Napjaink gnózisa

Közzétette:

A gnózis örök érvényű bölcsességet jelent, mely egyidejűleg belső tudás és egy egyetemes bölcsességtan aktuális megnyilvánulása. Napjainkban ez a katarkeresztmegnyilvánulás hatalmas erővel tör felszínre. Sokan a vízöntő korszakról beszélnek ebben az összefüggésben. Egyetlen közösség sem mondhatja magát korszakunk egyetlen hiteles szellemi csoportjának, mert ez az impulzus minden kultúrát és embertípust megérint és átölel. Mi ez az erő? Mi a célja és a hatása?

Mit értenek a rózsakeresztesek azon, hogy…

Egyiptomi örökség

Egyiptomi örökség és annak kozmikus természete: az árja korszak minden gnosztikus tevékenységének – ebbe következésképpen beleértve az élő őskereszténységet is – ugyanaz volt a forrása: Hermész Triszmegisztosz egyiptomi ős-Gnózisa, a nagy egyiptomi misztériumok ősbölcsessége. Ezek a bukott embert egyetemes eredetére, Isten Egyszülött Fiára irányítják.

Anyagszféra – tükörszféra

A dialektikus természetrend két fele. Az anyagszféra az a terület, ahol a tűz, a föld, a levegő és a víz elem megjelenik – az a terület, amelyben anyagi alakunkban élünk; a tükörszféra pedig a látható anyag éterikus mása, az, amelyben a halál után többek között a régi személyiség feloszlása és az új személyiség által történő újjáéledés folyamata lejátszódik. A pokol szféráján és a tisztulási térségen („tisztítótűzön”) kívül az a terület is a tükörszférában van, amelyet a természetvallások és az okkultizmus alaptalanul mennyországnak, az örök élet helyszínének neveznek. Valamennyi említett „égi terület” és az ott folytatott élet éppúgy véges, alá van vetve az időnek és az elmúlásnak, mint anyagtestben leélt életünk. A tükörszféra tehát a holtak ideiglenes tartózkodási helye, ami azonban nem azt jelenti, hogy az elhunyt személyiség ott új életre kelne. Mert a négyszeres személyiség életének nincs folytatása. Csak a tudat legbelső magja marad meg, a ún. szellemfelvillanás, a dialektikus szikra, amelyet átmenetileg az aurikus lénybe vonnak vissza; ez képezi majd egy vadonatúj személyiség tudati alapját, amelyet az aurikus lény épít fel az anyában ható erőkkel együttműködve.

A tükörszféra étereiben egyébként az ember és az emberiség minden gondolata, érzése és tette fel van jegyezve, illetve visszatükröződik. Innen ered a neve is. Az anyagtest halála után a többi test feloszlik a tükörszférában, mintegy előkészületként egy következő életre.

Akadémia tengere

A létezés a mi életterületünkön (Dialektika) a szüntelen kikelet, virulás és hanyatlás folytán, aminek itt minden alá van vetve, állandó mozgásban van. A régi rózsakeresztesek ezt a tapasztalatok mérhetetlen óceánjának fogalmával jelölték, amelybe a bukott emberiséget beledobták, hogy ennek a szükségrendnek a tanát megtanulja megérteni: a békés, igaz életet, ami tele van szeretettel, bölcsességgel, szabadsággal és boldogsággal, amely kiemelkedik a szenvedésből és halálból, s amelyet az ember újra meg újra a dialektikus világban vár el és remél, de amelyet ezen az isteniségtől elválasztott életterületen nem lehet megtalálni, sem ezen az oldalon, sem a túlvilágon. Ezt csak a „nem ebből a világból való” birodalomban lehet átélni, Krisztus birodalmában, az eredeti emberiség hazájában. Ezért emberhalász Krisztus, aki azt menti ki az akadémikus tengerből, aki a saját állapotát belátja, s kész levonni a következtetéseket. Az ilyen embert az átalakulás, a transzfiguráció útján vezeti el az igazsághoz és az élethez.

Arheus

Az az idegéter, idegfluidum, asztrális erő, amelyet a tobozmirigy vonz be az ember rendszerébe, s amely pontosan megfelel az illető lényének.

Librum Naturae

Az univerzális, Egyetemes Tan misztikus jelölése. Az abszolút ismeret, bölcsesség és erő, amire szükség van, hogy a felfelé vezető ösvényt bejárhassuk.

