A Luxor Templom rejtélyes kartusa

Közzétette:
A Luxor Templom bejárata
A Luxor Templom bejárata az első pylonnal
© 2006 HoremWeb felvétele

Aton-ábrázolás a Luxor Templomból
Aton-ábrázolás maradványai a templom törmeléke között talált köveken
© 2006 HoremWeb felvétele

A thutmoszida bárkaszentély
A thutmoszida bárkaszentély a ramesszida udvarban
© 2004 HoremWeb felvétele

A Luxor Templom ramesszida udvara
A ramesszida udvar, jobb szélen a második pylon előtti kolosszusokkal.
© 2006 HoremWeb felvétele

Lassan tíz éve, 1999 áprilisában a Luxor Templom egyik pylonján dr. Pécsi Ágnes egy különös feliratot mutatott egyiptomi idegenvezetőnknek, aki tanult szakmája szerint maga is egyiptológus volt. A feliratban egy név volt a furcsa, egy olyan név, ami nem illett a korhoz, amikor az adott rész épült. A kérdés akkor válasz nélkül maradt, így sokáig foglalkoztatott, és a következő látogatásaimon próbáltam – már valamivel több tudás birtokában – újra megtalálni a feliratot, hátha rájövök, hogy mi lehet a rejtély kulcsa. 2006-ban aztán sikerült fényképeket készítenünk az adott falrészletről, és a fórumunkon megoldásra is leltünk. Ezt a rejtélyt, és a megfejtését szeretném most bemutatni neked, hogy megízlelhesd, legalább részben, milyen izgalmas tud lenni egy-egy ilyen kérdés megoldása, és milyen közös munka és játék lehetősége rejlik abban, ha egy fórumon együttes erővel vetjük rá magunkat az ilyen csemegékre.

Először a templomról pár szót

A Luxor Templom, ókori nevén Ipet Reszit (Amon Déli Háreme) a világ minden városában a legnagyobb helyi látványosság lehetne, ám Luxorban csak második helyre szorul a Karnak Templom mögött a rangsorban, és a maga 260 méteres hosszúságával szinte eltörpül mellette. A templom múltja a XVIII. dinasztia előttre nyúlik, a ma is látható komplexum azonban elsősorban két uralkodóhoz kötődik: III. Amenhotephez és II. Ramszeszhez. Természetesen sokkal több király építkezett itt, egyes részeit III. Thotmesz, Horemheb, Tutankhamon, Sabaka, Taharka, sőt, Nagy Sándor idejére datálhatjuk. A templom folyamatosan tartó feltárási, állagmegóvási munkálatai során még Amarna-kori ábrázolásokat rejtő kövekre is bukkantak – az egyik képen egy ilyet is láthatsz, amelyen Aton napsugár-kezei könnyedén felismerhetők.

Ennek megfelelően a templom nem egységes szerkezetű, sőt, még az sem biztos, hogy egyetlen templomról beszélhetünk. A mai első udvart, ami II. Ramszesz dicsőségét hirdeti, bizonyos jelek szerint már az ókorban sem tekintették a  templom részének, mivel a korabeli iratokban ez más néven szerepel, és az Ipet Reszit név csak a templom déli, III. Amenhotep idején épült, majd többször átalakított és bővített részeire volt használatos. A kettősséget még ki is emeli, hogy a templom tengelye a második pylonnál megtörik, ami az egyiptomi templomok esetében meglehetősen szokatlan. Egyes vélemények szerint erre azért volt szükség, hogy az első pylon mögötti kis, háromosztatú thutmoszida bárkaszentélyt meg lehessen óvni, bár ez nem egészen illik bele az építtető II. Ramszeszről kialakult képbe. Mindenesetre szerencsénk van, hogy a szépséges és elegáns bárkaszentély így megmaradhatott, bár ma már annak feliratai is II. Ramszesz nagyságát tárják az istenek elé. Eredetileg azonban Hatsepszut és/vagy III. Thotmesz építtette – legjobb tudomásom szerint ez az egyetlen rész a hatalmas létesítményben, ami a thutmoszida uralkodókhoz köthető. Ennek a rejtélyben elég fontos szerepe van!

