ablakaiból a sebesültek és a menekülők közé kézigránátokat hajigáltak. Már a sortűz másnapján eltérő adatok láttak napvilágot az áldozatok számáról. A megyei napilap 59 halottról számolt be, a Földes Gábor ellen indított perben, 1957-ben, az ügyész 104 áldozatot, a temetésről beszámoló Daily Mail 85 elhunytat és 230 sebesültet említett. Később több szemtanú 107 áldozatról beszélt. Pontos számokat a későbbi vizsgálatok sem tudtak megállapítani, egyrészt a források, másrészt az orvosi dokumentáció hiánya miatt. A sortűz borzalmas eredménye a sorállományt is rémületbe ejtette, több tiszt az elhamarkodott lövetés miatt nyíltan Dudás István laktanyaparancsnok ellen fordult. A határőrszázados hivatalos megbeszélésre hivatkozva autóval elmenekült, katonáit cserbenhagyva Csehszlovákiába indult. A sortűz mosonmagyaróvári áldozatait nagy részvét mellett, október 28-án temették el, a város két temetőjében.

1956 — 2016
Salgótarjánban 1956. december 8-án a városi Rendőrkapitányság, valamint a megyei Tanács elé vonult, a tüntető tömeg a munkástanácsi vezetők letartóztatása ellen tiltakozva. „Mától kezdve lövünk.” Marosán György kommunista politikus híres-hírhedt mondata volt 1956. december 8-án reggel, amellyel azt jelentette be: új szakaszába lépett a szovjet csapatok segítségével restaurált kommunista rezsim politikája a tömeggyűlésekkel szemben. Még Marosán bejelentésének napján sortüzek dördültek el Salgótarjánban, amelyek 131 ember életét oltották ki. (Előző nap már Tatabányán és két nappal korábban Budapesten, a Nyugati pályaudvarnál is a tömegbe lőttek.) Sortüzek a forradalom alatt is voltak, Nagy Imre kormányai azonban fegyverszünetet kötöttek a szovjetek és az ávósok ellen harcoló civil tüntetőkkel. A Marosán-mondat azért jelentett fordulatot, mert a Kádár-kormány a szovjetek november 4-ei bevonulását és a harcok elcsitulását követően először ígéretek özönével és a lehetséges politikai ellenfelek ellehetetlenítésével igyekezett konszolidálni a kommunista rendszert.
A salgótarjáni sortüzet követő napokban a tömegbe lőttek Miskolcon, Egerben, Gyomán, Kevermesen, Gyulán, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhelyen. Az 1956–57-es sortüzeket – melyek száma több százra tehető –, az a „munkáshatalom” hajtotta végre, akik a nép és a munkások nevében irányították az országot és akik ma magas nyugdíjjal élik békés öregkorukat.

Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

 

Októberi emlékezés

 

 

A Magyar Művészeti Akadémia „Októberi emlékezés” címmel rendez kiállítást az 1956-os forradalom és szabadságharc a 60. évfordulójára. A kiállítás 2016. október 20-tól látogatható 2017. január 8-ig a Pesti Vigadó VI. emeleti kiállítótereiben. Az emlékező kiállításon a Magyar Művészeti Akadémia azon rendes, levelező és nem akadémikus köztestületi tagjainak művei láthatók, akik a vizuális művészetek (képző-, fotó- és iparművészet) területén fejtik ki munkásságukat.

1956-ra emlékező kiállításA külön erre az alkalomra készített alkotásokból összeállított tárlaton olyan munkák szerepelnek, amelyek szorosan kapcsolódnak az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez, szellemi örökségéhez. A művészek többnyire személyes emlékeik alapján állítanak emléket 1956 vérforraló, felemelő és tragikus napjainak.

A kiállítás anyagából a Magyar Művészeti Akadémia egy katalógust jelentetett meg Kovács István történész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának Az emlékezés méltósága című bevezetőjével.

Részlet Kovács István bevezetőjéből: „A magyar nép 1956 őszén vívott szabadságküzdelmének közismert hívószava a Corvin köz. A világcsoda-dráma leomló színfalairól és hőseiről számtalan dokumentumfotó készült. Egyikükön tétován mosolygó svájci sapkás fiú, a munkáskerületek »szent suhanca«. Az elmúlt hatvan esztendőt átlépve közeledik felénk, hogy saroglyáról kiporciózott kenyéradagját nekünk, a hiteles megemlékezésre éhezőknek adja.”

1956-ra emlékező kiállításA művészet képes mélyre ásni. Múltat idéz, összefüggéseket ismer fel, a történelem mélységeiben szunnyadó, holtnak hitt tényeket sorol. A művészet képes az igazságosztásra. A csalárdságok mögé lát, leleplezi a tolvajokat és megfellebbezhetetlen ítéleteket hoz. A művészet eleven energia. A pillanat kudarcaiból is képes életre szóló diadalokat felmutatni. A művészet megőriz. Megvéd bennünket a méltatlan felejtések szégyenétől. Őrzi a tegnapot, erősíti a mát és víziói vannak a holnapokról. A művészet felemel. Eszközei szinte végtelenek, életre keltik a halottakat és felmutatják az áldozatok nagyszerűségét. A művészet tehát küldetés. A teremtő akarat hangja, formája, színe, mozdulata: kivételes részt vállalás a teremtésben. Mindezekért a Magyar Művészeti Akadémia jubileumi kiállítása a nevezetes évfordulón belső indíttatásból született, egyértelmű hazafias kötelesség és köszönet a sorsnak azért, hogy élő részesei lehetünk a küzdelmes mának – és nagyszerű elődeink áldozatából – közös tervezői a sokat ígérő holnapoknak.” (Részlet prof. em. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke köszöntőjéből)

A tárlat kurátorai: Sturcz János művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja; Szemadám György képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja; és Szenes István belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, aki egyben a kiállítás belsőépítészeti megvalósításáért felel.

1956-ra emlékező kiállításBalog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az október 19-i megnyitón kiemelte, hogy a művészetnek olyan eszközei és inspirációi vannak, amelyek segítségével képes felmutatni az igazságot. A magyar művészet és kultúra világa újra és újra nekifut, hogy eszközeit és inspirációit az 1956-os forradalom örökségének szolgálatába állítsa, és ennek jele ez a kiállítás is. Hozzátéve: a Magyar Művészeti Akadémia lehetőséget ad arra, hogy a tárlaton megjelenő személyes inspiráció elinduljon azon az úton, amely elvezet a nemzettudatig.

A kiállítás katalógusa – a kiállító művészek teljes névsorával és műtárgyaival – a linken letölthető.

