Ne szólj szám, nem fáj fejem!

 

Számos olyan szólás, kifejezés él a nyelvünkben, melyekből sokat megtudhatunk az egészségről, illetve arról, a régiek hogyan gondolkoztak a gyógyításról.

neszóljszámA következő szólások és közmondások nem csupán egy-egy állapotra, betegségre utalnak: sokszor abba is bepillantást nyerhetünk, milyen házi praktikákat használtak őseink rosszullét esetén.

„Nincs emberi ábrázata”

A köznyelvben is ismert szólás arra a jelenségre utal, amikor valakinek az arca a felismerhetetlenségig eltorzul. Ennek oka többféle lehet: valamilyen betegség vagy akár szerencsétlenség is okozhatja, hogy az ember arca átalakul. Természetesen a szólás tágabb értelmezésében az arc akár egy erős indulat hatására is megváltozhat. Ennek eredete az az ősi elképzelés, hogy az arc a testtől különállóan is létezhet, és ami rajta látszik, az később el is tűnhet róla. Ezt a gondolatot a szólás egy régebbi verziójában is felfedezhetjük: „Nincs rajta emberi ábrázat.”

„Elönti az epe”

Az epe több más finnugor és indoeurópai nyelvben is a haragot, gyűlöletet jelképezi. Úgy tartották, az ember dühe a testében felgyülemlett epéből származik. Az epe pedig csak egy módon távozhat: a hirtelen kirobbanó dühös ember indulataival, aki mérgében másokat sérteget. Egy másik szólás szerint „belesárgult az irigységbe”: itt szintén az epe és a benne „felgyülemlett” negatív érzések tehetnek a rossz közérzetért.

„Kimutatta a foga fehérjét”

A foga fehére szókapcsolat már régóta ismert a magyar nyelvben. A fog fehérsége annak a jele volt, ha valaki hosszasan koplalt. Később az ebből kialakult szólás már átvitt értelmet nyert, és arra mondták, aki csalódást okozott, noha előtte csupa jót feltételeztek róla. A régi hiedelmek szerint a negatív tulajdonság, az alávalóság itt is fizikai valójában jelenik meg. Az egyik legrégebbi feljegyzés a szólásról 1608-ból származik: „Farkast sem hallottunk hogy meg marná kölykét, Láttuk Kolonicznak már foga feirét.”

„Mintha hájjal kenegették volna”

Természetesen a dicséretnek is jutott hely a régi magyar köznyelvben. A mondat eredete egy régi népi praktikából ered: a beteg testrészeket hájjal vagy más zsíros szerrel dörzsölték be, masszírozták. Így segítettek a rossz vérkeringésen és a különböző lerakódások okozta problémákon is. A különböző kenőanyagokkal járó dögönyözés pedig olyannyira kellemes érzést nyújtott a betegnek, hogy ebben a formában is emléket állítottak neki.

„Ha begyógyul is a seb, megmarad a helye”

Ez a régies közmondás a testi tüneteket vetíti ki a lelki fájdalmakra. Az el nem múló sebhelyek szimbolizálják azokat a mély lelki bánatokat, amelyeket nem lehet könnyedén elfelejteni. A kutatók szerint eredeti értelemben főként közeli hozzátartozók halálakor használták a kifejezést, csak később fejeztek ki vele megbántottságot, csalódottságot.

„Ne szólj szám, nem fáj fejem”

A mai napig az egyik leggyakrabban használt szólás, amelyben szintén egy érzés és egy testi tünet között vontak párhuzamot őseink. A jelentés szerint jobb elkerülni a túl sok beszédet, mert az sok gondot, bonyodalmat, esetleg fájdalmat is okozhat. A rosszérzés nem csak fizikai lehet, hiszen a túl sok pletyka akár olyan lelki sérüléseket is okozhat, amelyek után már késő lesz a „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna” szólást használni.

 

Forrás: Tóth Mónika  (ötvenentúl.hu)

Magyar közmondások IV.

B

 1. bornak nem kell cégér.
  Good wine needs no signboard/bush.
 2. Bámul, mint borjú az új kapura.
  He stares at the new gate as a calf.
  ‘He merely looks at something without taking action.’
 3. Borotvaélen táncol.
  He dances on a razor-edge.
  ‘He tries to face danger from two/more sides.’
 4. Kicsi a bors, de erős.
  Pepper is small but strong.
 5. Borsot tör valakinek az orra alá.
  He crushes pepper under the nose of somebody.
  ‘He annoys/irritates somebody.’
 6. Falra hányt borsó.
  It is like peas thrown against the wall.
  ‘A vain effort.’
 7. Úgy illik össze, mint bot a tegezbe.
  They match as a stick in a quiver.
 8. Minden botnak a végén a feje.
  (Nyugtával dicsérd a napot.)
  The “head” of each stick is at its end.
  (Praise a fair day at night.)
 9. Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek.
  He who greets with a stick, will be answered with a club.
 10. Bottal üthetik a nyomát.
  His footprints can be beaten with a stick.
  ‘He managed to escape.’
 11. Senki sem tud kibújni a saját bőréből.
  Nobody can slip out of his own skin.
  ‘Nobody can abandon easily his customs/ideas.’
 12. Mindenki a maga bőrét viszi a vásárra.
  Every one carries his own skin to the market (i.e. acts at his own risk).
 13. El van maradva egy brosúrával.
  He is one pamphlet behind the others.
  ‘He still thinks/speaks/acts according to the previous guidelines.’
 14. Nem egy nap alatt épült Buda vára.
  The castle of Buda was not built in one day.
 15. Egyszer volt Budán kutyavásár.
  These was a dog-market in Buda only once.
  ‘This favourable opportunity was a one-time occasion only.’
 16. Felfelé bukott.
  He stumbled upwards.
  ‘After failing in a job he was moved to higher position.’