A templom szerepe sem tisztázott ma még, mivel a népszerű és régóta ismert építmény meglepően rosszul dokumentált. Gyakorlatilag csak egyes részeit publikálták, és kutatása jelenleg is folyik. Egyes vélemények szerint egyfajta koronázó templom lett volna, ahol az uralkodó beavatása során a királyi ka-lélekben részesült volna, míg egy másik, érdekes és szellemes elképzelés a templom egyes építészeti jellegzetességei és a tájolása folytán az éves áradás biztosításával hozza kapcsolatba. A templom fontos szerepet kapott az évenkénti Opet-ünnep alkalmával, olyannyira, hogy az első pylon mögötti részére ráépült középkori Abu el-Haggag mecset egyik ünnepén egy, az iszlámtól egyébként idegen, és feltételezhetően az Opet-ünnepig visszanyúló szokás szerint hajót hordoznak körbe.

A templom e fontossága miatt rengeteg uralkodó hagyott kisebb-nagyobb nyomot az építményen, így a ritka nevek felbukkanásában sincs sok különös. Abban viszont igen, amikor egy olyan névre bukkanunk a falakon, amelyet jóval a templom építése előttről ismerünk.

A rejtélyes jelenet

A rejtélyes kartust tartalmazó jelenet
A rejtélyes kartust tartalmazó jelenet
© 2006 Szegedy Gusztáv felvétele,
a szerző szíves engedélyével

Nos, ott tartottunk, hogy még valamikor 1999-ben, amikor másodszorra jártam a Luxor Templomban, dr. Pécsi Ágnes egy érdekes feliratot mutatott a szintén egyiptológus végzettségű egyiptomi idegenvezetőnknek. Ehhez el kellett bújni a második pylon bal oldalán álló első II. Ramszesz-kolosszus mögé, ott – kb. derékmagasságban – rejtőzött a különös kartus. Erősen erodált falrész ez, a templomot a talajvíz sajnos nem kíméli, így a felirat helyenként igen sérült, rosszul kivehető. Idegenvezetőnk azonban kibogarászta a , majd a Maat és Ka hieroglifákat a kartuson, és erősen hümmögött. Maatkaré – ez a név Hatsepszuttal fonódott össze – de mit keres Hatsepszut trónneve egy olyan templomrészen, ami legalább nyolcvan évvel az uralkodása után épült? A második pylon építtetője minden valószínűség szerint III. Amenhotep, aki jóval az után élt és alkotott, hogy III. Thotmesz, az ókor Napóleona megpróbálta mindenhonnan eltávolíttatni a nagynénje uralkodására vonatkozó emlékeket és feliratokat. Igaz, nem végzett tökéletes munkát, de a későbbi uralkodók is csatlakoztak hozzá (II. Ramszesz még a deir el-baharii templom Hatsepszut-kolosszusait is ledöntette és összetörette), csak hogy feledtessék, hogy egy nő is uralkodhatott királyként (ráadásul sikeres uralkodóként) a Két Ország trónján. E tény hirdetése III. Amenhotep számára sem lehetett cél – a felirat tehát mindenképpen anakronisztikus.

Mint említettem, a rejtélyes feliratra dr. Pécsi Ágnes hívta fel a figyelmünket, de ő egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott vele túl sokat foglalkozni, nekem viszont szöget ütött a fejembe e furcsaság. Sokáig nem tudtam vele érdemben bármit is kezdeni, ráadásul következő utamon nem is találtam meg a feliratot (valamilyen oknál fogva az első pylonon keresgéltem). Végül 2006 októberében Monsieur Poirot-val megtaláltuk és lefényképeztük a jelenetet, amihez a felirat tartozik, és a fórumunkon elkezdtük elemezgetni, hogy megfejthessük, hogy került a feledésre ítélt királynő neve egy, az utódai által épített templomfalra.

Recycling management?

Recycling: újrahasznosított kövek a Luxor Templomban
Recycling: újrahasznosított kövek a Luxor Templom pronaoszánál…
© 2006 HoremWeb felvétele

Recycling: újrahasznosított kövek a Merneptah halotti templomában
…és Merenptah halotti templomában, a nyugati parton
© 2006 HoremWeb felvétele

