Sándor Márai

Az élet alapigazságairól …

Közzétette:

 

 

Részletek Márai Sándor 1943-ban írott Füves könyvéből

Arról, hogy a műveltséghez sok bátorság kell

Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zava-

Márai Sándor író, költőroshoz és vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műve-letlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint az igazságnak – minden dolgok igaz is-meretének – feltárása és elviselése. S az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megismeréséhez, rendkívüli bátorság kell. Az

ember egész szívével, sorsával, lényével ismeri meg az igazságot. Az ember csak

életre-halálra lehet művelt. Az emberek mindig készségesebben nyugodnak bele valamilyen kellemetlen igazság elkendőzött magyarázatába, tehát a műveletlenségbe,

mint a nyers, egyszerű, tőmondatos igazságba, ami a műveltség. Az emberek titokban

tudják, hogy minden, ami igaz és emberi, tehát valóságos, vérben, verejtékben és

szenvedélyben fogan, de szívesebben pusmogják, lesütött szemmel, hogy a gyerme-

keket a gólya hozza. Ez így tetszetősebb és kényelmesebb. De a műveltséget nem a

gólya hozza.

A tehetségről és a butaságról

Nagyon kell vigyázni azokra az emberekre, kiket a természet tehetséggel áldott meg,

de nem adott nekik a tehetséghez értelmet. Minden szakma s általában az emberi

együttélés legveszélyesebb vetélytársai ezek. Mert a kevéssé tehetséges, de értelmes

emberrel lehet együttműködni, ám azzal, aki tehetséges, de buta a saját tehetségéhez,

nincs megegyezés. Az így megáldott és megvert ember örökké gyanakszik, hogy ki-

derül valami; s gyanakvása jogos. Végül csakugyan kiderül, hogy buta, s ez a szomo-

rú fogyatékosság visszahat művére és tehetségére is. Mint ahogy egy nagyon szép nő,

aki tud szellemesen mosolyogni és igézően fintorogni, nem olyan szép többé a pilla-

natban, mikor társalgás közben kiderül, hogy ez a szépség buta, mint a sötét éjszaka.

Van szépség értelem nélkül és van tehetség is értelem nélkül. Torz tünemények ezek.

Megannyi Kőmíves Kelemen: amit nappal építenek, éjszaka lebontják. S rendkívül

gyanakvóak. Egy értelmes ember, különös tehetség nélkül, többet használhat a világ-

nak, mint egy tehetséges ember értelem nélkül. Végül is próféták lesznek ezek: így

tapasztaltam.

Az alkotásról és a műveltségről

Az alkotó szellemű és tehetségű embernek sincsen joga ellopni valamit az önműve-

léshez szükséges időből az alkotás számára. Nem olyan fontos, hogy mindennap írjál;

fontosabb, hogy mindennap olvassál. A művelődéshez mindig legyen időd, minden-

nap. Mert nem biztos, hogy használsz hazádnak és az emberiségnek, mikor alkotsz

valamit; isteni kegyelem kell ehhez. De bizonyos, hogy használsz magadnak is, ha-

zádnak és az emberiségnek is, ha mindennap időt adsz lelked művelésének, elolvasod

a kivételes alkotó szellemek valamely művének egyik szakaszát, pontosan megis-

mersz egy igazságot vagy ismeretet. Nem fontos, hogy sok író legyen egy közösség-

ben, de fontos, hogy sok olvasó legyen. Nem fontos, hogy te szövegezd meg a szépet

és igazat; fontosabb, hogy megismerjed.

Arról, hogy negyvenéves korára mindent tud az ember

Marcus Aurelius mondja, hogy negyvenéves korára egy férfi, akiben világít egy szik-

rája az értelemnek, mindent megélt és mindent tud, ami előtte történt az időben az

emberekkel, s ami az utána következő időben történhet még.

A részletek lehetnek változatosak és eltérőek, de az alapélmény – minden emberi

élet közös alapélménye – negyven év alatt csakugyan megtörténik minden emberrel.

Megélte a szenvedélyeket, tapasztalta a természeti törvények állandóságát, és teljes

bizonyossággal tudja, hogy halandó. Többet nem tudott Caesar sem, Antonius sem,

Marcus Aurelius sem, többet nem fog tudni az ember az időben önmagáról és a világ-

ról soha. Minden más csak ismétlődés.

A jellem műveltségéről

Önelégülten és büszkén gondolsz arra, hogy elolvastál és megértettél néhány könyvet,

gyarapítottad ismereteid, megtudtál valamit a természetről vagy az emberi szellem

tűnődéseiről? Úgy érzed, „művelt” vagy, különb, mint a tudatlanok? Gondolj csak

arra, milyen végtelen tömegű ismeretet zár magába a könyvek összessége, s egyetlen

könyv teljes megértéséhez mit is kellene ismerni és olvasni még? Gondolj a British

Museum könyvtárának körbefutó vasállványaira, milyen hosszan kellene élned, hogy

valamit is megismerj a gondolkozás anyagából, melyet az ott felhalmozott könyvek

magukba zárnak! De maradj csak könyves szobádban, s valld meg, mily sokféle

könyvet nem olvastál azok közül, melyek könyvespolcaidon sorakoznak, s még az

olvasottak között is hány akad olyan, melyet teljesen megértettél, s minden figye-

lemmel követtél. Nem, a „műveltség”, mikor farkasszemet néz az emberi szellem

világegyetemével, meddő és hiú magatartás csak. Inkább gondolj arra, hogy egyetlen

ismeretet megérteni, felfogni, átérezni már az élet erőfeszítéseinek teljességét köve-

teli. És gondolj arra is, mennyi mindent írtak, gondoltak előtted, a gondolatoknak

micsoda óceánjai pihennek a múltban, s miféle zuhanással árad minden új korban az

emberi gondolatok bősége a jelenségek és tünemények összegéből. Erre gondolj, s

elszégyelled magad. Agyad műveltsége véges és gyermekes. De jellemed és szíved

műveltsége lehet teljes és emberhez méltó, akkor is, ha szellemi ismereteid korláto-

zottak.

Az okosságról és a bölcsességről

Az okos emberek mindig fárasztottak, kimerítettek. Társaságukban úgy éreztem ma-

gam, mint valamilyen rosszhiszemű vizsgán. Örökké figyelnem kellett, mert ők is

figyeltek engem, összehúzott szempillák alól, mint a vadász a vadat, vajon helyesen

felelek-e okos megjegyzéseikre, elég okos vagyok-e ahhoz, hogy ők, az okosak, szó-

ba álljanak velem? Nem, az okosak mindig fárasztottak. S nem is tudtam meg tőlük

soha, semmi lényegeset. Többnyire csak azt magyarázták meg, miért nem jó valami:

az élet, egy ember műve, a tavasz vagy az ősz? De azt, hogy az élet jó is, a halál ter-

mészetes, az ember nem egészen reménytelen, nem mondották soha; mert okosak

voltak.

Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség, idegrendszerbeli és értelmi

fürgeség. A bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az elnézés, a tárgyilagosság és a

beleegyezés. Az okos emberek soha nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, mintegy ál-

landóan megrészegednek okosságuktól; de a bölcsek mindig okosak is, s ugyanakkor

többek ezeknél, mert nem akarnak bizonyítani semmit. Az okosak társaságát kerüld,

mert felizgatnak és végül megsértenek. A bölcsek társaságát keresd. Az okosakkal

lehet beszélni. A bölcsekkel lehet hallgatni.

Forrás: Márai Sándor: Füves könyv Első kiadás: Révai Kiadó, Budapest, 1943 ISBN 963208497-7

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s