  C

 17. A cél szentesíti az eszközt.
  The purpose consecrates the means.
 18. Minden cigány a maga lovát dicséri.
  Every gypsy prises his own horse.
 19. Nem szokta a cigány a szántást.
  The gypsy is not accustomed to ploughing.
  ‘He is compelled to do something, he was previously reluctant to do.’
 20. Még ha cigánygyerekek potyognak/esnek is az égből.
  Even if gypsy children are dropped from the sky.
  (Come hell or high water.)

  CS

 21. Csáky szalmájának tekinti.
  He considers it as straw of the landowner Csáky.
  ‘An expression of negligence instead of due care.’
 22. Csalánba nem üt a ménkű/mennykő.
  The sky’s stone does not strike the nettle.
  (Weeds don’t spoil.)
 23. Add meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.
  Give the emperor what is the emperor’s and God what is God’s.
  ‘Give everyone his due.’
 24. Elásták a csatabárdot.
  They have buried the hatchet.
 25. Sok csepp követ váj.
  Many drops hollow the stone.
 26. Cserép, zsindely van a háztetőn/házon.
  (Fiatal/gyerek van jelen, ill. “a falnak is füle van.”)
  There is a tile on the roof.
  (Walls have ears.)

Forrás: Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás, 750 Hungarian proverbs

Magyar közmondások III.

B


52.  Bátraké a szerencse.
Luck belongs to the brave.
53. A béka feneke alatt van.
It is below the bottom of a frog.
‘It is of inferior quality.’
54. Lenyeli a békát.
He swallows the frog.
‘He swallows the bitter pill.’
55. Hagyj békét másnak, magadra viselj gondot.
Leave others in peace, care for yourself.
56. Jobb a békesség.
Peace is better.
‘It is better to refrain from quarrels/contradictions or raising/forcing an argument.’
57. Kapkod, mint Bernát a mennykőhöz.
Like Barnard, he tries to catch the ‘heaven’s stone’ (i. e. the lightning).
He acts in confusion, inconsistently.
58. Nyert benne, mint Bertók a csíkban.
(Mindent elvesztett.)
He succeeded like Bertók with the loach.
‘He lost everything.’
59. Sok beszédnek sok az alja.
In much talk there is much “bottom” (i. e. inferior matter).
60. A betyárból lesz a legjobb pandúr.
The former highwayman men are the best gendarmes.
61. Beletört a bicskája.
His (pocket)-knife was broken in it.
‘He tried but failed in a achieving something.’
62. Kinyílik a bicska a zsebemben.
The (pocket)-knife opens in my pocket.
‘Something has caused anger/despair but one was compelled to stand idly by.’
63. Aki bírja, marja.
He who is strongest/ablest can devour it.
‘The strongest/ablest wins.’
64. Sorba megy, mint a falusi bíróság.
It is taken by turns like village headmanship.
65. Ki hol bízik, ott hízik.
Where one trusts, there he gets fat.
66. Magyarázza a bizonyítványát.
He explains away his report.
‘He tries hard to explain or justify his action or behaviour.’
67. Szegénységi bizonyítványt állít ki magáról.
He issues a certificate of poverty of himself.
‘He proves his incapacity.’
68. Bocskorbőr az orcája.
(Vastag bőr van a képén.)
There is thick sandal leather on his face.
‘He is bluntly shameless.’
69. Mást beszél, mint Bodóné, mikor a bor árát kérik.
Like Mrs Bodó he talks about something else when asked to pay for the wine.
‘Side-stepping an issue.’
70. Bolond lyukból bolond szél fúj.
Out of a foolish hole a foolish wind blows.
‘A fool can tell only foolish things.’
71. Bolond ütközik kétszer egy kőbe.
A fool stumbles twice at the same stone.
72. Bolondnak kedvez/jár a szerencse.
Fortune favours the fool.
73. Egy bolond beledobja a kútba a követ, száz okos se veszi ki.
A fool may throw a stone into a well which a hundred wise cannot take out.
74. Egy bolond százat csinál.
One fool makes a hundred.
75. Bor be, ész ki.
Wine in, sense out.