 

Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

 

Krúdy Gyula

 

 

Krúdynak hívői vannak, rajongói vannak, ízlelve élvezői vannak, akik gyűjtik a könyveit, újra meg újra olvassák oldalait, egymásnak idézik mondatait. Krúdy egyszerre széles olvasókörök népszerű írója és irodalmi ínyencek szellemi csemegéje. És soha senki se vonta kétségbe, hogy a magyar prózastílus egyik legeslegnagyobb művésze. És ez a bűvész-művész, akinél minden mondatról úgy képzeli az olvasó, hogy hosszú műgonddal csiszolta mestere – a magyar irodalomnak alighanem a legtermékenyebb írója, lehetséges, hogy Jókainál is több betűt írt le, holott ő csak ötvenöt évet ért meg. Regényeinek száma hatvan fölött van, novelláié és elbeszéléseié meghaladja a háromezret, s ezekhez ifjúkorától mindhalálig szakadatlanul publicisztikai cikkeket fogalmazó újságíró volt. Káprázatos jelenség!

 

Krúdy Gyula

Szécsény-kovácsi Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. október 21. – Budapest, Óbuda, 1933. május 12.

 

Felvidéki eredetű nemesi famíliából származott, de ő maga Nyíregyházán született. Gyermekkora a Nyírségben és a Szepességben telik. Ezeknek a tájaknak a hangulatvilága elkíséri egész életében. A Krúdy-történetek nagy része egy mesebeli Szepességben vagy egy ezüstköddel bevont Nyírségben játszódik, és csak később járul ezekhez újfajta képzelt tájként a régi Pest-Buda látomása.

Korán mutatkozik tehetsége, tizenöt éves korában már novellája jelenik meg, tizenhét éves fővel vidéki lap főmunkatársa, nemsokára nagyváradi újságíró (tehát mint oly sokan ebből a nemzedékből, ő is Nagyváradról érkezett Budapestre), és 1896-ban, a millennium ünnepségei idején már a fővárosban van, s itt is él ettől kezdve haláláig. Itt alakítja ki a maga sajátos, a bohémvilágban élő, de mégsem bohém életét. Munkakedve, munkaereje, rendkívüli rendszeressége elkülöníti a bohém életet élő társaktól, akik lelkesednek érte, akiket ő is kedvel, de akiknek körében soha igazi barátra nem talál. Magányos ember, magányos marad a családi életen belül is, noha kétszer nősül. Emberi kapcsolatokat csak az irodalmon belül tart. Így kerülnek közel egymáshoz Bródyval és Gárdonyival. Bródy egyénisége is, stílusa is, irodalmi törekvése is hatással van Krúdyra, hogy a romantikus kezdetek után magára találjon. De az írói körökben is hamarosan tekintélyt szerez magának, az olvasóközönség pedig a szívébe zárja. Közben mindenki érzi benne a másokhoz nem hasonlító, különös embert. Legendákat mesélnek változatos szerelmi kalandjairól, emberfeletti testi erejéről, lebírhatatlan inni tudásáról, asztal melletti ínyencségéről, hallgatagsággal vegyített ironikus szellemességéről, s nem utolsósorban szívós munkateljesítményeiről. Ugyanúgy tud huszonnégy órán át íróasztal mellett szakadatlanul dolgozni, mint huszonnégy órán át enni és inni, társaságban órákon keresztül hallgatni vagy órákon keresztül megállás nélkül csevegni.

Ifjan Jókai és Mikszáth hat rá; túlnő rajtuk, de nem felejti őket, a romantikus hagyományt beleszövi sajátos stílusába. Azután példaképet talál Reviczky újat akarásában, és irodalmi eszményre lel Puskin Anyeginjében (Bérczy Károly fordításában, amely mindhalálig a legkedvesebb könyve marad). Így éri Bródy ösztönző hatása, amelynek révén megismeri és megszereti Zolát és Turgenyevet. Ezektől is tanul, ezeken is túllép. Így alakítja ki magának még a század tízes éveinek elején azt a költői-impresszionista prózát, amelyben egyszerre vágyódik vissza egy mesésen elképzelt, biedermeier hangulatú, nemesi, kora polgári múltba, és ábrázolja ennek a nemesi-polgári világnak menthetetlen mulandóságát. Egy-egy regényében (pl. az Aranybányában) és néhány novellájában kilép a maga teremtette világból, és realista igénnyel, naturalista színekkel mond ítéletet a nemességgel összeszövődő polgári jelenről, publicisztikájában egyre erősebben áll a forradalom oldalán, és 1919-ben mindenestül vállalja a forradalmat. Művészetében azonban ez inkább kiruccanás, az ő igazi világa az emlékeké: gyermek- és ifjúkorának képei vegyülnek el még előbbi évtizedek, néha előbbi évszázadok bizonytalan körvonalú képeivel. Krúdy az emlékezés nagy pszichológusa, és a gondolattársítás csapongásának legnagyobb hazai művésze. (Valami olyasmit csinál a mi körülményeink között, mint Marcel Proust a francia képzetvilágban. Nem tudtak egymásról, nem tudhattak egymásról, de mindketten a polgári hanyatlás tanúi és emlékezői voltak.)

Ebből az emlékező és gondolattársító magatartásból következik, hogy hőseinek java része az író hasonmása, történetei tele vannak átstilizált önéletrajzi mozzanatokkal. Szindbád vagy Rezeda Kázmér írójuk életformájára, életszemléletére vall, és történetükben is sok minden az íróval esett meg, vagy az író vágyaiból valósult meg.

Legjobb regénye, A vörös postakocsi, és folytatása, az Őszi utazások a vörös postakocsin, nem önéletrajzi fogantatású, vagy legalábbis kevés benne a saját élmény: itt egy éppen elmúló életformát, a társadalmi talaját végképp elvesztett dzsentrit rajzolja meg, szeretettel, de kíméletlenül. Éppen a szeretet, a visszavágyódás teszi oly hitelessé Krúdynál a halálharang kongatását.

Néha visszalép a régebbi századokba, regényt ír a bujdosó kurucokról, Martinovicsról, három regényt is ír a Mohács körüli évtizedekről. Ezekben minden fontosabb, mint a hiteles történelmi tények: a történelem atmoszféráját tudja érzékeltetni.

Tagadhatatlan, hogy sok köze van a századforduló szecessziójához. Az ötvözött mondatok stílromantikája, leírásainak dekoratív elemei, polgári polgárellenessége még Szomoryval is rokonítja (Krúdy történelmi regényeinek hangulatvilága nem áll távol Szomory történelmi drámáitól). Ebben az impresszionista világban azonban a való élet kézzelfogható jelenségei igen éles világításban jelennek meg. Krúdy irodalmunk egyik legszemléletesebb leírója. Nem utolsósorban azt szereti leírni, ami a való életben testnek-léleknek kellemes. Ahogy egy szép nőt vagy akár csak egy levetett alsószoknyát megrajzol, az maga az irodalmi szöveggé változott képzőművészet. Fél mondattal tud erotikus hangulatot varázsolni, másik fél mondattal éhséget vagy szomjúságot kelt, amelyet a következő bekezdésben szinte érzékletesen elégít ki. Nincs még egy író, aki annyit és olyan részletesen írt volna evésről-ivásról. Az ételeknek és az italoknak tudományos szintű szakértője volt: műveiben a konyhaművészet és a borászat példátlan példatárat kapott. De a múlt századbeli női ruházkodás teljes jegyzékét is össze lehetne állítani különböző leírásaiból.