Eleinte egészen merész dolognak látszott ez a rejtély. Felmerült, hogy egy régebbi épület köveit használták volna fel, és így került egy korábbi felirat faragása látható részre. Esetleg azért is került ilyen eldugott helyre, hogy ne tűnjön fel? Ez nem volt valószínű. Amikor III. Amenhotep megépíttette a pylont, abba belekerültek azok a kövek, amelyeken a felirat és az áldozati jelenet található. De akkor még nem álltak – nem állhattak – ott II. Ramszesz szobrai. Igaz, az sem valószínű, hogy III. Amenhotep parlagon hagyott volna egy ilyen jó kis szoborhelyet… 😉 Persze a régi épületekből kibontott, faragott kövek magától értetődő módon kerültek újra felhasználásra, hiszen az épületkő drága dolog volt, sok-sok munkát és problémát lehetett megtakarítani az újrahasznosítással. Ilyen téren a recycling is egyiptomi találmány… 🙂 Általában azonban az újra beépített köveket faragással befelé, úgy építették a falakba, hogy a régebbi ábrázolás ne látsszon. Máskor, ha mindenképpen látszódott a felirat, akkor átvésték, kivakolták, bizonyára még le is festették. Igaz, az a tény, hogy esetünkben ilyen tevékenységnek semmi nyoma, semmit sem bizonyít. A vakolás, festés régesrég eltűnhetett a kőről. De ha egy régi jelenet került az akkor új pylonba, hogyhogy egyben maradt? A dombormű ugyanis nem egyetlen kőtömbön van, hanem többön. Sok helyen van a Luxor Templomban újrahasznosított kő beépítve, és elmondható, hogy nem törekedtek arra, hogy az ilyen faragványok együtt maradjanak, láthatóak és értelmezhetőek legyenek. Sokszor, ha látható is maradt az ábrázolás (amíg le nem vakolták), fejjel lefelé építették be, de legalábbis elfordítva. Erre máshol is sok példát találni – egyet éppen a Luxor Templom pronaoszánál kaptam lencsevégre.

Bár ez a lehetőség többeknek tetszett, a magam részéről nagyon gyorsan elvetettem. Más kellett legyen a kulcs, és megragadta a fantáziámat az, hogy a jelenet stílusa alapján induljak el.

Legyünk stílusosak!

Relief a Vörös Kápolnából
Relief a Vörös Kápolnából
© 2006 HoremWeb felvétele

Az áldozó alak, a bal felső sarokban a Maatkaré kartussal
Az áldozatot bemutató alak
a bal felső sarokban a kérdéses Maatkaré kartussal
© 2006 Szegedy Gusztáv felvétele
a szerző szíves engedélyével

Sepenupet és Amenirdisz feliratai a karnaki káponából
I. Sepenupet és I. Amenirdisz kartusai
a karnaki kápolna falán
© 2006 HoremWeb felvétele

II. Jahmesz a karnaki II. Pszammetik templom falán
II. Jahmesz (Amaszisz) feliratai
a karnaki II. Pszammetik templom falán
© 2006 HoremWeb felvétele

Feltűnő dolog, hogy mennyire elüt a felirat a templom többi szövegének stílusától. Maga a hozzá tartozó ábrázolás is más, kissé elnagyoltabb, rongáltabb (bár ez a már említett talajvíz miatt is lehet), és a jelek is vázlatosabbnak tűnnek. Ugyanakkor nem emlékeztetnek III. Amenhotep vagy II. Ramszesz vaskos és határozott, erőtől duzzadó hieroglifáira, sokkal inkább a karnaki Chapelle Rouge, Hatsepszut Vörös Kápolnája jeleire és alakjaira. Legalábbis ez volt az első benyomás.

Ha megnézed az oldalt látható képeket, akkor már láthatod, hogy miért csak az első benyomás volt ez, és láthatod, hogy azok között is jelentős a különbség. Hatsepszut alakjai légiesen könnyedek, valószínűtlenül karcsúak, és sugárzik belőlük egy jellegzetes, kifejezetten Hatsepszut idejéhez kötődő elegancia – imádom annak az időszaknak a művészetét! Más kérdés, hogy a nemrég azonosított múmiája tanulsága szerint meglehetősen elhízott királynő hajdani, leánykori karcsúságának eszményítéseként alakult-e ki ez a stílus, vagy más okai lehettek? Ez azonban mostani témánk szempontjából nem meghatározó. Az azonban a két felirat egymással összevetése után nem kétséges, hogy a luxori felirat a Vörös Kápolna (vagy akár a deir el-baharii Amon Dzseszer-Dzseszeru) gyönyörű domborműveihez képest silány macskakaparás, szinte odavetett vázlat.

Az áldozati jeleneten egy alak vehető csak ki, aki papi ruházatban áll egy teljesen kitöredezett istenalak (minden bizonnyal Amon-Ré, amit azt majd a szöveg is igazolja) előtt, és valami kisméretű tárgyat mutat fel, valószínűleg füstölőáldozatot kínálva az istennek. Első látásra elég nehéz eldönteni, hogy az alak férfi-e vagy nő. Hatsepszutot is gyakran ábrázolták nő létére férfi ruhában, de nem tudok egyetlen helyről sem, ahol a királyi regáliákat elhagyták volna, míg ez az alak egyértelműen kopaszra nyírtan, hajadonfőtt áll az isten előtt. Mindent összevetve, valami nem stimmel. Valami nagyon nem stimmel. Az egész jelenet stílusa inkább a Harmadik átmeneti korra utal.

