Kelta horoszkóp – mogyorótól a tölgyig

Közzétette:

Kelta horoszkóp - mogyorótól a tölgyig

Az időszámítás előtti évszázadokra nyúlik vissza a kelta horoszkóp eredete. A kelták az i.e. ötödik században léptek a történelem színpadára. Egész Európát a Duna partvidékéig lakták. Nem alapítottak államot, hanem egymással rivalizáló törzsi közösségekben éltek. Papjaik, a druidák irányították vallási és kulturális életüket, sőt ők alakították ki azt a kalendáriumot is, amelyhez igazodva, megfigyelések alapján leírták az úgynevezett “fa jegyeken” definiálható horoszkópot. A születési időpontokból megállapítható, hogy ki milyen fa-jegybe tartozik, s nagyjából melyek a jellemzői.

Almafa

December 23 – Január 1-ig,

Június 25 – Július 4-ig.

Személyes vonzerő, sok báj, sajátos benső sugárzás jellemzi késő öregkoráig. Gyakran törékeny testalkatú. Kívülről nézve kiegyensúlyozott ember. Élete nem unalmas, mert mindig újabb élményeket keres. Sokszor naivnak tűnik, mert embertársairól rosszat nem feltételez. Ezért gyakran csalódik. Mindig kész adni, s megosztani javait másokkal. Bár a pénzzel jól bánik, anyagi természetű céljait csak élete második felében éri el. Ennek oka, hogy hivatását fiatalabb éveiben nem veszi elég komolyan. Harminc éves kora után viszont egyre szorgalmasabban dolgozik. Az almafa különösen igényli a szeretetet és az odafigyelést. Mindig tartozni szeretne valakihez, akire érzékenyen vigyáz. Az eltávolodás legkisebb jeleit észreveszi. Szívesen flörtöl, szinte állandóan keres. Ha viszont egyszer megtalálta a neki valót, ahhoz hu marad. Igen házias. Vidéken, s a természet közelben jobban érzi magát, mint a nagyvárosok zajában. Szereti, ha otthona szép, s ennek kialakítására súlyt helyez.

Fenyőfa

Január 2- Január 11-ig,

Július 5 – Július 14-ig.

A fenyő hidegnek, fanyarnak, kissé szertartásosnak tűnik. Fellépése méltóságteljes, visszatartott és kulturált. Ízlése különlegesen fejlett, mindenben szereti a szépet, így pl. a szép bútorokat, berendezést, ruhát. Bár szeszélyes, viselkedése mindig egyforma, ezért olykor unalmasnak látszik. Ezzel a magatartással az idegen tekintetek elől akarja elrejteni belső világát, érzéseit. Sok időbe kerül, amíg mások előtt kitárulkozik. Ugyanakkor tud tréfás, szellemes, sőt elbűvölő is lenni. A Fenyő-ember állandóan védekező állásban van. Amit érez, tapasztal, az o titka marad. Szívét meghódítani nem egyszerű dolog, ám ha egyszer már választott, az örökre szól. Mindig és mindenben megbízható társ. Mivel szereti a függetlenséget, nem szívesen tesz kötelező ígéreteket. Mint barát, partner a másikért komoly áldozatokra is képes. Tudatában van értékeinek, adottságainak. Kitűzött céljától nem lehet egykönnyen eltéríteni. Szorgalma, becsvágya, képességei és intelligenciája révén komoly sikereket érhet el pályáján, hivatalában.

Szilfa

Január 12 – Január 24-ig,

Július 15 – Július 25-ig.

