Kober Stephe: Bathori

Báthory István erdélyi fejedelem

Közzétette:

 

 

Mivel János Zsigmond 1571-ben gyermek nélkül hunyt el, a speyeri egyezmény értelmében elvileg Miksa király kezébe került a fejedelemség és az utódkijelölés joga. Az erdélyi országgyűlés viszont – a Porta beleegyezésével – már 1567-ben törvénybe iktatta a szabad fejedelemválasztás jogát, s ezzel most is élt. A Habsburg-párti Bekes Gáspár helyett Báthory Istvánt, az egyik leggazdagabb és legtekintélyesebb kelet-magyarországi nagybirtokost választotta urává, aki a szultán bizalmát is bírta. Báthory tudatában volt jogi és gyakorlati szempontból egyaránt kényes helyzetének. Ezért kezdetben szerényen csak vajdának tituláltatta magát, elismerte Miksa főhatalmát, és titokban neki is hűséget esküdött. Több kortársához hasonlóan ő is úgy látta, hogy „ezt a földkerekség két legnagyobb uralkodója között, vagyis azok sarokpontjában elhelyeztetett […] tartományt másként megőrizni és kormányozni nem lehet, csakis a mindkét császártól nekünk adott kedvezésből”. Ennek megfelelően arra törekedett, hogy az „egyik császár felé engedelmességgel, a másik felé pedig ajándékokkal és magunk alávetésével” biztosítsa, hogy a tartomány a külső ellenségtől minden veszély esetén nyugalomban, teljes egészében megőriztessék”.1 A Miksa támogatásával ellene forduló lázadókat viszont kemény kézzel verte le, és a zendülést irgalmatlanul megtorolta. Az 1575-ös kerelőszentpáli csata után azonnal kivégeztetett hat hangadót, majd az országgyűlés határozata alapján további 43-at. 34 székely katonának pedig az orrát és fülét vágatta le. A kivégzettek javait a kincstár a szokásoknak megfelelően elkobozta.

 

Kober Stephe: Bathori

Somlyai Báthory (Báthori) István (Szilágysomlyó, 1533. szeptember 27. – Grodnó, 1586. december 12.) erdélyi fejedelem (1571–1586), Lengyelország királya (1576–1586).

Diplomáciai ügyessége, katonai erényei és keménysége egyaránt hozzájárulhattak ahhoz, hogy az 1569-ben államszövetségben egyesült lengyel és litván rendek 1575-ben nem az Báthory István díszes királyi címereugyancsak aspiráns Miksát, hanem őt hívták meg a megürült lengyel trónra. A lengyel és litván nemesség úgy látta, hogy a török támogatását élvező erdélyi fejedelem sikerrel szállhat szembe úgy a Habsburgokkal, mint a velük szövetségre lépő orosz cárral, Rettegett Ivánnal. Miután feltételeiknek eleget téve Báthory feleségül vette Jagelló Annát, az utolsó Jagelló-házi király, II. Zsigmond Ágost húgát, a Lengyel-Litván Államszövetség uralkodója Báthory István lett. Báthory ezt követően Krakkóba tette át székhelyét, és a lengyel hadak élén három hadjáratban sikeresen szorította vissza a Livóniában terjeszkedni akaró IV. Ivánt. Ezért és más tetteiért – Nagy Lajostól eltérően – a lengyelek egyik legnagyobb királyukat tisztelik benne. Sírja és síremléke a legnagyobb lengyel államférfiakéval együtt a krakkói Wawelben található.

 

Istvan Bathory and Anna Jagello

Báthory és Jagelló Anna

Bár Erdélybe többé nem tért vissza, a fejedelemség ügyeit Báthory továbbra is szívén viselte. Királlyá választásától kezdve fejedelemnek címeztette magát, Krakkóban erdélyi kancelláriát állított fel, s a fejedelemség élére bátyját, Kristófot, majd fiát, Zsigmondot állította vajdai címmel felruházott helytartóként. Nagyszabású tervei között szerepelt a török kiűzése Magyarországról, és egy olyan Magyarországból, Erdélyből és a Lengyel-Litván Államszövetségből álló nagy közép-és kelet-európai hatalomnak a létrehozása, amely a Habsburgokkal és az Oszmán Birodalommal szemben egyaránt képes lehetett volna biztosítani függetlenségét. Bár az orosz cárral folytatott harcai miatt ehhez a tervéhez hozzá sem kezdhetett, az Erdélyi Fejedelemség az ő 1586-ig tartó uralkodása idején került fel Európa politikai térképére.

 

The tomb of Báthory in Wawel

Báthory István síremléke a krakkói waweli székesegyházban

1 Idézi Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. Budapest, 2000, Panonica, 38.

Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története (185—187. oldal) Kossuth Kiadó, 2017 ISBN 978-963-09-9005-9

One comment

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s