Paczolay Gyula – 750 magyar közmondás – 750 Hungarian proverbs

Magyar közmondások II.

A

26.  Nem mind arany, ami fénylik.
All is not gold that glitters.
27. Ki korán kel, aranyat lel.
He who gets up early finds gold.
28. Nem fog aranyon a rozsda.
Rust cannot do any harm to gold.
‘A man of character is resistant to temptation.’
29. Aranykulcs minden ajtóba beillik.
A golden key fits every door.
30. Nem mindig az arat, aki vet.
Not always that reaps who sows.
31. Ez nem az én asztalom.
This is not my table.
‘This is not my duty/responsibility/concern.’
“A refusal of doing/dealing with something.”
32. Három asszony (egy lúd, két asszony), egész vásár.
Three women (A goose and two women) make a whole fair.
33. Jó asszony a háznak koronája.
A good wife is the crown of the house.
34. Serény asszonynak rest a lánya, rest asszonynak serény a lánya.
A busy women has a lazy daughter, a lazy women has a busy daughter.
35. Higgy az asszonynépnek, mint az áprilisi időjárásnak.
Believe in women as in the weather in April.
36. Könnyű az asztag alatt/mellett kalászt szedni.
It is easy to collect ears of corn under/beside a stack.

B

37.  Nem játszunk “add vissza a babaruhát.”
We do not play ‘Return the dolls clothes’.
‘I do not agree to cancel a promise/agreement or to return a present given by him.’
38. Sok bába közt elvész a gyerek.
Among many midwives the child is lost.
39. Nem babra megy a játék.
The stake of the play is not beans.
‘It is a serious matter.’
40. A bagoly is bíró barlangjában.
Even an owl is a judge in her cave.
41. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.
The owl tells the sparrow that her head is big.
42. A baj nem jár egyedül.
Trouble does not come alone.
43. Mindenkinek megvan a maga baja.
Everyone his own trouble.
44. Ugyanazon bakot nyúzza.
(A régi nótát fújja.)
He is flaying the same bock.
(He sings the same old song.)
45. Mindenkit érhet baleset.
Accidents may happen to anyone.
46. Elcsúszott egy banánhéjon.
He has slipped on a banana-peel.
‘By making a small error his secret/illegal activity came into the open.’
47. Késő bánat ebgondolat.
A late repentance is a dogs idea.
(After death the doctor.)
48. Barátot szerencse hoz, szükség próbál.
Luck brings friends, need tries them.
49.Mondd meg, ki a barátod megmondom ki vagy.
Tell me who your friend is, I’ll tell you who you are.
50. Nem mind barátod, aki rád mosolyog.
All are not your friends who smile at you.
51. Inába szállt a bátorsága.
His courage sank to his sinews.
‘He got frightened.’

Forrás: Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás – 750 Hungarian proverbs

Magyar közmondások I.

  A

 1. kozmondasokAki á-t mond, mondjon -t is.
  He that says a, should also say b.
 2. Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el.
  If something is given to you then take it, if you are beaten, then run away.
 3. Jobb adni, mint kapni.
  It is better to give than to receive.
 4. Kétszer ad, aki gyorsan ad.
  He gives twice who gives quickly.
 5. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
  Like greeting, on arrival, like answer.
 6. Hátrább az agarakkal!
  Backwards with the greyhounds.
  ‘Be more modest!’
 7. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
  As one makes his bed, so he sleeps his dream.
 8. Ágyúval lő verebekre.
  He shoots at sparrows with a high calibre gun.
 9. Ajándék lónak ne nézd a fogát.
  Do not look at the tooth of a gift horse.
 10. Ajtóstul ront be a házba.
  He rushes into the house together with the door.
  ‘He tells/does something to somebody without announcement.’
 11. Ha kidobják az ajtón, bemegy az ablakon.
  If he is thrown out through the door, he enters through the window.
 12. Nem amint akarnánk, hanem amint lehet.
  One should act as he may, not as he would like to.
 13. Csak akasztásra való istrángot sem érdemelne.
  He would not deserve even the rope for hanging.
 14. Kinek akasztófa helye, nem hal a Dunába.
  (A bűnöst eléri méltó büntetése.)
  He whose place is on the gallows, will not die in the Danube.
 15. Akasztott ember házában kötelet emleget.
  He names a rope in the house of a man that was hanged.
 16. Alkalom szüli a tolvajt.
  Opportunity bears the thief.
 17. Felkavarta az állóvizet.
  – Követ dobott az állóvízbe.
  He has stirred up (or threw a stone into) still water.
  ‘He brought motion in a quiet life.’
 18. Nem esik messze az alma a fájától.
  The apple does not fall far from its tree.
 19. Nem vagyunk angyalok.
  We are not angels.
 20. Amilyen az anya, olyan a leánya.
  Like mother, like daughter.
 21. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.
  Have a close look at the mother and then marry her daughter.
 22. Ár ellen nehéz úszni.
  It is difficult to swim against the stream.
 23. Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
  He who cannot speak Arabic, should not speak Arabic.
  ‘He who has no knowledge/understanding of something, should not engage in (or interfere with) it.’
 24. Az arany a sárban is arany.
  Gold is gold even in the mud.
 25. Hallgatni arany (beszélni ezüst).
  To be silent is golden (to speak is silver).