A szilfa szívesen hangadó. Semmit sem gyűlöl jobban, mint a más parancsának való engedelmességet. Ezért már kora ifjúságában az a fő célja, hogy minél magasabbra jusson az életben. Munkáját nagy felelősséggel végzi, ha egyszer állást foglalt, véleménye mellett a végsőkig kitart. Emiatt olykor nehéz embernek tűnik. Erős akarattal visz végig mindent. Takarékos, de nem fukar. Akit szeret, annak két kézzel ad. A család és a szerelem fontos szerepet játszik életében. A szép iránti érzéke igen fejlett, ezért szinte mindig attraktív partnert keres. Igyekszik szép otthont teremteni. Saját külsejére, divatos öltözködésre is gondot fordít. Különösen kedveli a természetet, képes órákon át sétálni az erdőben, ülni a fűben vagy a partról figyelni a tengert. Nemes lelkűsége és nagyvonalúsága sajátosan keveredik makacssággal, önfejűséggel. Humoros és praktikus, éles intelligenciája, gyors felfogása könnyen áttekinthetővé teszi számára a dolgokat, eseményeket.

Ciprusfa

Január 25 – Február 3-ig,

Július 26 – Augusztus 4-ig.

Megjelenése erős, tömör, izmos. Modora simulékony. Akadályokat szinte nem ismer. még önmaga előtt is állandóan bizonyítani akarja, hogy mindent képes megoldani, véghezvinni. Az életben mégsem a hivatása a legfontosabb számára. Legelső helyen a szerelem és a szenvedélyei állnak. Szerelme viharos, mohó. Találékony és fantáziadús partner. Ifjúkorában gyűjti az élményeket, tapasztalatokat, ezért tartósan nem hű. Élete második felében azonban megváltozik, harmonikus és kiegyensúlyozott lesz. Hangulatingadozásaival azonban állandó harcban van. Vidám, optimista alaptermészetű. Ha saját érdekeit nem érzi veszélyeztetve, mindig számítani lehet rá. Szereti és igényli a szabadságot és függetlenséget. Annak, aki ki akarja őt sajátítani, hamarosan hátat fordít. A külsőségekre sokat ad, egy szép otthon nagy jelentőségű számára. Erősen extrovertált. Látókörét mindig újabb kapcsolatok, összeköttetések kialakítása által akarja szélesíteni. Kalandvágya új élmények után űzi.

Jegenyefa

Február 4 – Február 8-ig,

Május 11 – Május 14-ig,

Augusztus 5 – Augusztus 13-ig.

A jegenyefa első pillantásra – magasba nyújtózkodva – erősnek, szívósnak tűnik. Ez azonban csak a látszat. Tulajdonképpen olyan, mint a mimóza. Védelmet, elismerést, harmonikus környezetet keres. Ifjú korában szinte félénk, bátortalan, majd évei szaporodtával egyre magabiztosabb lesz. Életkörülményeit szinte mindig nehéznek érzi. Sok segítő jóindulatra és kellemes környezetre van szüksége a jó közérzethez. Jó a forma – és színérzéke. A művészet szinte minden ága érdekli. A zenéhez különösen vonzódik. Az a jegenye-jegyű, aki szervező vagy gyakorlati pályán dolgozik, szabadidejében fest, zenél vagy más -a művészettel kapcsolatos-hobbyt űz. A partnerkapcsolatokban hu és ragaszkodó. Az igazán komoly kapcsolat mégis csak életének másik felében jön el, mivel igen sokáig válogat vagy a hivatását a magánélete elé helyezi. Ám ha igent mond, az egy életre szól. Erős vágy él benne a harmonikus otthon és család iránt. Mivel a társas kapcsolatnak szinte minden formája fontos neki, megbízható és lelkiismeretes barát, munkatárs.

Cédrusfa

Február 9 – Február 18-ig,

Augusztus 14 – Augusztus 23-ig.

Kiválóan tud minden élethelyzethez alkalmazkodni. Magabiztos, zárkózott, olykor viszont türelmetlenül mások befolyásolására törekszik. Öntudatossága olykor arrogánsnak hat. Elszántan, bátran járja saját útját. A függetlenség és szabadság mindenekfölött való számára. Olyan hivatásra van szüksége, melyben örömét leli. Ha megtalálta, nagy kedvvel és szorgalommal végzi munkáját. Ez leginkább akkor kedvére való, ha alkotó, művészi jellegű. A rutint gyűlöli. Fiatal korában egyik kaland a másikat követi. Mivel ritkán elégedett, sokat válogat. Szinte egész életében a nagy, az egyetlen szerelemre vár. Nagy érzelmi mélységek ennek ellenére nem jellemzik. Aki együtt él vele, hosszú pórázra kell, hogy engedje. Toleránsnak kell lennie, s a féltékenységet nem szabad ismernie. Ért ahhoz, hogy ápolt, jól öltözött és csinos legyen. Életét ésszerűen tervezi családi kötelezettségeit nagy felelősséggel teljesíti. Partnere energiájából, optimizmusából mindig profitál. Fantáziája kiváló.