A gyűjteményemben akad pár kép későbbi korból is. A Karnak Templom óriási komplexumában van egy kápolna I. Sepenupet (és I. Amenirdisz) idejéből – az Amon Isteni Hitvese címet viselő hölgy jóval később állt a thébai Amon-papság élén, a XXVI. dinasztia idején. A kis, mellőzött kápolna a Nagy Hiposztyl csarnoktól északra, az aprócska, de annál szebb Ptah-templom felé vezető út mellett bújik meg, egy gazos, elhanyagolt területen, és igen kevesen járnak arra, bár a templomkörzet a turisták egyik fő attrakciója.

A képeket összevetve már több hasonlóság fedezhető fel, de még sincs meg a szükséges mértékű stiláris egyezés. Alighanem valahol máshol kell keresgélni, és ebben sokat segíthet, ha sikerül megfejteni a feliratot. Esetleg későbbi lenne? Szerencsére van a közelben egy II. Pszammetik templom is, ahol II. Jahmesz (közismertebb nevén Amaszisz) fáraó felirataival is találkozhatunk. Hasonlít is – de valahogy nem eléggé. Sajnos, a felirat gyanúsan nem későkori.

Próbáljuk meg fordítva!

Bár elég régóta foglalkozom az egyiptomi nyelvvel, de nem elég mélységében. Az időhiány ebben is behatárol, és az a csoda, amit a több ezer év után megszólaló hieroglifák nyújtanak, megkéri az árát. Szerencsére a fórumunkon akadnak néhányan, akik élvezettel vetették bele magukat a nyomozásba, és egy nagyszerű játék, komoly fejtörés árán sikerült elfogadható megoldást találnunk. Nem részletezem, milyen akadályok és nehézségek álltak előttünk, csak azt, hogy a fal állapota miatt hiányzó jelek mellett még a látható jelek beazonosítása is gondokat okozott. Amikor pedig nagyjából egyértelművé váltak a hieroglifák, az összefüggésük vált bizonytalanná, és a kétségek felszámolásában, vagy legalábbis tisztázásában a közös munka nagyon sokat segített. És – ahogy vártuk – fény derült általa a rejtélyre is. Kulcsfontosságú volt, hogy Tigryss és Maatkaré-Meritamon, valamint Seshat és Meritseth segítsége révén a hiányzó és nehezen kivehető jelekre igen valószínű megfeleltetéseket találtunk. Így a következő feliratot sikerült rekonstruálni:

A felirat, kiemelt nevekkel
A felirat – a kiemelések a kulcsot jelentő neveket mutatják.
© 2006 Szegedy Gusztáv felvétele
a szerző szíves engedélyével

III. Thotmesz kartusai a karnaki Ptah-templom szentélyében
III. Thotmesz kartusai a karnaki Ptah-templom szentélyénél. A jobb oldali kartuson olvasható a Menkheperré trónnév.
© 2006 HoremWeb felvétele

Herihór kartusai
Herihór kartusai mindenütt
– a karnaki Khonszu-templom perisztyludvarán
© 2006 HoremWeb felvétele

A hieroglif felirat átirata

A felirat jobbról balra olvasható, és a pirossal jelzett jelek ebben az esetben az igen bizonytalan kiegészítéseket jelzik. Sajnos ezek között van olyan is, ami jelentős mértékben megkérdőjelezik a fordítás helyességét, de ennél többre nem jutottunk. A szöveg MDC-ben így mutat (ha nem érted, nem baj, nyugodtan ugord át, csak azért tettem be, mert hátha akad, aki számára érdekes):

ir:t snTr*N33&N33A Hz*(mw : n) i * (mn:n:ra*Z1) nb g*g*g tA tA N21*N21 !
r&p&a Hr*tp tA:tA:N21*N21 nTr*Hm*(tp:p) n i*(mn:n:ra*Z1) !
sw*(t:Z2)*nTr pA nDm * m * (H8 : Z1) pA anx*(Aa11:P8h) !
sw*zA&t n X:t*Z1-f N36-f nTr*(N42:t) !
n i*(mn:n) nb tA:tA < ra-mAat-kA > !