Latin mondások

2009. június 28.
ancient_rome

A capite foetet piscis.

Fejétől bűzlik a hal.

Ab ovo usque ad mala.

Elejétől a végéig.

Ab urbe condita.

A város alapításától fogva.

Abusus non tollit usum.

A visszaélés nem szünteti meg a szokást.

Acta est fabula. (Augustus)

Vége a mesének.

Acti labores iucundi. (Cicero)

Munka után édes a pihenés.

Ad absurdum.

A képtelenségig.

Ad acta.

Lezárt ügyek.

Ad hoc.

Ehhez.

Ad infinitum.

A végtelenségig.

Ad Kalendas Graecas.

Görög elsején – sohanapján.

Ad maiorem Dei gloriam.

Isten nagyobb dicsőségére.

Ad usum delphini.

A trónörökös használatára.

Aetas semper aportat aliquid novi.

Minden korszak hoz valami újat.

Alea iacta est. (Suetonius)

A kocka el van vetve.

Alma mater.

Tápláló anya.

Altius, citius, fortius.

Magasabban, gyorsabban, erősebben.

Amici, diem perdidi!

Barátaim, elvesztegettem egy napot.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Szeretem Platónt, de jobban szeretem az igazságot.

Amor is aspectu.

A szerelem a ránézésben rejtezik.

Animus in consulendo liber.

A lélek a tanácskozásban szabad.

Anno Domini.

Az Úr esztendejében.

Aquila non captat muscas.

A sas nem fogdos legyeket.

Argumentum ad hominem.

Érv elés az emberhez.

Arma virumque cano.

Fegyvert, s vitézt éneklek.

Ars amandi.

A szerelem művészete.

Ars longa, vita brevis. (Hippocrates)

A művészet örök, az élet rövid.

Audiatur et altera pars!

Hallgattassék meg a másik fél is.

Aurea mediocritas. (Horatius)

Arany középszer.

Aurora Musis amica.

A hajnal a múzsák barátnője.

Aut Caesar, aut nihil.

Vagy Caesar, vagy semmi.

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae.

Vagy használni akarnak a költők, vagy gyönyörködtetni.

Ave Caesar, morituri te salutant.

Üdvözlégy Cézár, a halálbamenők
köszöntenek!

Barba non facit philosophum.

Nem a szakáll teszi a filozófust.

Beatus ille, qui procul negotiis.

Boldog az, aki távol van a közügyektől.

Bella garant alii, tu felix Austria nube!

Mások csak viseljenek háborút, te, boldog Ausztria, házasodj!

Bellum omnium contra omnes.

Mindenki háborúja mindenki ellen.

Bene qui latuit, bene vixit.

Aki jól rejtőzködött, jól élt.

Bis dat, qui cito dat.

Kétszer ad, aki gyorsan ad.

Brutus telluri osculum dedit, quia ea mater communis omnium mortalium esset.

Brutus csókot adott az anyaföldnek, mert az minden élő közös anyja.

Calumniare audacter, aliquid semper haeret.

Vakmerően kell rágalmazni, valami úgyis ráragad.

Captatio benevolentiae.

A jóindulat elnyerése.

Carpe diem!

Ragadd meg a napot!

Cave canem.

Óvakodj a kutyától!

Certa amittimus, dum incerta petimus. (Plautus)

Futsz a bizonytalanért, s elveszted majd, ami biztos.

Ceterum censeo Karthaginem esse delendam.

Egyébként az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani.

Circulus vitiosus.

Ördögi kör.

Cogito, ergo sum.

Gondolkodom, tehát vagyok.

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.

Egyetértéssel a kicsik is naggyá lesznek, a széthúzástól a legnagyobbak is elenyésznek.

Condicio, sine qua non.

Feltétel, ami nélkül nem megy.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

A halál ereje ellen nincs orvosság a kertekben.

Coram cano capite assurgite!

Az ősz fő előtt álljatok fel!

Credo, quia absurdum est.

Hiszek, mert képtelenség.

Cui prodest?

Kinek van belőle haszna?

Cuius regio, eius religio.

Akié a föld, azé a vallás!

Cum grano salis.

Egy szem sóval.

De gustibus non est disputandum.

Az ízlésekről nem lehet vitázni.

De gustibus non est disputandum.

Vannak különös szenvedélyek a világon

De nobis, sine nobis.

Rólunk, nélkülünk.