Erdei fenyő

Február 19 – Február 29-ig,

Augusztus 24 -Szeptember 2-ig.

Két lélek lakozik keblében; az egyik egyszerű, igénytelen, kevéssel beéri, a másik élvhajhász, vágyódik a komfort, a kényelem, a luxus után. Hivatásában erősen áll, gyökereit nem lehet egykönnyen kitépni. Kitűnő szervező és bátor végrehajtó. Minden élethelyzetben jól megállja a helyét, elfogódottság nélkül cselekszik. Gyorsan szerelemre lobban, izzó szenvedélye azonban csupán szalmaláng. Alaptermészete szerint visszahúzódó. Sokáig tart, amíg valaki előtt bensőjét, gondolatait feltárja. Mivel gyakran olyan álmokat kerget, melyek megvalósítására kevés a reális lehetősége, sokszor csalódik. Mégis ezekből az álmokból meríti az erőt, hogy a rideg valóságban helyt tudjon állni. Jó barát és társ. Akit barátságába fogadott, azt figyelmességgel, kedvességgel veszi körül. Ha valakit élettársául választott, ahhoz hu marad. Szenvedélye ugyan néha lángra lobban, de rövid idő multán visszatér a régi partnerhez. Ezért nem szabad féltékenységet mutatnia a partnernek.

Szomorúfűz

Március 1 – Március 1O-ig,

Szeptember 3 – Szeptember 12-ig.

Szépségével és bájosságával arat elsősorban sikert a másik nemnél. A partnerkapcsolatokban érzékeny, kiváló empátia érzéke van. Ennek ellenére sosem lehet tudni, hányadán áll vele az ember. Énje kettős: az egyik álmodozó, melankolikus, a másik ugrásra kész, nyugtalan, változékony. A szerelemben szeszélyes és igényes, de alapjában tisztességes. Félénk, először elutasító minden újjal és ismeretlennel szemben. Fél a csalódástól. Mindamellett tartós, szilárd kötődésre vágyik, olyanra, amely biztonságot nyújt neki. Minden apró kilengésre érzékenyen reagál. Újabb és újabb bizonyítékra van szüksége a szerelemben. Házias. Csöndes családi életre vágyik. Ebben viszont akadály a féltékenysége. Úgy körülfonja partnerét, hogy az alig jut még levegőhöz is. Sokszor álmodozik, gyakran érzi meg nem érettnek magát. Munkáját becsületesen, szorgalmasan végzi. A nehézségek nem rémítik. Csupán gyakori hangulatváltásai hatnak kedvezőtlenül rá.

Hársfa

Március 11 – 20-ig,

Szeptember 13 – 22-ig.

Szereti a kényelmet. Olykor restnek, tunyának tűnik. Mégis igen kellemes partner, aki kész áldozatot is hozni azokért, akik közel állnak hozzá. A feszültségektől irtózik. Legszívesebben a sült galambot várná. Legfőbb vágya a jólét és a biztonság. Emberpárti. Akinek gondja, bánata van, lombjai alatt védelmet, vigasztalást talál. Sokan dolgoznak közülük ápolóként, vagy szociális területen. Akit egyszer a szívébe zárt, az örökre ott marad. Ez érvényes a szerelmére és a barátságára is. Magától sohasem hagyná el partnerét, ez elviselhetetlen feszültséget jelentene számára. Többnyire mégsem boldog a szerelemben, mert nagyon féltékeny. Szenvedélyes, de nagyon sebezhető is.

Tölgyfa

Március 21.

