King Stephen I

Az apostoli magyar királyság tana

Közzétette:

 

 

A törvénykezés mellett Könyves Kálmán uralkodása alatt a latin nyelvű irodalmi tevékenység is fellendült. A király ösztönzésére két új István-legenda is született. Egy rövidebb és realisztikusabb, s egy hosszabb és ideologikusabb. Az utóbbit Hartvik győri püspök állította össze azzal a céllal, hogy a Szentszék és a Magyar Királyság közötti viszonyt „elvi alapokon” tisztázza. Ebben olvasható először, hogy annak idején Szent Istvánnak nem a német császár, hanem a pápa küldte a koronát, amiből következőleg a magyar királyi hatalom nem a császártól, hanem a pápától ered. Ez megfelelt annak, amit VII. Gergely és utódai képviseltek. Azt viszont, hogy István Szent Péternek ajánlotta volna fel országát, amit Gergely szintén hangoztatott, Hartvik kifejezetten cáfolta. Ehelyett azt állította, hogy első királyunk Szűz Mária oltalmába ajánlotta királyságát, miáltal a pápai jogigény alaptalan. A legenda harmadik fontos eleme az apostoli királyság tanának megfogalmazása. Eszerint Szilveszter pápa nemcsak koronát, hanem egy apostoli keresztet is küldött Istvánnak, akit ezzel népének apostolává, utódait pedig apostoli királyokká tette. A Kálmán intenciói szerint összeállított munka a magyar uralkodók egyházi ügyekben érvényesített nagy befolyását volt hivatott történeti érvekkel alátámasztani. Jelentősége különösen megnőtt azután, hogy III. Ince, a középkor egyik legtekintélyesebb pápája a 13. század elején hivatalos István-legendának ismerte el az alkotást.

 

Home of the legend of Bishop St. Stephen of Hartvik

Hartvik püspök Szent István legendájának kezdőlapja (f. 82r). i. sz. XII. századi kódex – Kézirattár. Cod. Lat. 17

Kálmán halála után fia, II. István (1116—1131) került a trónra, aki folyamatos, ám eredménytelen háborúskodással írta be nevét az annalesekbe. Őt Álmos megvakított fia, Béla (1131—1141) követte, aki helyett tulajdonképpen a felesége, a szerb fejedelmi családból származó Ilona uralkodott. Trónra lépésüket véres leszámolással kezdték: az aradi országos gyűlésre érkezett előkelők közül a felheccelt tömeg 68-at lemészárolt, többeket pedig megcsonkított. A Kálmán-párt, amelynek tagjaitól földbirtokaikat is elvették, ezzel lényegében lefejeződött. Az uralmukkal elégedetlenkedőkkel a későbbiekben is hasonlóképpen bántak el. A vak és lelkileg is sérült Béla azonban ennek ellenére sem talált megnyugvást. Borivásra adta a fejét, és uralkodása vége felé többször volt részeg, mint józan.

Az ország belső gyengeségét érzékelve a környező hatalmak szinte mindegyike megpróbálta kiterjeszteni befolyását Magyarországra. Béla fia, II. Géza uralkodása (1141—1162) alatt a sváb hercegi családból származó befolyásos német császár, I. (Barbarossa) Frigyes is tervbe vette a magyar királyság hűbéri alávetését, és I. Mánuel bizánci császár – anyai ágon László király unokája – is törekedett erre. A Szentszék ugyanakkor azt követelte Gézától, hogy mondjon le invesztitúrajogáról. Ráadásul a Géza halálát követő tíz esztendőben a trónon egymást váltották az elhunyt uralkodó fia és testvérei, akik közül egyik sem tudta megszilárdítani hatalmát. A főpapság ugyancsak megosztott volt. Lukács esztergomi érsek, aki Párizsban tanult és az angliai Becket Tamáshoz hasonló elhivatottsággal képviselte az etikus egyház reformeszméit, például csak III. Istvánt (1162—1172), Géza fiát volt hajlandó megkoronázni. A kalocsai érsek viszont vállalta Géza ellenkirályként fellépő testvérének, II. Lászlónak (1063) és IV. Istvánnak (1163—1165) a beiktatását. Az eredmény: IV. István formálisan Mánuel hűbéresévé szegődött, az őt legyőző III. István pedig nemcsak a főpapok, hanem a királyi prépostságok és apátságok vezetőinek a kinevezési jogáról is lemondott a pápa javára.

Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története (72—74. oldal) Kossuth Kiadó, 2017 ISBN 978-963-09-9005-9

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s