De omnibus dubitandum est.

Mindenről kételkedni kell.

Deus ex machina.

Isten a gépből.

Dic, duc, fac, fer!

Mondd, vezess, csináld, tedd!

Dies diem docet.

Napról napra tanulunk. (Nap napot tanít.)

Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.

Szeresd tenmagadat, mint felebarátodat.

Divelli a caro res est durissima amico.

Legkeserűbb elválni a drága baráttól.

Diversas diversa iuvant. (Cornelius Gallus)

Az ellentétek vonzzák egymást.

Divide et impera.

Oszd meg, és uralkodj!

Do, ut des.

Adok, hogy adj.

Docendo discimus.

Tanítva tanulunk.

Domus amica, domus optima. (Erasmus)

Baráti hajlék a legjobb hajlék.

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris.

Amíg sikeres leszel, sok barátot fogsz számlálni, amint beborul fölötted az ég, magadra maradsz.

Dulce et decorum est pro patria mori.

Édes és dicső a hazáért meghalni.

Dum spiro, spero.

Míg élek, remélek.

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.

Egyél, igyál, játsszál, a halál után nincs gyönyör!

Eligas, quem diligas!

Válaszd meg, kit szeretsz!

Errare humanum est.

Tévedni emberi dolog.

Esse opportet, ut vivas, non vivere opportet, ut edas.

Enni kell, hogy éljünk, de nem azért kell élni, hogy együnk.

Est modus in rebus.

Van mérték a dolgokban.

Et cetera.

És a többi.

Et facere et pati fortia Romanum est.

Nagy dolgokat cselekdni és hősi dolgokat eltűrni római jellemre vall.

Et tu, mi fili Brute?

Te is fiam, Brutus?

Eo ipso.

Magától értetődik.

Exlex.

Törvényen kívül.

Ex nihilo nihil fit.

Semmiből semmi se lesz.

Ex ungue leonem.

Oroszlánt a körméről.

Exceptio firmat regulam.

Kivétel erősíti a szabályt.

Exegi monumentum aere perennius.

Ércnél maradandóbb emlékművet állítottam magamnak.

Exemplis discimus. (Phaedrus)

Példákból tanulunk.

Exercitatio artem parat. (Tacitus)

Gyakorlat teszi a mestert.

Exitus acta probat. (Ovidius)

Tettet a vég igazol.

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita.

Magyarországon kívül nincs élet, vagy ha van, az nem olyan.

Faber quisque suae fortunae est.

Mindenki a saját szerencséjének kovácsa.

Facile, quod volumus, credimus.

Könnyen elhisszük, amit akarunk.

Factum fieri infectum non potest.

A megtörténtet meg nem történtté tenni nem lehet.

Favete linguis!

Ne rezzents nyelvet!

Festina lente! (Suetonius)

Lassan járj, tovább érsz! (Lassan a testtel!)

Fiat iustitia, perdat mundus!

Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ!

Fide, sed cui, vide!

Higgy, de hogy kinek, nézd meg!

Filius ante patrem.

Az apa megelőzi a fiút.

Finis coronat opus.

A vége koronázza a művet.

Fluctuat, nec mergitur.

Imbolyog a hajó, de sohasem süllyed el.

Fortes fortuna adiuvat.

A bátrakat a szerencse is segíti.

Fortes fortuna adiuvat. (Terentius)

Bátraké a szerencse.

Fortiora, fortia, fortissima.

Erősebb, erős, legerősebb.

Fugit irreparabile tempus.

Elfut a visszahozhatatlan idő!

Fuimus Troes, fuit Ilium.

Csak voltunk trójaiak, a múltté Ilion.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.

Addig örüljünk, amíg fiatalok vagyuk.

Graeca fides, nulla fides.

Görög hűség nem hűség. (A görögöknek sose higgy!)

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio.

A meghódított Görögország a barbár győztest leigázta, és behozta a művészetet a parasztos Latiumba.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

A csepp kivájja a követ nem erőszakkal, hanem gyakori eséssel!

Hic et nunc.

Itt és most.

Hic nobis vincendum aut moriendum est.

Itt győznünk avagy meghalnunk kell.

Hic Rhodos, hic salta.

Itt van Rhodosz, itt ugorj!

Historia est magistra vitae.

A történelem az élet tanítómestere.

Hoc erat in votis.

Szívünk óhaja volt.

Hodie mihi, cras tibi.

Ma nekem, holnap neked.

Homo homini lupus.

Ember embernek farkasa.

Homo sum, nihil humani a me alienum puto.

Ember vagyok, nem idegen tőlem semmi emberi.

Homo unius libri.

Egykönyvű ember.

Honesta mors turpi vita potior. (Tacitus)

Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet.

Honores mutant mores, raro in meliores.

A tisztségek megváltoztatják az erkölcsöket, ritkán teszik jobbá.

Iam debuisset et pridem.

Már korábban kellett volna.