A tölgy a fák királya. Pompás és életerős. Ereje és energiája mellett bátor is. Bátorsága büszkeségén és nem vakmerőségén alapul. A változást nem szereti. Vezetni akar. Embertársait mint alattvalókat tekinti. Energiája, harci kedve határtalan. A mélypontról senki sem tudja olyan gyorsan felrúgni magát, mint o. A szerelemben is uralkodni akar. Partnerétől függetleníti magát, de a másiktól teljes alkalmazkodást vár. A finomkodás nem az erős oldala. Gyakran úgy viselkedik, mint az elefánt a porcelánboltban. Szerelme szenvedélyes. Legjobban a gyakorlati életben érzi jól magát.

Mogyorófa

Március 22 – Március 31-ig,

Szeptember 24 – Október 3-ig.

Mindig tetszeni szeretne és mások elvárásainak megfelelni. Annak ellenére, hogy nem az a személyiség, aki azonnal magára vonja mások figyelmét. Mihelyt beszédbe elegyedünk vele, kitűnik bája és különleges sugárzása. Közösségi érzése igen fejlett. Mások gondjaival szemben megértő és segítőkész. Gyakran munkálkodik szociális területen. Nagy intelligenciával, intuícióval rendelkezik. Ítélőképessége tiszta, éles. Barátságos, bizakodó és vidám. Jókedvét nem lehet egykönnyen letörni. Első hivatáséveiben keményen harcol. Második életszakaszában az anyagiak igen fontos szerepet játszanak. Harci kedve támadó. A szerelemben nem a leghűségesebb, de mindig szenvedélyesen szeret. Partnerének nem kell féltékenynek lennie rá, hiszen alapjában tisztességes és toleráns. Ha a társa hosszú pórázra engedi és változatos életet biztosít számára, hű marad.

Berkenyefa

Április 1 – Április 1O-ig,

Október 4 – Október 13-ig.

A tettek embere. Törékenynek látszik, pedig erős, kitartó, tántoríthatatlanul állja az élet viharait. Mindig vezető szerepet akar játszani. Érti is a módját annak, hogy a vezetést magához ragadja. Könnyedén csavarja az ujja köré az embereket. Nyugtalan, élénk és szinte mindig kész meglepetésekkel szolgálni. Nyitott a világ felé. Mindig kész befogadni, sőt keresi is az újdonságot mindenben. Ezzel a szerelemben is így van. Szereti a függetlenséget, a folytonos változást. Ennek a nyugtalan kutató természetnek nem szabad féltékeny társat választania. A szerelemben féktelen, heves, szenvedélyes, sőt érzelmes is. Mivel állandó keresésben van, nem talál beteljesülést a szerelemben. Folyton arra gondol, vannak még olyan partnerek, akik újat, olyat tudnak, amit õ még nem ismer.

Juharfa

Április 11 –20-ig,

Október 14 -23 ig.

Nem mindennapi ember. Kitűnik a többi közül fantáziájával, eredetiségével. Egyrészt visszahúzódó, sőt szinte szemérmes, másrészt óriási ambíció, büszkeség és önérzet jellemzi. Mivel igen sokféle konfliktussal küzd, szívesen veszi a hízelgést. Idegileg sem nagyon terhelhető. Könnyen, szinte játszva tanul. Intelligenciája magas fokú. Kiváló eredeti gondolkodásmódja van. Céltudatos, kitartó. Amibe egyszer belekezdett, azt kitartóan véghez is viszi. Amíg mások a hétvégeken karosszékben pihennek, o ha teheti dolgozik. A legaktívabb mind a 21 típus közül. Ha egy munkát befejezett, máris a következőn töri a fejét. Sok bókot, sőt csodálatot igényel. Az élet számára egy érdekes játék. Bár az idegeivel gyakran hadilábon áll, mégis erős mint egy medve. A szerelemben nem szívesen enged a lelke mélyére tekinteni. Visszafogottan szeret. Bár szerelmi élete igen komplikált, mégis többnyire hűségesnek mondható. Tud gúnyos, harapós, ironikus lenni. E mögé rejti belső bizonytalanságát. Szinte betegesen fél a csalódástól.

