Cologne dom

A német irodalomról – röviden

Közzétette:

 

 

A német írásbeliség kezdetei 750-ig nyúlnak vissza: fennmaradtak olyan betűrímes költemények, mint a „Hildebrand ének” és a „Merseburgi ráolvasások”. A kora középkori, túlnyomóan egyházi költészet után az udvari hősi epika (Wolfram von Eschenbach: „Parzival”; a Nibelung-ének”) valamint a lovagi líra (Walther von der Vogelweide) a 12. és 13. század fordulóján érte el első csúcspontját. A középkor vége felé és az újkor elején a művészet és a kultúra a fejedelmi udvarokból a városokba költözött: különösen egyes céhmesterek – miként Hans Sachs – mesterdalnokok voltak. A korabeli egyházi drámákat gyakran a népies hangvétel jellemezte.

A humanizmus időszakában érezhető volt a törekvés az egyházi kötöttségből való szabadulásra; az egyetemek – a heidelbergi, a wittenbergi és az erfurti – váltak az ország szellemi központjaivá.

 

Cologne dom

Német jelkép: a kölni dóm a sokat megénekelt és sok hajót hordozó Rajna partján.

Luther Márton bibliafordítása (1522) jelentős lépés volt az újfelnémet írásbeliség kialakulása felé. A barokk kor irodalmának (17. század, 18. század eleje) központi alakja volt Martin Opitz és Andreas Griphius. Lessing felvilágosult polgári drámáin, Klopstock érzékeny líráján és a „Sturm und Drang” zsenikultuszán át vezetett tovább az út a német irodalom csúcspontjáig, a klasszicizmusig (a 18. század végétől). Weimar, Goethe(1749—1832) és Schiller (1759—1805) városa lett a szellemi központja annak a korszaknak, amelyet a német idealizmus kanti filozófiája fémjelzett.

Jean Paul regényei, Heinrich von Kleist drámái és Hölderlin költeményei álltak a klasszicizmus és az 1800 körül felívelő romantika között (pl. Novalis, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff, E. T. A. Hoffmann). Ugyanebben az időben fogalmazta pesszimista filozófiáját Arthur Schopenhauer. Az 1848 előtti irodalomból Heine lírája és Georg Büchner drámái emelkednek ki. Marx Károly a forradalom elméletének kidolgozásában Hegel filozófiáját is felhasználta.

1848 után Németországban kibontakozott a realizmus. Uralkodó műfaja a regény (Wilhelm Raabe, Theodor Fontane) és a novella volt (Theodor Storm). A naturalizmus (Gerhart Hauptmann) szépítés nélkül mutatta be a társadalmi valóságot. Erős hatással volt korára a filozófus-esszéista Nietzsche követelése „minden érték átértékelésére.”

 

The former Benedictine abbey with its baroque church, ceremonial hall, and Rococo Library is one of the most magnificent testaments of baroque architecture in the whole of Southern Germany

A rokokó korának ismereteit bőrbe kötve őrizte a Fekete-erdőben lévő Szent Péter-apátság könyvtára.

Hermann Hesse és Thomas Mann, a két későbbi Nobel-díjas művei a 20. század elején keltettek először figyelmet. Georg Heym és (1918 után) Gottfried Benn megújította a lírát, Alfred Döblin és Franz Kafka a regényt, Georg Kaiser és főként Bertolt Brecht pedig a drámát. A nemzetiszocialisták hatalomra jutása után sok írónak külföldre kellett menekülnie (így többek között Heinrich és Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Nelly Sachs, Kurt Tucholsky). Mások (pl.: Hans Grimm) a „vér és talaj” náci irodalmának élharcosai lettek.

Az NDK irodalmi életét az emigrációból hazatért írók (többek között Bertolt Brecht, Johannes R. Becher, Anna Seghers, Arnold Zweig) határozták meg. Brecht a „Berliner Ensemble”-lal megvalósíthatta koncepcióját az epikus színházról.

A nyugatnémet irodalmárok viszont előszeretettel kapcsolódtak a húszas és harmincas évek hagyományaihoz. Elsősorban a háború élménye és az értékek pusztulásának problémája foglalkoztatta őket (Wolfgang Borchert).

Az NDK-ban később, különösen az irodalomra és a képzőművészetre, rányomta a bélyegét a párt és állam által megszabott szocialista realizmus, anélkül azonban, hogy a német kultúra végleges kettészakadását elérte volna.

A „Gruppe 47” elbeszélőit (többek között Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser, Walter Koeppen, Siegfrid Lenz) az ötvenes és hatvanas évek NSZK-jában társadalomkritikai elkötelezettség jellemezte, ez a szellem a drámát is (Rolf Hochut, Peter Weiss) áthatotta.

Az NDK-beli kultúrpolitikai követelmények – leszámítva a munka világa magasztalásának időszakát (az ún. „bitterfeldi út” kampányát) – nem akadályozták meg, hogy a hatvanas évektől élénk irodalmi fejlődés bontakozzék ki. Ebben a folyamatban némelyek párthoz hű magatartásának (többek között Hermann Kant, Peter Hacks, Erich Neutsch) csakúgy szerepe volt, mint az individuális-kritikai, ugyanakkor szocialista álláspontnak (többek között Stephan Hermlin, Stephan Heym, Volker Braun, Heiner Müller, Günter Kunert, Christa Wolf, Sarah Kirsch, Erich Loest, Rolf Schneider, Ulrich Plenzdorf).

 

Tübingen, Hölderlin Tower

Tübingen – a szellemóriások városa. Képünkön a Hölderlin-torony.

1968 után a Szövetségi Köztársaságban felerősödött a baloldali politikai orientáció (Hans Magnus Enzensberger, Peter Rühmkorf, Franz Xaver Kroetz). Ugyanakkor mindig voltak formai kísérletezések (Helmut Heissenbüttel) és sajátosan egyéni törekvések is (Arno Schmidt). A kortárs irodalomnak fontos képviselője többek között Alexander Kluge, Botho Strauss és Gabriele Wohmann. Wolf Biermann, kritikus szemléletű dalszerző kiutasítása az NDK-ból és az állampolgárságától való megfosztása (1976) oda vezetett, hogy az NDK sok nyugaton elismert művésze önként vagy kényszerből elhagyta hazáját; közülük, eddig kevesen tértek vissza. Az első nagyszabású, független politikai tüntetésnél (Berlin, 1989. november 4.) aktív szerepet játszottak olyan írók, mint Stefan Heym és a Kulturális Alkotók Szövetségének más tagjai is.

Forrás: Ezerarcú világunk – Európa (273-274. oldal) Dunakönyv Kiadó, Budapest, 1991 ISBN 963 7961 04 6 ISBN 963 7961 06 4

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s