Iam proximus ardet Ucalegon.

Már a szomszéd Ucalegon háza ég.

Iam vidi et alios ventos.

Láttam már különb viharokat is.

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (Publius Syrus)

Ott van a győzelem, ahol az egyetértés.

Ibis redibis non morieris in bello.

Elmész vissza (nem) jössz, meg (nem) halsz a háborúban..

Idem per idem.

Ugyanazt ugyanazzal.

Ignoti nulla cupido. (Ovidius)

Aki nem ismeri az örömöt nem is vágyik rá.

Ignoramus et ignorabimus.

Ismeretlen, és megismerhetetlen.

Imago animi sermo est. (Seneca)

A lélek tükre a beszéd.

In hoc signo vinces.

E jelben győzni fogsz!

In medias res.

A dolgok közepébe vágva.

In vino veritas!

Borban az igazság!

Inter alma silent Musae.

Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák.

Inter duo litigantes tertius gaudet.

Két veszekedő között a harmadik örül.

Inter nos.

Maradjon köztünk.

Leve fit, quod bene fertur, onus. (Ovidius)

Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.

Ira furor brevis est.

A harag rövid őrjöngés.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

A jog előírásai a következők: becsületesen élni, mást nem bántani, megadni mindenkinek azt, ami neki jár.

Ius murmurandi.

A mormogás joga.

Iuventus ventus.

Minden legyen s mindjárt legyen./Fiatalság, bolondság.

Laudator temporis acti.

Ó elmúlt idők dicsérője.

Legem brevem esse opportet.

A törvény legyen rövid.

Legum idcirco servi sumus ut liberi esse possimus.

A törvényeknek azért vagyunk a szolgái, hogy szabadok lehessünk.

Lex rex.

A király a törvény.

Lingua mentem ne praecurrat.

Meg ne előzze sohasem nyelved a gondolatod.

Longum et latum.

Össze-vissza.

Lupus in fabula.

Farkas a mesében.

Maledictus piscis in tertia aqua.

Átkozott a hal a harmadik vízben.

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces.

Mantua szült engem, Calabria ragadott magához, most Parthenope tart fogva. Énekeltem legelőket, szántóföldeket, vezéreket.

Manus manum lavat.(Petronius)

Kéz kezet mos

Mater certa, pater semper incertus.

Az anya biztos, az apa mindig bizonytalan.

Memento hominem esse!

Emlékezz: ember vagy!

Mens sana in corpore sano.

Ép testben ép lélek.

Modus vivendi.

A békés egymás mellett élés.

Molliter ossa cubent!

Lágyan feküdjenek a csontjaid!

Nota bene!

Jól jegyezd meg!

Mundus vult decipi, ergo decipiatur!

A világ azt akarja, hogy rászedjék, tehát szedjük rá!

Mutatis mutandis.

Változtatva a változtatandót.

Hannibal ante portas (est).

Hannibál a kapuk előtt (van).

Natura non facit saltus.

A természet nem tesz ugrást.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

A természeted kiűzheted vasvillával, mégis mindig visszatér.

Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Hajózni szükséges, élni nem.

Ne quid nimis! (Terentius)

Csak semmi túlzás!

Nihil ab omni parte beatum.

Nincs maradéktalan boldogság.

Nihil nimis. (Cicero)

Semmit se túlságosan.

Nihil novi sub sole.

Nincs új a nap alatt.

Nihil obstat, imprimatur.

Semmi akadály, kinyomtatható.

Nihil utilius sale et sole.

Nincs hasznosabb a sónál és a napnál.

Nisi Alexander essem, ego vero vellem esse, Diogenes.

Ha nem lennék Nagy Sándor, Diogenész lennék.

Nomen est omen. (Plautus)

Nevében a végzete!

Nomina sunt odiosa.

A nevek gyűlöletesek.

Non est maior pumilio, licet constiterit in monte.

Nem lesz nagyobb a törpe, ha hegyre áll.

Non multa, sed multum.

Nem sokfélét, hanem (egyből) sokat.

Non omnia possumus omnes.

Nem mindenki képes mindenre.

Non omnis moriar.

Nem halok meg teljesen.

Non scholae, sed vitae discimus. (Seneca)

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

Nosce te ipsum.

Ismerd meg önmagad!

Nulla dies sine linea.

Egyetlen nap se múljon el vonás nélkül.

Nulla regula sine exceptione.

Nincsen szabály kivétel nélkül.

Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes.

Nincs öröm a háborúban, mindenki békét akar.

Nullum crimen sine lege.

Nincsen bűncselekmény törvény nélkül.

Nullum poena sine lege.

Törvény nélkül nincs büntetés.

Nunc est bibendum.

Most kell inni.

O tempora, o mores.

Ó idők, ó erkölcsök!

Occasio facit furem.

Alkalom szüli a tolvajt.

Oderint, dum metuant.