Diófa

Április 21- 30-ig.

Október 24- November 11-ig.

Egoista, hajthatatlan, sőt néha kifejezetten agresszív. Már kora ifjúságában saját útját járja. Erről senki sem tudja letéríteni. Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Reakciója spontán. Mérhetetlen becsvágya sokszor rugalmatlanná teszi. Gyakran ébreszt ellenszenvet másokban. Személyiségét azonban ennek ellenére sokan csodálják. Az olcsó népszerűség nem az o kenyere. Zseniális stratéga, sokoldalúan intelligens. Szorgalmas és igyekvő. Vágyik a változatosságra, kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan. Állandóan kiéhezett a csodálatra, elismerésre. A szerelemben roppant szenvedélyes. Akinek egyszer igent mondott, ahhoz abszolút hu és alkalmazkodó. Féltékenysége azonban állandó problémaforrás. Ha a házasságán erőt vesz az unalom, szenvedélye újra lángra lobban és új partner után kutat.

Gesztenyefa

Május 15- 24-ig.

November 12- 21-ig.

Született diplomata. Sajátos igazságérzete van. Nagy idealisták születtek ebben a jegyben. A szükségben mindenét képes odaadni, annak ellenére, hogy a birtoklás nagy jelentőségű a számára. Takarékos, sőt olykor szinte fösvény. Önmagával szemben nagy igényeket támaszt. Minden jegy közül a leghűségesebb. Sőt a legszenvedélyesebb is. Ehhez azonban teljesen biztosnak kell lennie abban, hogy a másik is szereti. Könnyen megsértődik, és ilyenkor elvonul. Ezért nem talál egykönnyen megfelelő partnert magának. Ha szeret, csak egyszer igazán. Ha már egyszer választott, szép otthont, népes családot akar maga körül. Féltékenysége határtalan, dühe ugyanúgy. Ahhoz, hogy hivatásában sikeres legyen, békés, kiegyensúlyozott otthoni körülményekre van szüksége.

Kőrisfa

Május 25- Június 3-ig.

November 22- December 1-ig.

Rendkívüli vonzereje, bája miatt szinte mindenki kedveli. Élénk, impulzív, sőt olykor kihívó. Sajátos képessége van ahhoz, hogy személyiségét kiemelje és céljait játszva elérje. A megszokást gyűlöli. Legszívesebben vándoréletet élne, hogy szüntelenül új emberekkel, helyzetekkel ismerkedhessék. Ötletekben gazdag. Fantáziája rendkívül élénk. Igen sok művész született ebben a jegyben. Magas céljai vannak az életben, mivel igen becsvágyó. Szinte mindig ugrásra kész. A kitartás és türelem nem éppen erős oldala. A szerelem csak játék számára. Mivel lelkes alaptermészetű, mint a pillangó, virágról virágra száll. Bezárni nem hagyja magát. Ha egyszer viszont igent mondott, lehet rá számítani. A házasságban igen hosszú pórázt igényel.

Gyertyánfa

Június 4- 13-ig.

December 2- 11-ig.

Száz százalékig megbízható. Amit ígér azt megtartja. Ha valakinek segítségre van szüksége, mindent otthagy és siet, hogy segítsen. Született idealista. Hivatásában elismerést és csodálatot keres. Vágy él benne, hogy főnökei, munkatársai dicshimnuszt zengjenek felőle. Értelmes, képzett és igen kötelességtudó. Sok az önálló és a szabadfoglalkozású e jegy szülöttei között. Szinte már fiatal korától kezdve az önállóságra vágyik. Amint teheti, a saját lábára áll. Erős vágy él benne a luxus után. Barátai nincsenek sokan, alaposan megválogatja őket. Még ezeknek is csak ritkán tárja fel szívét. Fél attól, hogy megsebzik, hogy csalódnia kell bennük. A szerelemben is sokáig tart nála, míg valakit elfogad. Biztos kapcsolatra, melegségre vágyik. Ezzel együtt sok szabadságra van szüksége. Sokan közülük országról országra vándorolnak. Tudásszomja olyan erős, hogy sokszor könyvmoly válik belőle. Magánéletének vitelében erős kötelezettségérzete miatt, kissé nehézkesnek tűnik. Ehhez az is hozzátartozik, hogy döntéseit lassan, jól átgondolja.