Fiatalkorában, amikor Budapestre került, nyomorúságosan élt, de hamarosan elérte a sikert. Néhány évtizeden át viszonylag sokat keresett (sokat is dolgozott hozzá), de anyagilag sohasem volt rendben, nem tudott bánni a pénzzel. Két családja is volt, hűtlen mind a kettőhöz, de amíg bírta, bőkezű mind a kettőhöz, és bőkezű mindenkihez: nőkhöz, barátokhoz, hozzá szegődő ivótársakhoz. 1919-ben tollával a forradalom szolgálatában állt. És úri gőggel vállalta tovább is ezt a kiállását. Amikor az ellenforradalom idején oly sok író mentegetődzött, igazolni igyekezett magát, Krúdy elhúzódott a hatalmon levőktől. Kegyvesztetté is vált. Most már újra nyomorgott. Néha kiadója is alig akadt. Élete végső éveiben megesett, hogy a villanyt és a gázt is kikapcsolták lakásából. De ő nem kért kegyeket. Írta műveit. Remekműve, A tiszaeszlári Solymosi Eszter férfiasan bátor kiállás volt a faji előítéletek őrülete ellen. Újságfolytatásokban jelent meg, a kiadók féltek tőle. Egyik legszebb regénye, a Rezeda Kázmér szép élete is már csak a halála után jelent meg.

Életműve szinte áttekinthetetlen, teljes kiadása még máig sincs, holott tudjuk, ki volt, és évről évre új Krúdy-kötetek kerülnek sajtó alá. Óriási publicisztikai munkásságát még majd ki kell ásni a régi újságok tömegéből. Ezekből az újságokból még mindig kerülnek ki újabb és újabb, eddig könyvben meg nem jelent Krúdy-novellák. Ily módon Krúdy képe halála óta is egyre gazdagodik, és a Krúdy-hívők nem győzik gyűjteményükhöz megszerezni az újabb köteteket. Alakja olyan, mintha Krúdy írta volna.

Forrás – Hegedűs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka (Magyar Elektronikus Könyvtár)

 

Alphonse de Lamartine

 

 

Költő, diplomata és államférfi, a romantikus líra egyik legtisztább, legjelentősebb és a maga korában legmélyebb hatású képviselője. Kezdetben királyi testőrtiszt, később diplomata: követségi attasé Firenzében, titkár Londonban, ügyvivő Toszkánában. A júliusi forradalom után visszavonul a közszolgálattól, de 1848-ban, a februári forradalom után, az ideiglenes kormány külügyminisztere lesz. Élete utolsó éveit szegénység és állandó anyagi erőfeszítések közt, nagyarányú írói tevékenység emészti föl: verset, verses elbeszélést ír, emlékiratokat és terjedelmes történelmi műveket szerkeszt, hogy megszabaduljon anyagi gondjaitól. Ízig-vérig romantikus lélek, idealista-misztikus-panteista szellem; költészete csupa zene, csupa érzelmi és filozófiai emelkedettség. A girondisták története (1847) című műve Petőfinek és Jókainak kedvenc olvasmánya volt.

 

Alphonse de Lamartine

Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (Mâcon, 1790. október 21. – Párizs, Île-de-France 1869. február 28.) Albumin fénykép, 1856.Nadar

 

Forrás: Klasszikus francia költők első kötet (535-536. oldal) Európa Könyvkiadó, 1984 HU – ISSN 0230 6522 ISBN 963 07 3216 5

 

Orpheus és Eurydiké

 

 

Orpheus Kalliopé múzsának és Oiagros folyamistennek, mások szerint magának Apollónnak volt a fia. Csodálatosan szép éneke még az alvilág urait is meglágyította.

Felesége, Eurydiké, a folyó partján játszadozott társnőivel, a dryasokkal, a fák istennőivel, mikor meglepte őket Aristaios, Apollón fia, a pásztoristen és a méhek kedvelője. Futott előle Eurydiké és futtában nem látta a mérges kígyót a magas fű között, ez megmarta és a kígyómarás a halálát okozta. Betöltötte hangos sirató énekkel a dryasok kara a hegyeket, velük sírtak a Rhodopé hegység sziklavárai, a Pangaion csúcsa, Rhésos harcias földje, a geták népe és a Hebros folyó és egész Thrakia.

Orpheus és EurydikéMaga Orpheus lantja zengő hangjában keresett vigasztalást és egyedül bolyongva a parton, csak Eurydikét énekelte; róla énekelt, amikor a nap felkelt, és róla énekelt, amikor a nap lenyugodott. Elment a Tainaron hegyfokához is, az alvilág torkának tátongó mélységéhez, s a fekete félelemtől sötétlő ligetbe hatolt. Ott az alvilág félelmetes királya elé járult, hogy kérlelje emberi könyörgésekre meglágyulni nem tudó szívét.

Énekére megindultak az Erebos mélyére rejtett lakukból a könnyű árnyékok, a napvilágtól megfosztott emberek képmásai, s jöttek sűrű rajban, mint ahogy a lombos ágakon a madarak ezrei bújnak meg, mikor az este vagy a téli vihar a hegyekből összetereli őket. Jöttek anyák és férjek, nagyszívű hősök, akik már eleget küzdöttek az életben, gyermekek és hajadon leányok és ifjak, akiket még szüleik előtt helyeztek máglyára, mindazok, akiket a fekete iszap, a Kókytos folyó és az undok mocsár lomha vize köt meg és a Styx kilencszer körülfolyó árja tart fogva.

Elcsodálkozott az éneken Hadés palotája, sőt maga a Tartaros legbelsőbb zuga is, és az eumenisek, kiknek a hajába sötétkék kígyók fonódtak. Nyitva felejtette három száját a Kerberos, és Ixión kereke megállt.

Persephoné, az alvilág királynéja is megilletődött és visszaengedte Eurydikét, csak azt kötötte ki, hogy férje mögött menjen fel a napvilágra s míg fel nem érnek, ne nézzen hátra Orpheus. Hanem Orpheus eszét elvette a vágy hitvese után – megbocsátható vétek, ha egyáltalán ismernék a megbocsátást az alvilági istenek –, s már majdnem felértek a napvilágra, mikor megállt hirtelen és visszanézett. Ezzel meghiúsult minden, amit elért, az alvilág engesztelhetetlen urával kötött szerződést ő maga szegte meg, recsegő hang hallatszott háromszor az Aornos mocsár felől, és szomorúan mondta Eurydiké:

Engem, szegény hitvesedet, és téged, Orpheus, a te meggondolatlanságod veszített el. Ime visszahív már a kegyetlen végzet s két szememre újra álom borul. Isten veled, a nagy éjszaka vesz körül és sodor magával, csak erőtlen kezemet nyújthatom feléd még egyszer, de nem lehetek többé a tiéd. – És eltűnt Orpheus szeme elől, mint a füst, mely szerteoszlik a levegőben. Az hiába kapkodott az árnyék után, és hiába akart oly sokat mondani neki, többé nem látták egymást. Kharón, az alvilág révésze, nem engedte meg még egyszer, hogy átkeljen az alvilágot elzáró mocsáron Orpheus.

