garamszentbenedeki úrkoporsó jelenet

A szentté avatás

Közzétette:

 

 

A boldoggá és szentté avatás joga kizárólag a Szentszéket illeti. Az eljárást egyházi testület vagy magánszemély is kérheti. Az eljárás peres formát ölt, melyben két fél: az avatást kérő postulator és a hit érdekeit képviselő promotor fidei állanak egymással szemben. Az avatást kérő két dolgot tartozik bizonyítani. Először azt, hogy a felavatandó még nem részesül olyan tiszteletben, aminő a boldoggá avatottakat megilleti, másodszor azt, hogy a felavatandó oly igazhívő, erényekkel ékes, hitvalló, esetleg vértanúságot szenvedett személy volt, akinek életszentségét és isten előtt való kedvességét csodák is igazolják. Az első vizsgálat annak a püspöknek a hatáskörébe tartozik, akinek az egyházmegyéjében az avatandó meghalt, vagy a csodái történtek. Mindenekelőtt felkutatandók írásai, kéziratai, levelei, naplói, önéletrajza, prédikációi és kinyomtatott művei és jelentkezésre hívandók mindazok, akik az avatandó erényei, csodái vagy vértanúsága ellen tanúskodnak, – mely tanúságra minden Krisztushívő kötelezve van. – Ha ez az információs eljárás igazolja az avatandó kiváló erényeit és csodáit, akkor kerül csak az ügy Rómába, a Sacrorum Rituum Congragatio elé. Itt az eljárás két részre oszlik: előbb az első, hogy az avatandó minden írását két-két revizorral felül bíráltatják. Ha olyat találnak bennük, ami nem mindenben egyezik az egyház hitével, vagy ami ellen ma kifogást lehetne emelni, akkor a római főpap a bíborosok meghallgatása után eldönti, hogy az eljárás tovább folytatható-e? Ha folytatható, akkor előveszik az információs eljárás aktáit s azokat felülvizsgálják. Ha a Congragatio ezeket rendben találja, a pápa engedélyt ad arra, hogy az ügy a szent szék által is kivizsgáltassék. Az apostoli szék öt bírót bíz meg a vizsgálattal, kik azt – miután közben az avatandó halála óta legalább ötven év elmúlt – két év alatt elvégezni tartoznak, melynek eredménye felett a pápa által kijelölt öt bíborosból álló bizottság dönt. Az így előkészített ügy kerül a pápa elnöklete alatt tartott teljes bíboros gyűlés elé, melyben a bíborosok leadják ugyan szavazataikat, azonban azoknak csak vélemény-jellegük van, a döntő szót a pápa mondja ki. Az avatandó igaz hitének és erényeinek az igazolása után legalább két csodáját is bizonyítani kell. A két csoda csak akkor elegendő, ha szemtanúk vannak rá, ha szemtanúk nincsenek, négy csoda igazolandó. Miután e csodák legtöbbször gyógyítások, megkívántatik, hogy híresebb orvosok igazolják a gyógyulás természetes voltát s azt is, hogy az tökéletes. A csodákat három gyűlésen vitatják meg. Hogyha ezek igazolva vannak, akkor a pápa jelenlétében megtárgyalják, hogy nyugodt lélekkel boldoggá avatható-e a jelölt? (1999—2141. kánon.)

 

garamszentbenedeki úrkoporsó jelenet

Asszonyok az üres sírnál

Prokopp Mária: A garamszentbenedeki úrkoporsó az Esztergomi Keresztény Múzeumban. Helikon/Corvina, Budapest, 1982, 2. kép.

Esztergomi Keresztény Múzeum , Foto: Gottl Egon

Szentté csak akkor avatható, aki már boldoggá avattatott s akiről boldoggá avatása után két csodatétel bizonyítható. A szentté avatás a vatikáni bazilikában történik nagy ünnepélyességgel. Ennek folyamán a pápa kijelenti, hogy „a szentháromság tiszteletére, a katolikus hit dicsőségére és a keresztény vallás öregbítésére Jézus Krisztus hatalma alapján, szent Péter és szent Pál apostolok és saját jogán a nevezett szent a szentek jegyzékébe felveendő s emlékezetére az év bizonyos napját az egész egyház megüli”. A szertartás után az új szent tiszteletére megtartják az első misét, melyen a szentté avatásnál szereplő bíborosok és az avatást kérők szimbolikus ajándékokat tesznek az oltárra: az egyik két viaszgyertyát, a másik aranyozott ketrecben két gerlicét és egy viaszgyertyát, a harmadik egy aranyozott és ezüstözött kenyeret, a negyedik ezüstözött ketrecben két fehér galambot és egy viaszgyertyát, az ötödik színesre festett kalickában különböző madarakat és egy viaszgyertyát.

Forrás: Szimonidesz Lajos – A világ vallásai (551-552. oldal) Könyvértékesítő Vállalat utánnyomás-sorozata, Dante Kiadás, Háttér Kiadó. Budapest ISBN 963 7455 93 0

One comment

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s