Ezoterikus csillagév

Kb. 26000 év, a megnyilvánulás úgynevezett nagyobb napja, melynek végén újabb termést kell behordani az Úr magtáraiba. A korszakok hullámzásában, melyen az emberiség tapasztalatútja vezet át, az ember lényében bizonyos tulajdonságoknak kell kifejlődniük. Aki azt bizonyítja, hogy a korszakban a nagy Istenterv kozmikus követelményeinek valamelyest megfelel, alkalmat kap arra, hogy a választott úton egy lépéssel tovább haladjon. Különösen ezeknek szól aztán a felhívás: „Egyengessétek Uratok útját, gyújtsátok meg a lámpásaitokat, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amikor a vőlegény eljön”. Az Élő Víz kiöntése a Vízöntő (Aquarius) által az ébresztő és segítő szeretetvilágosság beáramlása mindenkibe, aki kész, aki pozitívan reagál és felismeri őt, aki újra eljött, hogy hazavigye az elveszett bárányokat.

Archonok

Az Eonok urai

Démon

Természeti erők. Ha az ember egyesül velük az isteni terv betöltése révén az Atya akaratának önkéntesen engedelmeskedve, akkor a démonok hatalmas segítők az ember istenülésének útján. Ellenkező esetben az ember bosszúálló ellenségnek, a sors erőinek tapasztalja őket; ezek egybeesnek a karmikus következményekkel, melyek az ember sorsát határozzák meg a tapasztalatok fájdalmas útján. Démonok-nak nevezik a bukott emberiség vak csörtetése által keletkeztetett természeti eonokat is, ugyanígy az asztrális erőelveket is, melyeket az ember intellektuális agytevékenysége hoz létre.

Gyújtópontok

A külvilág felé Lectorium Rosicrucianumként fellépő nyugat-európai misztériumiskola különböző szellemi munkahelyei, ahol a Gnózis fényerői erősen összpontosulva működnek. Ilyen gyújtópontok Hollandiában, Németországban, Svájcban, Franciaországban, Magyarországon (Úny községben) és más országokban találhatók.

Lelkület

A dialektikus ember szívszentélyének az az állapota, amelybe akkor jut, miután teljesen megtisztult már minden természetszülte hatástól és befolyástól, s tökéletes összhangban rezeg a rózsával, a szellemszikra-atommal (szív rózsája). Az a folyamat, ami során a tiszta, újjászületett lélek egybeolvad a szellem sugaraival; azaz amikor a rózsa, a mikrokozmosz középpontja összekapcsolódik a Szent Hétszellem sugárzásaival. A lelkületben és a lelkületen át nyilatkozik meg Pimander, a szellem.

Arany csodavirág

Arany csodavirág: az isteni világosság megszületése a főszentélyben, a homlokcsont mögötti nyílt térben, ami által a hét agyüreg – teljesen a Gnózis világosságával, az élet pránájával megtelve – hétszirmú rózsaként a új tudatosságot nyerő jelöltnek betekintést nyújt az új életterületre.

A Halhatatlan mentális (gondolati) képe

Az a gondolati tevékenység, amely által a lélegzési térben előáll a halhatatlan ember gondolati képe. Ez nem a közönséges gondolkodási képesség tevékenysége, hanem az úgynevezett Jupiter-tudaté, az igazi ember tudatáé. Ez a tevékenység olyan mértékben szabadul fel és érlelődik, amennyiben a tanuló növekvő belátással és felfogóképességgel egyengeti belső ura számára az ösvényt, vagyis az én alászállásának, az én feloszlatásának az útján jár. A szakadatlan előrehaladás az alapvető életmegváltoztatás útján, és az új, belső életkövetelmények hűséges betöltése az, ami a Halhatatlan Ember mentális képét életre kelti és tisztaságát fokozva, növeszti.

Szellemi Iskola

Az Arany Rózsakereszt nemzetközi Szellemi Iskolája, a Lectorium Rosicrucianum, egy misztériumiskola. Mindenkinek nyitva áll, aki Rózsakereszt Krisztián útján szeretne járni. Az Iskolának jelenleg kb. 35 országban vannak szervezetei. Lásd még: Egyetemes Szerzet.

Forrás: Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s