Mit tehetett, hová vonszolhatta magát, kitől kétszer ragadta el hitvesét a halál? Mivel engesztelhetné meg a holtak lelkeit, az alvilági istenségeket? Eurydikét már, mint hűvös árnyékot, a Styx vizén vitte a csónak.

Mondják, hogy hét álló hónapon át siránkozott egy szikla alatt, a Strymón folyó elhagyott partján, és szomorú sorsát újra meg újra elénekelte, és énekére meglágyultak a tigrisek, megindultak a kemény tölgyfák. Mint mikor a nyárfa árnyékában a gyászoló fülemüle elveszett fiókáin kesereg, melyeket a keményszívű szántó-vető kiszedett a fészekből, mikor még tolluk sem volt, és az anyamadár egész éjszaka siratja őket, az ágon ülve, nem fogy ki az énekből, és bús panaszával betölti az egész vidéket.

Orpheusnak sem kellett többé a szerelem, s nem lelt vigasztalást új menyegzőben. Magányosan nézte a sivár jeget a hyperboreiosok földjén, a Tanais folyó havas vidékét és az örök dérrel belepett mezőket.

Vergilius: Georgica IV. 453–527. sorok.

 

Forrás: Trencsényi-Waldapfel Imre – Mitológia (73-74. oldal) Gondolat Kiadó, 1960
Illusztráció: Reich Károly – Orfeusz és Euridike (szita nyomat)

 

Díjak a szolnoki filmfesztiválon

 

 

Október 16-án a díjazott filmek vetítésével véget ért a 2016-os, XVII. Szolnoki Képzőművészeti Filmfesztivál, amelynek már rendszeres támogatója – és egyik díjfelajánlója – a Magyar Művészeti Akadémia. Az idén 70 éves, Kossuth-díjas Rófusz Ferenc rajzfilmrendező és Szemadám György festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, egyben elnökségének tagja életműdíjat vehetett át.

 

Rófusz Ferenc és Szemadám György

Rófusz Ferenc és Szemadám György

A fesztivál szakmai közönségét a vetítések előtt dr. Kucsera Tamás Gergely MMA-főtitkár köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a köztestület évek óta támogatója lehet a szolnoki fesztiváloknak. A fesztivál idején három földrész 18 országából érkezett 61 versenyfilmet vetítettek le a Tisza moziban. A zsűri négy kategóriában díjazta a legjobb filmeket, hat alkotót pedig elismerő oklevélben részesített. A díjazottaknak Demeter István fesztiváligazgató és dr. Kollarik Tamás, a Médiatanács tagja, a Magyar Média Mecenatúra koordinátora adta át az elismeréseket.

A filmfesztivál kiemelt támogatója, a Magyar Művészeti Akadémia különdíját és a vele járó 300 ezer forintot Tóth Péter Pál Az üvegfestő – Róth Miksa művészete című filmje kapta, amelyben a 150 éve született Róth karrierjét és művészi fejlődését mutatja be az alkotó. Az elismerést Szemadám György adta át.

Tóth Péter Pál: Róth Miksa műveiből – a Városháza egykori épülete (Marosvásárhely)

A Lajta Gábor festőművész, az MMA levelező tagja, Jelenczki István filmrendező, az MMA rendes tagja és Medveczky Balázs alkotta zsűri a Képzőművészeti film kategória díját Dala Istvánnak ítélte a Szobor születik. Bronzba öntött történelem című 52 perces filmjéért. Az alkotás Engler András, Meszlényi János és Polgár Botond szobrász munkáját követi, akik újra elkészítették az Országház épületének déli kapuja előtt azóta felállított, gróf Andrássy Gyula miniszterelnököt ábrázoló monumentális lovas szobrot. Az elismeréssel járó félmillió forintot, hasonlóan a mustra többi díjához, a Médiatanács ajánlotta fel.

Az animációs filmek díját a zsűri megosztotta Frédéric Even és Louise Mercadier Metamorphosis című filmje és Orosz István grafikusművész, filmrendező, az MMA rendes tagja a Rajzoló című alkotása között. A francia művészek első animációs filmje egy férfiről szól, aki a reggeli ébredés után úgy érzi, megváltozott és nem képes együtt élni a többiekkel. A Kossuth-díjas Orosz István 6 perces filmje pedig a labirintus mitológiáját dolgozza fel. A megosztott díjjal 250-250 ezer forint jár.

A kísérleti film kategória díját a 250 ezer forint pénzjutalommal Mohi Sándor kapta A rózsa üzenete című 14 perces művéért. A képzőművészeti portréfilm kategória elismerését az amerikai Marcie Begleiter munkájának, az Eva Hesse – Tracing the Rope című egészestés filmnek ítélte oda a zsűri.

Oklevéllel jutalmazta a zsűri az orosz Alekszandra Averjanovának A perem és A szürke árnyalatai című filmjeit, továbbá Cakó Ferencet a Dózsa 1514 című film sodró erejű, egyéni technikájáért, Jankovics Marcellt, az MMA rendes tagját, alelnökét a szuggesztív forgatókönyvű Arcmás című filmjéért, Medgyesi Gabriellát egy kiemelkedő életút hiteles, árnyalt bemutatásáért A mítoszteremtő ember – Samu Géza című filmjéért. Ulrich Gábor Balansz és Fából faragott királyfi filmjeinek festői és grafikai kvalitásáért és mindenre kiterjedő szerzőiségéért, illetve Zajti Gábornak egy eltűnő népi mesterség költői dokumentációjáért a Székfaragás az Érmelléken című filmjéért részesült a zsűri hasonló elismerésében.

Szolnokon 1969 óta rendeznek képzőművészeti filmfesztivált. A rendszerváltásig hat alkalommal szervezték meg, majd 1993-ban indították el újra. 1998 óta kétévente jelentkezik a mustra, amelynek mezőnye 2000-től nemzetközivé szélesedett.

 

Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

 

Krúdy Gyula – A magyar föld élete

 

 

(Növény-regény)

Vajon miért nem írnak regényt a búzáról, a rozsról vagy az árpáról, hisz ők vannak olyan érdekesek, mint a világiaskodó pesti nők vagy bukott táncosnők?

Vajon miért nem írta még meg magyar író e földnek a regényét, tavaszát és nyarát, mi történik a földben márciusban, mit csinálnak a növénymagvak a hótakaró alatt, hogyan nő az élet, hisz a növények élete érdekesebb, mert rejtettebb, mint az emberek mindennapi tevékenysége?

Krúdy GyulaPedig agrárország vagyunk, Európa éléskamrája, búzánk, borunk oly hírneves, mint vitézségünk, és a hosszadalmas háború alatt mindenki megtudhatta, hogy hazánkban legfontosabb és egyetlen igazi érték: a föld: miért nem írja meg senki a magyar föld regényét?


Egyszer Bródy Sándor kezdett a búzáról írni, de csakhamar visszatért a nőkhöz. Herczeg Ferenc és Molnár sohasem gondoltak még írásaikban Magyarország legérdekesebb faunájára. Bársony írt a lápokról, ingoványokról, Gárdonyi a csodálatos szívekről, Tömörkény a nagyszerű parasztokról, csak a búzát, Magyarország kincsét nem írta meg senki, amint egy földmívelő országban földjéből, növényféléiből táplálkozó és abban élő királyságban az íróktól várni lehetne.