Gyűlöljenek bár, csak féljenek.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris: nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Gyűlölök és szeretek; Hogy mért teszem ezt, talán kérded? mit tudom én? Így van. Érezem és öl e kín.

Odi profanum vulgus et arceo.

Gyűlölöm a hitvány tömeget és távol tartom magam tőle!

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

Minden pontot elvisz az (osztatlan elismerést arat), aki keveri a hasznost a kellemessel.

Omnem iacere aleam. (Erasmus)

Egy kockadobásra mindent feltenni.

Omnes eodem cogimur.

Mindannyian ugyanoda kényszerülünk.

Omnia vincit amor.

A szerelem mindent legyőz.

Ora et labora!

Imádkozzál és dolgozzál!

Pacta sunt servanda.

A szerződéseket tiszteletben kell tartani.

Panem et circenses.

Kenyeret és cirkuszt.

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.

Vajúdnak a hegyek és nevetséges kisegér születik.

Parva sapientia regitur mundus.

Kevés bölcsesség által irányíttatik a világ.

Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi.

Keveset ér odakint a fegyver, ha otthon nincs okosság.

Pecunia non olet.

A pénznek nincs szaga.

Periculum est in mora.

A késedelem veszedelem!

Persona non grata.

Nem kívánatos személy.

Pia fraus.

Kegyes csalás.

Pietas et literae.

Kegyesség és tudomány.

Pium desiderium.

Kegyes óhaj.

Plenus venter non studet libenter.

A teli has nem szívesen tanul.

Poeta nascitur, orator fit.

A költő születik, szónok azzá lesz.

Post cenam stabis et mille passus ambulabis.

Vacsora után állj fel, és tégy ezer lépést.

Post festa.

Ünnepek után. (Sohanapján.)

Post hoc, ergo propter hoc.

Ezután, tehát e miatt!

Post nubila Phoebus.

Borúra derü.

Primum vivere, deinde philosophari.

Előbb élni, aztán filozofálni.

Primus inter pares.

Első az egyenlők között.

Probatio diabolica.

Ördögi bizonyítás.

Prolimus sum egomet mihi. (Terentius)

Saját magamhoz állok a legközelebb.

Pulvis et umbra sumus.

Por és árnyék vagyunk.

Qualis rex, talis grex.

Amilyen a király, olyan a nyáj.

Quandoque bonus dormitat Homerus.

Néha a jó Homérosz is szundikál.

Quem dii odere, paedagogum fecere.

Akit az istenek meggyűlöltek, pedagógussá tettek.

Quem Iupiter vult perdere, dementat prius.

Akit Jupiter el akar veszejteni, annak elébb elveszi az eszét.

Qui fit, Maecenas, ut nemo sua sorte contentus sit et laudet alia sequentes?

Hogy van az, Maecenas, hogy senki sem elégedett a saját sorsával, és mindenki a másét dicséri?

Qui tempus habet, vitam habet.

Aki időt nyer, életet nyer.

Quicquid discis, tibi discis. (Petronius)

Bármit tanulsz, magadnak tanulod.

Quid brevi fortes iaculamur aevo multa? Quid terras alio calentes sole mutamus? Patriae quis exsul se quoque fugit?

Rövid életünk során miért törekszünk oly sokra? Miért cseréljük föl a más nap által melegített földeket? Akit hazája számkivet, vajon önmaga elől is el tud menekülni?

Quid rides, de te fabula narratur.

Mit nevetsz, rólad szól a mese.

Quieta non movere.

A nyugvót ne mozgassuk.

Quod dixi, dixi.

Amit mondtam, megmondtam.

Quod erat demonstrandum.

Amit bizonyítani kellett.

Quod licet Iovi, non licet bovi!

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!

Quod sibi non vis, alteri ne feceris.

Amit magadnak nem akarsz, azt mással se tedd!

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Meddig élsz még vissza, Catilina, a türelmünkkel?

Quot capita, tot sententiae.

Ahány ember, annyi vélemény.

Rebus sic stantibus.

Mivel a dolgok így állnak.

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico.

A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindannyian beleegyeztek én nem ellenzem.

Repetitio est mater studiorum.

Ismétlés a tudás anyja.

Requiem aeternam dona ei, Domine!

Örök nyugodalmat adj neki, Uram!

Requiescat in pace!

Nyugodjon békében!

Res cogens.

Kényszerítő dolog.

Roma aeterna est. (Urbs aeterna.)

Róma örök. (Az örök város.)

Roma deliberante Saguntum perit.

Míg Róma tanácskozik, Saguntum elvész.

Roma locuta, causa finita.

Róma szólt, vége a vitának.

Romae omnia venalia sunt.

Rómában pénzért minden eladó.

Salus rei publicae suprema lex esto!

A köztársaság üdve legyen a legfőbb törvény!

Sapienti pauca. (Terentius)

Az okos ember kevés szóból is ért.

Sapienti sat.

A bölcsnek ennyi elég.

