Pantheon (Róma)

Császárkultusz a korabeli Rómában

Közzétette:

 

 

A köztársasági zavarok nagyon megviselték a hivatalos római vallást. A papi állások évtizedeken át betöltetlenek maradtak, a naptárba hibák csúsztak bele, vallásos hagyományok feledésbe mentek, a templomokat elhanyagolták. A polgárháborúk a vallást is a tönk szélére juttatták, de Augustus a békével együtt helyreállította a vallás rendjét is, miben nagy segítségére volt az, hogy Vergiliusban a római Pantheonnak is ihlett dalnoka akadt, aki magasabb egységbe foglalta össze a hitregék egy részét.

 

Pantheon (Róma)

Pantheon (Róma)

Augustus a régi papi testületek közül feltámasztotta a Fratres arvales és a Sodales Titii nevűeket, rendbe hozatta a rossz karban levő templomokat, melyeknek száma magában Rómában 82-re rúgott. Nagy gondot fordított saját nemzetsége isteneinek, Apollo és Mars Ultor templomainak felépítésére. A régi Vesta templomon kívül a császári palota mellé új Vesta templomot építtetett s minden igyekezetével azon volt, hogy saját nemzetsége isteneit előtérbe tolja, saját háza Geniusának a tiszteletét meghonosította a házi istenek között, miáltal a talajt előkészítette a császárkultusz számára.

A császárok kultusza azután elhomályosította a régi vallást. Előbb a császárok halálával kezdődik megdicsőülésük, később a császárokat és családjaikat is egyes istenekkel azonosítják, sőt erényeiknek (Virtus, Clemantia, Pietas, Justitia) külön tisztelettel adóznak. A császárkultusz hatalmas pilléreken: a hatóságok támogatásán, mindenekfelett pedig a katonaságon nyugszik. A katonaság vallástörténeti szerepe a római birodalomban különben igen jelentős. A katonaság karolja fel a keleti istenek (Isis, Mithra, Má és a Baalok) kultuszát s viszi azt magával távol napkeletről egész Herkules oszlopaiig s a germán erdők mélyébe. A katonaság juttatja a kereszténységet is diadalra.

Róma vallásos személyességei közül L. Annaeus Seneca és Marcus Aurélius császár emelkedik ki. Seneca (Kr. u. 4—65) Jézus Krisztus és Pál apostol kortársa, de természetesen egymásról mit sem tudnak. Előkelő férfiú, Nero nevelője, később minisztere, kiváló bölcselő, aki sokat foglalkozik az élet és halál, a megelégedés és a lelki békesség kérdéseivel s a humanitás gondolatának képviselője. A trónra lépő Nero szájába az emberszeretet igéit adja, az emberek egyenlőségét hirdeti, a rabszolgák pártját fogja. A keresztények saját gondolataikat találták meg nála.

Marcus Aurelius császár ( Kr. u. 121—180) naplói hasonlóképp egy igazi római férfi lelki képét nyújtják. Egy császár, aki a lelkiismeretes kötelességteljesítés híve, aki a szerénység, az igénytelenség mintaképe, aki a világ útvesztőjében lelki egyensúlyát mindig megtartja s ahol csak lehet, jót cselekszik. Törvényei igazságosak és emberségesek, gondoskodik az elhagyott gyermekekről, utálja és megbünteti a denunciánsokat s mindenekfelett tudja, hogy nem külső intézkedések, hanem belső megújhodás javíthatja meg a közállapotokat. Joggal mellé állítható, úgy céljaival, mint egyénileg a tragikus sorsú Julianus, aki oly sokat akart tenni a régi férfias szellem érdekében, akinek azonban oly hirtelen le kellett tűnnie az élet színpadáról.

392-ben Nagy Theodosius megszüntette a római kultuszt. A római istenek templomait bezárják, sok helyen kirabolják, egy részüket a kereszténység utódlás jogán lefoglalja s a római vallás ezer éves fennállás után megint oda szorul, ahonnan egykor Rómával együtt világhódító útra indult: a falvakba, parasztok vallásának, pogány vallásnak, religio paganorumnak, hogy a kereszténység néhány század múlva innen is kiszorítsa s helyét itt is elfoglalja.

Forrás: Szimonidesz Lajos – A világ vallásai (221—222. oldal) Könyvértékesítő Vállalat utánnyomás-sorozata, Dante Kiadás, Háttér Kiadó. Budapest ISBN 963 7455 93 0

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s