Avagy könnyebb és hálásabb feladat a női szeszélyekről, férfibalgaságokról, gyermekes szerelemről írogatni?

Lehetséges, hogy ez jobban érdekli az olvasót, ámde az írónak nem lehet hivatása mindig a közönség szája íze szerint folytatni királyi mesterségét. Állítólag az írót bizonyos isteni hivatás küldte el a milliónyi falevelek közül, adott neki szívet, szemet, hárfát és ásót, hogy körülnézzen a földön, és apró betűkkel papirosra vesse, hogy dalolnak az emberek, és mi van a szívek mélyében.

A divatok, eszmeáramlások, gondolat-légvonatok (amelyeket néha maguk az írók teremtettek) pontosan kiolvashatók a különböző korban élő írók műveiből. (Csak a legnagyobbak: Shakespeare vagy Dante építettek maguknak egészen különálló templomokat, ahol a maguk módja szerint dicsérték az urat, bármilyen szél fújt odakünn.) Az írók többsége szinte rabszolgája volt korának. Nehéz nem látni a jelenekben élő embereket, nehezebb nem hallani meg a valóságos élet lármáját, legnehezebb új eszméket oltani, új fényeket gyújtani és új tornyot építeni, ahonnan az életet látni lehet ismeretlen tájain. A korok divatja vezette az írók hajlékony tollát. (Mikor a legszerencsétlenebb nemzetnek éreztük magunkat, hazáról írtunk, őseinkről, hőseinkről, nemzeti regényeinkről álmodtunk. Angliában ugyanezen időben a nagyvárosi szegénységről, elhagyott gyermekekről, rossz iskolákról írják a legtöbb regényt. A franciáknál a divat szeszélye a demimonde felé hullámzik, míg a gondolkozó oroszok a jobbágyság felszabadításán törik fejüket.)

Nos, e háború alatt (és a háború után még inkább) bebizonyosodik, hogy e nemzetnek nem lehet más korszelleme, mint a föld. A követek a föld megosztásáról ábrándoznak, és kis földecskéről álmodik a somogyi baka messze Galíciában. Minden megingott régi helyén a háború orkánjában, csupán egy maradt ősi nyugalommal mindenhatóságában: a föld. Az ő gyönyörűséges, istenadta élete nem változott, és egy fűszállal sem nevelt fel kevesebb gyermeket kebelén. Búzája, termője, rétje, gyepes halma a régi. Az emberek csinálhatnak bármit, verekedhetnek, vagy egymás nyakába borulva sírhatnak, a természet végtelen fölényével átéli a föld a maga regényeit, a nap közelségét, a nap távolságát, míg a tengerek a sápadt holdat imádják.

Az elhullott drága embervér talán nem tűnik el nyomtalanul a föld mélyében, hisz az olcsóbb verejték nyomán is élet szokott fakadni. E kétesztendős esőzés talán a legdrágább májusi esője lesz Magyarországnak. A büszkén égbe meredő szemek alázatos, láb elé néző tekintetekké változnak; az árvaság, az özvegység, az emberritkulás majd ismét magukba szállottakká teszik a magyarokat. Pillantásunk nem kalandoz el idegen országok idegen eszméi, hangulatai, divatjai felé, a gondolatunk fészkét őrző gólya módjára kelepel kis házikónk felett, és a jövőnkbe vetett reménységet a lábunk előtt keressük, e leghűségesebb barátban, anyánkban, szerelmünkben, a magyar földben.

Még egyszer visszatérek e kis naplójegyzet eredeti céljához: a növényregényhez. Földünk megismeréséhez, a városi lakosság okosításához, magyar életünk megbecsüléséhez: szükséges volna, hogy íróink foglalkozzanak a föld regényeinek megírásával. Ha a vén, félkézkalmár Akadémiával lehetne beszélni, neki mondanám meg, hogy tűzzön ki összeharácsolt vagyonából tekintélyes pályadíjakat. De az orgazda mélyen ül pincéjében, majd csak a rendőrök felszólítására számol el sáfárkodásaival. Így talán a gazdák szövetségének kellene gondoskodnia arról, hogy írják meg a legigazabb magyar regényt, a magyar föld regényét, a tavaszt, a nyarat, a búzát honunkban, hogy bukott nőszemélyek helyett egyszer harmatos kalászok sorsát kísérje az olvasó figyelmező szeme.


Forrás: Krúdy Gyula – Magyar tükör (Magyar Elektronikus Könyvtár

 

Nemzeti parkok

 

 

Elsőként Észak-Amerikában és Ausztráliában érezték szükségét annak (másképpen fogalmazva: engedhették meg maguknak azt a luxust), hogy legalább némileg visszafogják a megművelt földek terjeszkedését. A példát az afrikai gyarmatok követték, ahol a természetnek immár nemcsak az energiaforrásait akarták kiaknázni, hanem a csodálatra méltó értékeit megőrizni is. Európa csupán a 20. század elején csatlakozott ehhez a mozgalomhoz – eleinte amerikai mintára, kisvártatva azonban a maga útját kezdte járni, mivel itt figyelembe kellett venni a földrész jóval nagyobb népsűrűségét.

A fentiek ellenére z Óvilág két tekintetben is úttörő szerepet vállalt: először is itt született meg a természetvédelem eszméje azon területek megőrzésére, melyek minden olyan embert gyönyörködtetnek, akinek „van szeme a látásra és szíve az élvezetre”, ahogyan William Wordsworth angol költő fogalmazta meg szeretett Tóvidékéről szóló útikönyvében. Másodszor itt tettek először kísérletet a pusztulásnak indult erdők megmentésére (a német Drachenfels természetvédelmi területet már 1822-ben megalapították).

 

Lake District

A kicsiny Loughrigg ősszel. A legnagyobb angol tótól, a Windermere-től északra fekszik. A „tavi” költő William Wordsworth Diana tükrének nevezte, mivel „oly kerek, tiszta és fényes, akár az ég”. (Fotó: Adam Burton / Getty Images)

Maga a „nemzeti park” kifejezés viszont az Újvilágban született meg. Hivatalosan 1875-ben alkalmazták először a michigani Mackinac park alapításakor, a legelső igazi nemzeti parknak mégis az 1872-ben az „emberek javára és tetszésére” létrehozott Yellowstone-t tekintik Amerikában. Az úttörő létesítmények közé tartozik még a Royal Park Sydneyben (1879), a Banff a kanadai Alberta államban (1885), valamint a Kruger Dél-Afrikában (1898). Európában a svéd Sarek volt a legelső (amely ma már a hatalmas Lappföldi Világörökségi Terület része) 1909-ben. Ázsia jóval később csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz, noha valójában már előbb elkezdte a természetvédelmet: a mogóliai Bogd Khan hegyet lényegében már 1778-ban nemzeti parkká nyilvánították.

