First report by John Besse

Egy világjáró magyar nemes

Közzétette:

 

 

1829-ben, mégpedig június 6-án, amikor Puskin már a kopár grúz dombok között utazott Jereván felé, egy magyar utazó, bizonyos Besse János nevű nemesember lépte át Lembergtől [a mai Lvovtól] keletre, Brody [ma: Brodi] városkánál a monarchia határát. Egy órán át sártengert tapostak a lovak, mígnem az első orosz helység, Radzivilov [ma: Cservonoarmejszk] előtt megállította őket a cár határőre. Egy kozák átvette az útlevelet, belovagolt a városba, majd két óra múlva visszatért a helybeli rendőrség engedélyével. A sorompót felnyitották, Besse János beléphetett a cár országába.

Még nagyobb sár, már-már mocsár fogadja. Így ér el a vámépületig, ahol ellenőrzik útlevelét, hosszú űrlapok adataiért faggatják, mindezt nyájas hangon, kedves barátsággal. Fel is jegyzi Besse, hogy míg az osztrák bürokrácia pontos, de rideg, addig az orosz körülményes, de nyájas. (Franciául megjelent útleírása alapján Radó György és Tardy Lajos írt élvezetes könyvet Világjáró Besse János címmel, melyet jelen kötet is felhasznál.)

Amint a hatóságok útjára bocsátják, Besse bricskát bérel, és egyenesen a legközelebbi kikötőbe, Odesszába tart. Örömmel tapasztalja, hogy a váltott lovakért sehol Európában nem kell olyan keveset fizetni, mint orosz földön. Jó hangulatban ér Odesszába, nem sokáig időzik azonban itt. Június 24-én a török háború miatt majdnem üres kikötőből egy kis bárka hátán kedvező széllel Herszonba hajózik.

De hát ki is ez a Besse János és hová tart?

Nem fiatal ember már, hiszen 1765-ben született, mégpedig egy neves jogtudós apa fiaként a Komárom megyei Ógyallán. Egyetemet végez, majd katonaként – egyben utazási szenvedélyének is hódolva – bejárja egész Közép- és Nyugat-Európát. A nápolyi király szolgálatában harcol a franciák ellen, futárszolgálatot lát el Bécs és Palermo között, Kelet-Indiában vagyont gyűjt, amit még ott el is vesznek tőle. Párizsban tudományos munkákkal foglalkozik, cikkeket ír a magyar irodalomról, a Journal de Paris operakritikusa, a Napóleon-verő Wellington herceg magasan honorált titkára, 1818 után ismét bejárja fél Európát, majd Törökországban él hosszabb ideig, hogy valóban kalandos életének csak néhány állomását említsük. És most megint úton van, 64 évesen, ősz fejjel indul a Kaukázus felé. Vállalkozását országos figyelem kíséri, közadakozás hivatott segíteni.

 

First report by John Besse

Besse János első jelentése a Kaukázus mellékéről a Tudományos Gyűjteményben

1829. október 13-án ugyanis 27 086 szám alatt a „Felséges Örökös Császári Királyi Főherceg Nádor Ispány Úr és a Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartótanács rendeletet bocsátott közre, melynél fogva Nemes Besse János Ó-Gyallai birtokos részére, ki jelenvalólag a Magyar Nemzet Ázsiai Lakóhelyei vizsgálatában a Kaukázus Mellékin fáradoz, ebbeli Nemzeti buzgóságból eredett fürkészéseinek előmozdítása végett a Megyebeliek Hazafiúi Segedelmek adására fölszólíttatni rendeltetnek”.

Besse „fürkészéseiről” szóló első jelentésében közli hazájával és a költségeihez hozzájáruló adakozókkal útjának néhány részletét, a következőképpen: „Odesszát elhagyván a Fekete-tengeren hajóra ültem, s a Dnyeper folyóvíz felé fordítottuk vitorláinkat. Említett hónap [1829. aug. 25.] napján Herszonnál szárazra léptem, és mindjárt másnap egy tatár szekeret Kercs városáig felfogadván, öt napig a krimeai [krími] tatárok között mulattam, akik tradíciójuk szerint azt tartják, hogy azon mentek által kiköltözések alkalmatosságával, és hogy azon időtől fogva fenntartották mai napig a magyarok szekere formáját, amely ugyancsak magyarnak neveztetik.”

Az első magyar vonatkozású adatra bukkanva, azt természetesen a magyarok emlékének véli, meg sem gondolva, hogy a sokkal később idetelepült tatárok között miként élhetne ilyen tradíció? (A szekér török neve, madzar, egyébként valóban a magyar népnévből származik. Tolsztoj Szevasztopol c. művében is találkozunk vele: „…valamivel odébb a magas, nehézkes, tevékhez erősített jármű, az úgynevezett »madzsárá« halad nyikorogva …”) És magát a járművet is leírja: „Ez a legalkalmatosabb szekér a világon; a hosszúsága 10, magassága 5 és a szélessége 2 és fél lábnyi. A szekéroldal oly erősen van sövénnyel befonva, hogy azon a nyíl által nem mehet. A szekérernyő ujjnyi vastagságú abroncsokkal van körülfödve, és ezeken vastag pokróc, azon felül megint gyékény vagyon erősen összekötve, úgyhogy a szél és eső az embert nem érheti. Úgy gondolom, hogy a magyarok feleségeiket, gyermekeiket, konyhaeszközöket s a több afféléket azokban elrendezték, mint egy kis szobában, az volt a lakóhelyek, valamint az enyim öt nap és öt éjszaka.

Miután 460 versztet – hét versztre számlálnak egy német mérföldet – krimeai sztyeppéken keresztül hátrahagytam volna: Kercs városában a Fekete-tenger partján elérkeztem… Július hónapnak 4. napján Jenikale városánál a tamani ]Kercsi-] tengerszoroson általövedzettem. A fekete-tengeri kozákok földjére elérkezvén, onnan postán (másképpen ott utazni nem lehet) megmérhetetlen sztyeppéken keresztül, bal kézre az Azovi-tenger és jobbra a Kubán folyó vize maradván, 466 versztet hátrahagytam Sztavropol városig. Szerencsétlenségemre, vagyis inkább szerencsémre generális Emanuel őxc. Már egy hónaptul fogvást Konsztantinogorszban ]ma: Pjatigorszk], a meleg fürdőben mulatott. Kénytelen voltam tehát megint 213 verszten keresztül menni, de a generálist már ott nem találtam; öt naptól fogvást az elbrouzi [elbruszi] expedícióval má úton volt. A kedves hitvese írásommal tüstént egy kurírt küldött férje után, aki még azon éjszaka üzenetet küldött, hogyha tüstént lóra ülnék őtet 80 verszten túl, a a Kasza úti szoros kősziklánál elérhetném. Mindenütt előre megparancsolta, hogy nyergeslovakat és 20 kozákot számomra készen tartsanak.”

Besse János boldogan szállt nyeregbe, és vág neki a Kaukázus kellős közepének.

Forrás: Boros János – A Kaukázus – a népek hegye (20—23. oldal) Gondolat, Budapest, 1980 ISBN 963 280 604 2

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s