Fügefa

Június 14- 23-ig.

December 12- 21-ig.

Erős fejlett akaratereje van. Ítéleteiben független, és mindig kész arra, hogy másoknak ellentmondjon, vagy más, az övétől eltérő véleményt elnyomjon. Mindig azokkal szeretné körülvetetni magát, akik kedvelik. Főleg családtagjai körében érzi jól magát. A gyermekek iránti viselkedése kifejezetten szeretetteljes. Már fiatal korában tudja, miként kell maga köré gyűjteni azokat az embereket, akik hajlandók valamilyen formában a segítségére lenni. Gyakran álmodik arról, hogy a világ valamennyi csodás dolga az ölébe hull. Kis befektetéssel, nagy eredményt akar elérni. Humorérzéke fejlett. Állandóan ugrásra kész magatartásával, gyakran fárasztja a környezetét. Családias érzésvilága ellenére többnyire később köti le magát, de a hőséget akkor sem tűzi zászlójára. A szerelmet csupán, játékos időtöltésnek veszi. Az érzései nem mélyek. Két lábbal áll a földön. Ügyesen céltudatosan tervez, s mint jó stratéga, jól is kivitelez. Célja általában praktikus eredmények elérése az életben.

Nyírfa

Június 24.

Színpatikus, barátságos megjelenése vonzóvá teszi. Elegáns. Reakciója élénk. A társaságban igen közkedvelt. Mentes minden sznobizmustól. Szívesen tölti idejét otthon, ahol mindig munkálkodik valamin. Az anyagiak nem jelentenek túl sokat számára. Nehezen kel útra. Rejtett erdei utakon viszont órákon át képes barangolni. Idegen országokat, városokat legszívesebben a televízió képernyőjén keresztül figyel meg. Kivételesen konzervatív ellenérzést vált ki belőle minden új és extrémen modern. Mivel a változatosságot egyáltalán nem igényli, egy szeretetteljes, gyöngéd párkapcsolat a vágya. A szenvedély nem erős oldala, szívesebben simogat vagy cirógat, mintsem viharosan ölel.

Olajfa

Szeptember 23.

Önzetlensége idealizmusával rokon. Embertársainak panasza, gondja nála mindig nyitott fülekre talál. Mivel igen érzékeny, mindig megérti a másikat. Az anyagiaknak nincs különösebb jelentőségük a számára. Nagyon szereti viszont a könyveket, az okos emberek társaságát. Hivatásában igen tevékeny, viszont pozícióért, hatalomért sohasem küzd. Kiegyensúlyozott. A szerelemben melegszívű. Õ maga ugyan hű, de a partnernek igen nagy szabadságot biztosít. A féltékenység ismeretlen fogalom a számára. Talán azért is van ez így, mert a szenvedély nem párosul nála a szerelemmel. Nyugalma és harmonikus lénye ugyanakkor nem tükrözi nyomát sem a rezignációnak vagy a gyengeségnek.

Bükkfa

December 22.

Megjelenése kellemes és előkelő. Késő öregkoráig fitt és formás marad. Hideg fejjel tervez és kivitelez. Egyébként egész élete alaposan megtervezett. Ennek ellenére mély és nemes érzelmekre is képes. Gazdagságra, szerencsére vágyik, és mindent el akar érni ami birtokolható, a komfort legmagasabb fokáig. Ok nélkül mégsem reszkíroz. Nem hazárdőr. A legerősebb minden más fa közt. Senki sem tudja útjáról eltéríteni. Kitartása határtalan. Különös érzéke van ahhoz, hogyan lehet pénzhez jutni. Otthona igen fontos számára, szívesen időz benne. Partnerkapcsolataiban hu. Többnyire ész-okból házasodik. Nagy családot, sok gyermeket szeretne. A szerelemben mértéktartó, nem különösen szenvedélyes.

(Forrás:centralnet.hu )

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s