A természetvédelem fogalma a továbbiakban nyilvánvalóan fejlődött és bővült – kezdve azzal az elképzeléssel, miszerint a park olyan védett élőhely, ahol emberek tevékenykedhetnek és szórakozhatnak, addig, amely a parkot érintetlenül hagyott vadonnak tekinti, ahol az emberek legfeljebb megfigyelőként haladhatnak keresztül. Az egyes országok különbözőképpen (és nem mindig sikeresen) értelmezték a környezetvédelem fogalmát az általuk legmegfelelőbbnek tartott anyagi forrásokra támaszkodva.

 

Great egret

Nagy kócsag a floridai Everglades Parkban

1948-ban aztán megalakult a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN, melynek székhelye a svájci Glandban van. Ez tartja számon a veszélyeztetett fajokat az úgynevezett Vörös Listán, kategorizálja a védett területeket (és szükség esetén módosítja besorolásukat az 1981-ben létrehozott adatbázisban), modelleket és irányelveket dolgoz ki. Bolygónk jelenlegi állapotában sajnos a korlátozott mértékű természetvédelem nem akadályozhatja meg, legfeljebb valamelyest fékezheti a természetes életterek és az élővilág sokféleségének hanyatlását.

Rájöttek arra is, hogy a határokon átnyúló nemzetközi védett területeket is létre kell hozni a flóra és fauna szabadabb gyarapodása és terjeszkedése érdekében, s hogy egyes, már kihalással fenyegetett területeket visszanyerjünk a természet számára. Erre a felfedezésre Észak-Amerikában került sor, amikor 1932-ben létrehozták az első nemzetközi parkot a kanadai Waterton Lakes és a szomszédos amerikai Glacier Park egyesítésével a Sziklás-hegységben (az új képződményt eleinte „békeparknak” nevezték). Jelenleg ez a természetvédelmi harc új frontja: az IUCN 2007-es listáján 227 nemzeti park szerepel, összesen 4,6 millió km2 területtel – ez nem teljesen valós adat, mivel némelyik még csak papíron létezik.

Az IUCN irányelvei hangsúlyozzák a szélesebb körű, a helyi lakosságot fokozottabban bevonó irányítás, egyben a méltányosabb költségmegosztás szükségességét. Ez elősegítheti a japán Aicsiben megfogalmazott, a 2010-es évtizedre vonatkozó biodiverzitási stratégia megvalósítását: célul tűzték ki a szárazföld 17, a világtengerek 10%-os megóvását. A 2014-es hivatalos jelentés szerint az előbbiből már 15,4% megvalósult (hála elsősorban a Latin-Amerikában elért előrehaladásnak), míg az utóbbiból csupán 3,4% (e tekintetben Új-Kaledónia járt az élen). Összesen 32 millió km2 -nyi területről van szó, ami nagy előrelépést jelentene az 1990-es 13,4 millióhoz képest.

 

Forrás: Elena Bianchi – A világ legszebb nemzeti parkjai (8. oldal, Bevezetés) Corvina Kiadó 2016 ISBN 9789631363739

 

Ízelítő a zsidó folklór gyöngyszemeiből …

 

 

Kohn és Grün a kávéházban üldögél. Kohn újságot olvas. Az egyik hír fölkelti érdeklődését: – Mit szólsz hozzá: a pesti állatkertben vizilóbébi született! Grün kétkedően csóválja a fejét: – Na és jó az nekünk?”

Kohn ül a padon és újságot olvas. Grün elképedve kérdezi: De Kohn! Ez egy szélsőjobboldali újság! Miért nem egy normális lapot olvasol? – Ide figyelj, Grün! A normális újságok állandóan antiszemitizmusról, Auschwitzról, a palesztin-izraeli konfliktusról írnak. A szélsőjobb újságokban viszont egyéb sincs, mint hogy a zsidóké minden pénz, a zsidóké minden bank, a zsidók irányítják az országot, sőt: az egész világot. Hát nem sokkal jobb egy ilyen újságot olvasni?”

Nlkola Štiklica rajzaA csúf, öreg Stern szépséges fiatal nőt akar elvenni feleségül. A rabbi figyelmezteti, hogy vigyázzon, mert a nő meg fogja csalni.

Na és? – feleli Stern. – Inkább vagyok csendestárs egy jól menő üzletben, mint tulajdonos egy rozzant kócerájban!”

Társaságból hazafelé szemrehányást tesz Blauné a férjének:

Miért mondtad azt, hogy azért vettél el feleségül, mert kitűnően főzök, mikor nem is tudok főzni?

Na jó, valamilyen magyarázatot csak kellett adnom…”

Kohn szomorú arccal állít be a kávéházba. Barátai kérdezik, mi a baja.

Meghalt a feleségem.

Zavart csend támad, majd megszólal Grün hitetlenkedve.

Nem is igaz! Biztos csak azért mondod, hogy irigykedjünk!”

Mama, hány éves kortól lesz az ember zsidó? – kérdezi a kis Blau Rezsin.

De mucikám, ez nem kortól függ…

Akkor az hogy lehet, hogy én csak most leszek hatéves, és már keresztény vagyok, a papa egy felnőtt és még mindig keresztény, a nagypapa pedig öreg, és már zsidó…?”

„– Nem értem, nem értem, nem értem! – hajtogatja a bóher [rabbinövendék] a Talmud fölé görnyedve.

Mit nem értesz? Majd én megmagyarázom – mondja neki a társa.

Na ja, megmagyarázni én is megtudom, csak éppen érteni nem értem!”

Lejzer és Simon együtt sétál, s elered az eső. – Lejzer, nyisd ki az ernyőt! – mondja Simon.– Nem ér semmit, tele van lyukakkal. – Akkor minek hoztad magaddal? – Nem gondoltam, hogy esni fog!”

Nudista strandra téved tengerparti sétája közben három zsidó.

Micsoda szemérmetlenség! Ez egy Szodoma! Azonnal be kell tiltani! –

kiabálja magából kikelve az öreg Schwarcz.

Grün, akinek tetszik a dolog, suttogva megkérdezi Kohnt:

Ennyire ortodox az öreg?

Mit ortodox?! Fürdőruha-nagykereskedő!

Mondd, barátom, hogyan tudtál beleszeretni egy olyan nőbe, akit egyáltalán

nem is ismertél?

Számomra inkább az okoz rejtélyt, hogy hogyan tud valaki beleszeretni egy

olyan nőbe, akit már megismert!?

Egy öreg zsidó hatvan éve minden nap elmegy Jeruzsálembe a Szent Falhoz imádkozni.

Megtudja ezt a hírt a CNN riportere is, és úgy dönt, hogy készít egy interjút az öreggel.

Mikor a férfi befejezte az imádkozást, odamegy hozzá a riporter:

Ne haragudjon Uram, hogy megszólítom, de szeretnék Önnel egy riportot készíteni a CNN részére.

Semmi akadálya – mondja az öreg zsidó.

Azt szeretném kérdezni, hogy miért imádkozik nap mint nap?

Tudja, – mondja az öreg – én azért imádkozom, hogy a keresztények, muszlimok és zsidók békében éljenek egymás mellett.

