Comenius: Orbis sensualium pictus

A protestáns iskolák és Comenius

Közzétette:

 

 

A reformáció terjedése maga után vonta, hogy a török által meg nem szállt városok addig katolikus iskoláinak túlnyomó többsége a protestáns felekezetek kezébe került. Az ország felekezeti megoszlásának megfelelően a reformátusok leghíresebb oktatási intézményei, melyeket kollégiumoknak neveztek, Sárospatakon, Debrecenben, Pápán és a nagyobb erdélyi városokban jöttek létre. Az 1650-es években Sárospatakon tanított a morva származású Johann Amos Comenius, aki először foglalta rendszerbe

korának pedagógiai és didaktikai elveit, valamint a diákság viselkedési szabályait. Képekkel gazdagon illusztrált, latin, magyar és német nyelvű Comenius: Orbis pictusmunkája (Orbis pictus, 1659), amelyben korának ismereteit foglalta össze a világról és az emberről a kisgyermekek számára, hosszú időn át a világ egyik legkedveltebb tankönyve volt. Comenius korát jóval megelőzve felemelte szavát a közoktatás általánossá tétele érdekében is. „Nemcsak a gazdag és nemes emberek gyermekeit kell iskoláztatni – hangoztatta –, hanem a nemeseket, jobbágyokat, gazdagokat és szegényeket, fiúkat és lányokat, városban és községben, falun vagy tanyákon egyaránt.” A lutheránusok hasonló szellemű és színvonalú háromtagozatos iskolái, melyeket líceumoknak hívtak, Brassóban, Nagyszebenben és Pozsonyban szerveződtek meg. Ezek mellett jó hírnévnek örvendett a bölcseletet és teológiát oktató eperjesi akadémia, amelynek rektora Johann Bayer 1660-as években megjelent latin nyelvű munkáiban elsőként ismertette Magyarországon Francis Bacon tanait, hangsúlyozva a kísérletezés, a megfigyelés és az induktív módszer fontosságát. Az unitáriusok egyetlen kollégiumának 1568-tól Kolozsvár adott otthont.

Národní muzeum v Praze představilo 2. září 2019 výstavu nazvanou Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků. Návštěvníkům představí některá vzácná vydání ilustrované učebnice Orbis pictus (Svět v obrazech), jednoho z nejslavnějších děl reformátora evropského školství Jana Amose Komenského, známého pod přízviskem učitel národů. Výstava potrvá do 13. října.

Comemius életműve szorosan kapcsolódik hazánkhoz: Lorántffy Zsuzsánna meghívására Sárospatakon, a református kollégium tanáraként, négy éven keresztül (1650-1654-ig) próbálta didaktikai elképzelései szerint átszervezni az iskolát. Munkájának eredménye többek közt „Orbis sensualium pictus …” (A’ látható világ … ) című „képes könyve”, amely 150 leckében igyekszik bemutatni a teljes világot – szemléltetésül a tanulóifjúságnak, amint azt az előszóban jelzi.

Mindhárom protestáns felekezet törekedett rá, hogy a két- vagy háromtagozatos, vagyis 7—10 évfolyamos kollégiumok és líceumok mellett két-három éves népiskolákat is működtessenek a kisebb mezővárosokban és a nagyobb falvakban. Mivel nagyon korán be kellett kapcsolódniuk a családi munkába, a kisgyerekek nem az egész évet, hanem lényegében csak a teleket töltötték iskolapadban. E néhány hónap alatt megtanulták a miatyánkot, a hiszekegyet, a tízparancsolatot, a kis katekizmust és a fontosabb egyházi énekeket, valamint a magyar ábécé betűinek felismerését és esetleg összeolvasását. Az írás tudományát azonban csak kevesen sajátították el, ami nem is csoda, hiszen tanáraik – lelkészek, kántorok, rokkant katonák, elcsapott diákok, vándorló iparosok és igricek – olykor maguk is írástudatlanok voltak. A nagyobb városok kisiskoláiban, ahol latinra és számtanra is tanították a gyerekeket, a színvonal valamivel magasabb volt. Komolyabb latin és egyéb – retorikai, zenei és aritmetikai – ismeretekre csak a kollégiumok és líceumok középső és felső tagozatain lehetett szert tenni.

Az oktatás-nevelés egyik legfontosabb célja minden szinten a vallásosság elmélyítése volt. Ennek megfelelően a tanítás valamennyi iskolában imádkozással és zsoltárok éneklésével kezdődött, és azzal is fejeződött be. Emellett rendszeresen tanulmányozták a Szentírást, és napi gyakorisággal jártak templomba.

Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története (198—199. oldal) Kossuth Kiadó, 2017 ISBN 978-963-09-9005-9

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s