Sed mulier cupida, quod dicit amanti, in vento et rapida scribere opportet aqua.

De amit a szerelmes asszony kedvesének mond, szélbe és sebes patakvízbe kell fölírni.

Senatores boni viri, senatus mala bestia.

A szenátorok tisztességes emberek, de a szenátus szörnyeteg.

Sero venientibus ossa.

Későn jövőknek csontok jutnak.

Servus humillimus, domine!

legalázatosabb szolgád, uram!

Sex horas dormire sat est iuvenique senique.

Elég 6 órát aludni fiatalnak, öregnek.

Si deus nobiscum, quis contra nos?

Ha az Isten velünk van, ki van ellenünk?

Si duo faciunt idem, non est idem.

Ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz.

Si fueris Romae, Romano vivito more!

Ha Rómában élsz, élj római módon.

Si tacuisses, philosophus mansisses.

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Si vis amari, ama!

Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!

Si vis pacem, para bellum.

Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

Sic itur ad astra.

Így jutunk el a csillagokig.

Sic transit gloria mundi.

Így múlik el a világ dicsősége.

Similis simili gaudet.

A hasonló örül a hasonlónak.

Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis, acescit.

Ha nem tiszta az edény, bármit öntesz bele, megsavanyodik.

Sine ira et studio.

Harag és elfogultság nélkül.

Sit tibi terra levis!

Legyen neked könnyű a föld!

Soli Deo gloria!

Egyedül Istené a dicsőség!

Sors bona nihil aliud.

Jó szerencse, semmi más.

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.

Nézelődni jönnek (az asszonyok) hogy őket is megnézzék.

Status quo.

Fennálló állapot.

Sub pondere crescit palma.

Súly alatt nő a pálma.

Sub rosa.

Titokban.

Summa summarum.

Mindent összevetve.

Summum ius, summa iniuria.

A legnagyobb jog a legnagyobb jogtalanság.

Sunt lacrimae rerum.

A dolgoknak is vannak könnyei.

Sutor ne ultra crepidam.

Suszter, maradj a kaptafánál!

Tabula rasa.

Tiszta lap.

Tarde venientibus ossa.

A későn jövőknek csak a csontok jutnak.

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Az idők változnak és velük változunk mi is.

Terminus technicus.

Szakkifejezés.

Terra incognita.

Ismeretlen terület.

Tertium non datur.

Harmadik lehetőség nincs.

Timeo Danaos et dona ferentes.

Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is!

Tolle et lege.

Vedd és olvasd!

Tres faciunt collegium.

Hárman alkotnak társaságot.

Tu regere imperio populos Romane memento parcere subiectis et debellare superbos.

Emlékezz, ó római, hogy hatalmaddal irányítod a világot, kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad.

Tamdiu discendum est, quamdiu vivas. (Seneca)

Addig kell tanulnod, míg csak élsz.

Ubi bene, ibi patria.

Ahol jól megy a sorom, ott a hazám.

Ubique bonum est, sed optimum est domi esse.

Mindenütt jó, de legjobb otthon.

Ugocsa non coronat.

Ugocsa nem koronáz!

Ultima ratio regum.

A királyok utolsó érve.

Ulula cum lupis.

Üvölts együtt a farkasokkal!

Una salus victis nullam sperare salutem.

A legyozötteknek egy menedékük van: hogy ne reménykedjenek semmiféle menedékben .

Unus est Deus.

Egy az Isten.

Unus testis nullus testis.

Egy tanú nem tanú.

Urbi et orbi.

A Városnak (ti. Rómának) és a világnak (adott áldás).

Usus te plura docebit.

A gyakorlat sok mindenre megtanít téged .

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

Bár hiányoznak az erők, dicsérendő az akarat.

Vae victis!

Jaj a legyőzötteknek!

Vanitatum vanitas.

Hiúságok hiúsága.

Veni, vidi, vici! (Suetonius, Caesar)

Jöttem, láttam, győztem.

Verba movent, exempla trahunt.

A szavak megindítanak, a példák húznak.

Verba volant, scripta manent.

A szó elszáll, az írás megmarad.

Veritas vincit.

Az igazság győz.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

Figyeljenek a konzulok, hogy az államot semmi kár ne érje!

Video meliora proboque, deteriora sequor.

Látom a jót, helyeslem, de másként cselekszek.

Vincere scis Hannibal, sed victoria uti nescis.

Győzni tudsz Hannibál, de a győzelemmel élni nem tudsz!

Vis maior.

Elháríthatatlan akadály.

Vitam et sanguinem pro regina nostra (sed avenam non).

Életünket és vérünket (de zabot nem) a királynőért!

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.

Hívom az élőket, siratom a halottakat, elhárítom a villámokat.

Volens, nolens.

Akarva, nem akarva.

Vox populi, vox Dei.

A nép szava Isten szava!

Köszönet Monostori Martinának fordítások pontosításáért

Forrás: Polczer Porta