Azonkívül, azért imádkozom, hogy ne legyen több háború a világon. Valamint azért is, hogy ne legyen több éhező a Földön, mindenkinek jusson ennivalója.

Ezek nagyon nemes dolgok! És mondja, milyen eredménye van a mindennapi imádkozásának?

Nem látja?! Mintha a falnak beszélnék…

Kohn és Grün rettenetesen szegények, nincs egy centjük sem és éhesen kószálnak New Yorkban.

Egyszer csak meglátnak egy katolikus templomot és a kerítésén egy táblát, hogy aki itt megkeresztelkedik az kap 100$-t.

Sokat vívódnak, de a pénz nagy úr. Végül úgy döntenek, hogy sorsolnak, az egyikük megkeresztelkedik és felezik a pénzt.

Grün veszít a sorsoláson és bemegy. Öt perc múlva már jön is kifele.

Kohn azonnal azt kérdezi:

Megkaptad a 100 dollárt?

Látod Kohn, ezt utálom bennetek zsidókban, ezt a szörnyű anyagiasságot!

Kohn úr üzleti útra repül Sydneybe. A repülőn egy pap mellett kap helyet, akivel jól elbeszélgetnek. Egy idő múlva jön a stewardess és megkérdezi, hogy vacsora előtt milyen aperitifet kérnek. Kohn egy whisky-t rendel, a stewardess kiszolgálja, majd a papot is megkérdezi, de az felháborodik:

Kisasszony, inkább hagyom, hogy megvadult ribancok erőszakoljanak meg, mintsem hogy alkohol érintse az ajkaimat!

Erre Kohn visszaadja a whisky-t a stewardessnek, aki nem érti:

Valami baj van az italával, uram?

Nincs vele semmi gond, csak nem tudtam, hogy van választék!

Egyszer a pápa elhatározta, hogy kitiltja a zsidókat a Vatikánból. A zsidók felháborodtak, ezért a pápa beleegyezett, hogy ha egy zsidó le tudja győzni teológiai vitában, maradhatnak.

A zsidók egy bölcsességéről ismert rabbit választanak, hogy kiálljon a pápával a vallási párbajra.

A rabbi azt mondja, hogy tegyék érdekesebbé a vitát és egyiküknek se legyen szabad beszélni. A pápa beleegyezett. A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben, a hívek köréjük gyűltek.

A pápa felemelte három ujját.

A rabbi erre felmutatta egy ujját.

A pápa egy kört rajzolt a levegőbe.

A rabbi erre a földre mutatott.

A pápa elővett egy ostyát és egy pohár bort.

A rabbi erre elővett egy almát.

A pápa ekkor felállt:

Feladom – mondta. – Te túl bölcs vagy, rabbi. Maradhattok.

Később megkérdezik a pápát a bíborosok:

Mit beszélt a rabbival?

Először felmutattam három ujjamat, hogy a Szentháromságra emlékeztessem. Ő felmutatta egy ujját jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban. Ezután rajzoltam egy kört a levegőbe, mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk. Erre a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt is van, velünk. Ekkor elővettem egy ostyát és egy pohár bort, megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól. Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen. Mindenre volt válasza. Mit tehettem volna?

Közben a zsidók is körbeveszik a rabbit:

Mi történt, rabbi?

Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost. Mutattam, hogy EGY zsidó sem fog elmenni. Ezután körbemutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól. A földre mutattam, jelezve, hogy mind itt maradunk.

És utána?

A rabbi vállat vont:

Nem tudom. Elővette az ebédjét, mire én is.

Kohntól azt kérdezi az izraeli bevándorlási hivatal képviselője:

És mondja, mi szeretne lenni Izraelben?

Miniszterelnök.

Maga bolond?

Miért? Ez előfeltétel?

Kohn tévedésből meghal, ezért Isten visszaküldi a földre.

Amint visszetért, elrabolja a KGB.

Na Kohn, létezik Isten, vagy nem?

Létezik.

Hmm. Itt van 1 millió euró, de mondja mindenkinek azt, hogy nincs!

Rendben.

Még aznap elrabolja a Vatikáni Titkosszolgálat.

Ugye van Isten?

Nincs.

Itt van 1 millió euró, de mondja mindenkinek azt, hogy van.

Jól van.

Másnap a CIA rabolja el Kohnt.

Na Kohn, tudjuk a KGB-nek és a Vatikánnak adott válaszát is. Most mondja meg őszintén, van Isten, vagy nincs?

VAN, DE NÉGER!!!

Az öt leghíresebb zsidó, akiknek meghatározó szerepük volt a civilizáció kialakulásában:

1. Mózes, aki azt mondta: minden a törvény.

2. Jézus, aki azt mondta: minden a szeretet.

3. Marx, aki azt mondta: minden a tőke.

4. Freud, aki azt mondta: minden a szex.

5. Einstein, aki azt mondta: no-no, minden relatív!

Kohn a 40. házassági évfordulójának megünneplésére feleségével Új-Zélandra repül.

A repülőút közben egyszer csak a kapitány váratlanul megszólal a hangszóróban:

Hölgyeim és Uraim, nagyon sajnálom, de rossz hírem van. Az egyik motorunk leállt és kényszerleszállást kell végrehajtanunk. Éppen egy ismeretlen sziget felett vagyunk, amelynek a sík részén megkísérelhetjük a leszállást. Számítanunk kell viszont arra, hogy ezen az ismeretlen földdarabon soha nem fedeznek fel bennünket és a hátralévő életünket itt kell leélnünk.

A repülő gyakorlott személyzetének köszönhetően a gép sikeresen leszáll a szigeten.

Kohn kétségbeesve ül a homokban és lehajtja a fejét. Egy óra elteltével hirtelen magához tér és feleségéhez fordul:

Mondd Záli, befizetted a zsinagóga tatarozásának e havi részletét?

Nem drágám, teljesen el voltam foglalva az utazás előkészítésével, válaszolja az asszony.

És mondd Záli kifizetted a zsidó jótékonysági fogadalom esedékes törlesztését?

Nagyon szégyellem drágám válaszolja az asszony, de ezt a csekket sehol sem találtam.

De a zsidó szövetség tagdíját csak befizetted?

Ne haragudj drága férjem, de most ez is elmaradt.

Akkor minden rendben Záli. Ezek meg fognak bennünket találni!

Egy asszony elmegy a bölcs rabbihoz:

Rabbi, van-e teljesen biztos szer a teherbeesés ellen?

Van. Egy pohár vizet kell inni.

Előtte vagy utána?

Helyette.

Az Úristen elfáradt, pihenni készül. Azon gondolkodik, hova menjen.

Menjen a Marsra! – tanácsolják szomszédai.

Ott már voltam húszmillió évvel ezelőtt, sok a por, nem jó…

Akkor talán a Plútó?

Voltam százezer évvel ezelőtt. Nagyon hideg…

És a Merkur?

Túl forró. Voltam ott tízezer éve…

És a Föld?

Az meg nagyon pletykás bolygó.

Hogy-hogy pletykás?

Kétezer évvel ezelőtt, amikor ott nyaraltam, összeszűrtem a levet egy kis zsidó lánnyal, és képzeljétek el, még mindig rólunk pletykálnak!