Még érdekesebb a hozzáértőbbek számára a tudományos átírással, úgynevezett transzliterációban bemutatni, de azzal még nem sikerült teljesen zöldágra vergődnöm. Egy elég bizonytalan változat azért hadd álljon itt:

jr.t snTr.w (…) Jmn-Ra nb ns.wt tA.wy
rpa Hr tp tA.wy Hm nTr tp n Jmn-Ra
nsw.t nTr.w pA-nDm zA pA-anx mAa hrw
zA.t nsw.t n.t Xt=f mr.t=f Hm.t nTr n
Jmn-Ra nb tA.wy <mAat-kA-ra>

Mindenesetre ez a megfejtés már lehetővé tett egy eléggé szabad, sőt, talán szabados fordítást is, ami sok-sok fejtörés és csiszolás után így hangzik:

“Tömjén áldozat Amon-Rének, a Trónusok és a Két Ország Urának amit a Két Ország Élén Álló koronaherceg, Amon-Rének, az Istenek Királyának Első Prófétája: Pinodzsem, az Igazhangú Piankh fia ad, [és?] a király testéből való, szeretett leánya, Amon-Ré, a Két Ország Ura Isteni Felesége, Maatkaré.”

Érdekes eredmény! A felirat ezek szerint (I.) Pinodzsemtől származik, aki a XXI. dinasztia idején, Herihórt követte (egyes források szerint közvetlenül, mások szerint egy másik főpap után), mint Amon Első Prófétája. Ebben a bizonytalan korban, ami az Újbirodalom összeomlását követte, ez a cím Felső-Egyiptom legmagasabb címe volt, birtokosa szinte királyi hatalmat összpontosított kezében. Alsó-Egyiptom élén fáraó állt, de uralma meglehetősen korlátozott volt. A két országrész között kialakult valamiféle egyensúly, a király és a főpap a jelek szerint kölcsönösen elismerték egymás hatalmát. I. Pinodzsem sohasem használta a királyi címet, nem íratta nevét kartusba. (Apja, Piankh, nem azonos az etióp Pianhival, avagy Piyével, aki jóval később hajtotta hatalma alá a Két Országot, mint arról Az első lovagkirály című témánkban már írtunk is.)

Azt is tudjuk I. Pinodzsemről, hogy valamiféle nosztalgiával gondolt a számára talán ideális kornak tűnő XVIII. dinasztia idejére. Egyik leánya Maatkaré volt, egy fia pedig Menkheperré – ő később követte őt az Első Próféták, azaz a thébai Amon -főpapok sorában. A Menkheperré név is ismerős lehet: III. Thotmesz trónneve is ez volt.

A rejtély tehát megoldódni látszott, már csak az az érdekes, hogy Maatkaré neve miért szerepel kartusban? Még érdekesebb kérdés ez annak ismeretében, hogy I. Pinodzsem soha, így ezen a feliraton sem íratta kartusba a nevét, holott utódai hódoltak e szokásnak, és elődje, Herihór is azzal kérkedett a karnaki Khonszu-templom falain, hogy kartust használt. A magyarázat, amit a következőkben olvashatsz, nem biztos, csak egy vélemény – történetesen az enyém. 🙂

A szövegben Maatkaré címe adja meg a kulcsot: Amon-Ré, a Két Ország Ura Isteni Felesége. Aki a feliratot elrendelte, Egyiptom igazi uralkodójának Amon-Rét tartotta, és Maatkaré, aki papnői tisztségeként az Amon-Ré Isteni Felesége címet viselte, és ilyen folytán királynő volt, jogosult volt a kartus használatára. Így tehát a rejtély megoldódott – egy furcsasággal kevesebbek lettünk ugyan, de némi tudással és egy izgalmas élménnyel gazdagabbak.

A sors furcsa játéka folytán az egész nyomozásunk megmaradt a saját szellemi tornánknak. Kákosy László Ré fiai című könyvében szerepel ennek a feliratnak a képe, és a kép aláírásában ott rejlik a megoldás is: I. Pinodzsem neve. Ennek ellenére nagyszerű élmény volt felfedezni a felirat hátterét, és megoldani, hogy kerülhetett a Maatkaré kartus a Luxor Templom falára – és azt is, hogy minden rajongásunk és esetleges elfogultságunk ellenére nem sok köze van Egyiptom legnagyobb királynőjéhez, Hatsepszuthoz.

HoremWeb
horemweb kukac kemet pont hu

Forrás: KEMET = Az Ókori Egyiptom

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s