Kovács a feleségével és az anyósával nyaral Jeruzsálemben. Egyik nap az anyósa hirtelen belázasodik, majd meghal. Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik az elhunytat.

Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk – hárítja el az ajánlatot Kovács.

De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk szervezni – próbálkozik a temetkezési vállalkozó.

Nézze, uram! Kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki három nap múlva feltámadt. Nem akarok kockáztatni…

Az izraeli rabbik kihívják a katolikus papokat egy focimeccsre. Amikor ez a pápa fülébe jut, magához hívatja az egyik bíborost. Azt mondja neki:

Valahogy meg kéne nyerni ezt a meccset. Kérjük meg Maradonát, hogy segítsen be egy kicsit.

De hát ő nem is pap!

Hát, ki tudja, addig még az lehet…

A meccset elvesztik a katolikusok. Magához hívatja a pápa a bíborost:

Mi történt?! Maradona esperes nem volt elég jó?

De, csak Ronaldo rabbi sokkal ügyesebb és gyorsabb volt nála.

Szörnyülködve hallja a rabbi, hogy egy fiatal zsidó éhen halt.

Egy zsidó nem halhat éhen! – kiáltja felindultan. Miért nem jött el hozzánk, s miért nem kért alamizsnát?

Mert szégyellte.

Na. mondtam én, hogy egy zsidó nem hal éhen! – állapítja meg a rabbi. Ez se az éhségbe halt bele, hanem a büszkeségbe!

Móricka kérdi a Rabbitól:

Igaz az, hogy 2020-ban nagy háború lesz, majd és világvége?

Dehogy lesz világvége! És ellenkezőleg; totális béke lesz.

Csak egy ország lesz, Oroszország, melynek fővárosa Washington, az elnöki tisztséget két kínai látja majd el, Kohn és Grün.

A zsidó származású Móricka katolikus gimnáziumban tanul. Az egyik órán a tanár azt mondja, hogy kap 500 forintot, aki megmondja, hogy ki volt a legnagyobb ember a világon. Az egyik gyerek:

Szerintem Leonardo da Vinci.

Jó, jó, de én nem rá gondoltam.

A másik gyerek:

Talán Einstein ?

Még jobb, de még mindig nem rá gondoltam.

Erre Móricka:

Jézus Krisztus.

Úgy van Móricka, itt az 500 forint. De én úgy tudom, hogy te zsidó származású vagy. Neked nem inkább Mózest kellett volna mondanod ?

De igen, viszont Mózes az Mózes, az üzlet meg üzlet.

 

Forrás: szombat Zsidó politikai és kulturális folyóirat (http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/miert-jo-ez-nekunk) , A Szombathelyi Zsidó Hitközség honlapja (http://szombathelyizsidohitkozseg.hu/zsido-viccek/)

 

Tsingy de Bemaraha Nemzeti Park

 

 

Madagaszkár

A park fő látványossága két karsztos fennsík, a Nagy Tsingy és a Kis Tsingy. Ezek valóságos kőerdőt képező hegyes és vékony sziklákból állnak, közöttük mély és szűk szakadékokkal, oldalaikban csaknem megközelíthetetlen üregekkel. A parkon belül is elkerítettek egy természetvédelmi területet, ahová csak kutatók tehetik be a lábukat; ez afféle természetes erődítmény.

 

Tsingy de Bemaraha

Az erózióval szemben más-más ellenállást tanúsító kőzetrétegek alakítottak ki az idők során ilyen bizarr formákat. A Kis Tsingy lépcsőin , függőhidain és sziklába vájt ösvényein az átlagos turista is nyugodtan közlekedhet, a Nagy Tsingyhez viszont hegymászó felszerelésre van szükség.

A két Tsingy úgy jött létre, hogy földalatti patakok mind vízszintesen, mind függőlegesen lekoptatták a jurakori mészkőtömböt; még az itt élő flóra és fauna sem tudta az összes üreget benépesíteni, pedig minden állat megtalálta a magának való szállást. Némelyikük a fennsíkok belsejének üregeiben lakik, és onnan sohasem mozdul ki, míg mások a sziklalabirintus alján nyíló üregrendszereket lakják be, megint mások a sziklacsúcsokat kedvelik. Például két makifaj is ugyanolyan majomügyességgel ugrándozik egyik szikláról a másikra, akár a sziget középnyugati részének lombhullató erdeiben fáról fára.

 

Tsingy de Bemaraha

Ennek a sziklarengetegnek az alján meggyűlik a víz, amelyből a száraz éghajlatra jellemző kicsiny, pozsgás és tüskés növények szökkennek szárba, és képeznek alacsony, félnedves erdőket.

A számtalan kis szigetre tagozódó ökoszisztéma érthetővé teszi, miért olyan sok a csakis itt megtalálható élőlény. Köztük van a Bemaraha-maki is, mely tudományos nevét, az Avahi cleesei-t a nagy makivédő hírében álló angol színész-komikusról, John Cleese-ről kapta, valamint a kizárólag a park északi részén, a Bendrao erdőben megtalálható, éjjel vadászó, törpe Antsigy-kaméleon. Ugyanez áll néhány csak nemrégiben azonosított békafajra; mellesleg egész Madagaszkár ideális terület a felfedezésekre vágyó zoológusoknak.

Míg a száraz klímájú Nyugat-Madagaszkár legtöbb állatfaja az időszakos mocsarakból származik, némelyik inkább a nedves élőhelyekre, a sziget keleti esőerdeire jellemző bioformáció szülötte. A Madagaszkár közepén észak-déli irányban végighúzódó hegység kettéosztja a szigetet, útját állja a sok esőt hozó keleti (azaz indiai-óceáni) szeleknek, melyek hozzájárulnak a nagyobb fajtabőséghez, különösen a kétéltűek között. Meg kell említenünk három békafajt az úgynevezett keleti kládból (azonos őstől származó állatok csoportja): a 2006-ban azonosított, alapvetően zöldfoltos lila (Tsingymantis antitá-t, az egy évvel később felfedezett, hirtelenzöld és fényes szemű Boophis tampoká-t, valamint a 2011-ben felfedezett, nappal üregben megbúvó, éjszaka a sziklákon ugráló, seszínű Gephyromantis atsigy-t. Ezeknek a jelenléte a parkban valószínűsíti, hogy valamikor Madagaszkár bal felének más volt az időjárása.


A park névjegye

Madagascar

Hol található: Melaky körzet
Megközelítése: Morondavából
Területe: 723km2
Alapítva: 1997
Állatvilága: Cibetmacska, 11 fajta maki, különleges békák, gyíkok (pl. gekkó és iguána)
Növényzete: kutyatej, aloé, gumólábfa
Útvonalai: Anjohimaninti, Tantely, Manambolo, Andadoany, Ankeligoa
Éghajlata: trópusi szavanna
Mikor utazzunk: májustól novemberig (egyébként zárva)

 

Forrás: Elena Bianchi – A világ legszebb nemzeti parkjai (110-111. oldal) Corvina Kiadó 2016 ISBN
9789631363739